baner
baner
baner
Captrain Polska Sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Konkurs Mam Talent 2015

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza konkurs

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla osi priorytetowych VI/VII/VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym (zamkniętym) wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu VII Transport przyjazny środowisku - Działanie 7.4: Rozwój transportu intermodalnego.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane dla działania 7.4 – Rozwój transportu intermodalnego w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Działanie obejmie w zależności od obszaru następujące projekty:

 • Budowę, rozbudowę lub remont infrastruktury wchodzącej w skład kolejowych lub morskich terminali kontenerowych,
 • Budowę, rozbudowę lub remont infrastruktury wchodzącej w skład centrum logistycznego, zlokalizowanego w porcie morskim lub na linii kolejowej,
 • Zakup lub remont urządzeń, instalacji, systemów i wyposażenia terminala/centrum służącego zarządzaniu,
 • Zakup lub remont taboru intermodalnego obejmującego specjalistyczne wagony.

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są:

 • Operatorzy terminali kontenerowych i centrów logistycznych,
 • Zarządy portów morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście oraz Police, Darłowo, Kołobrzeg, Elbląg),
 • Przedsiębiorcy wykonujący lub zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach POIiŚ na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 150 poz.1212)

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności w ramach konkursu wynosi: dla Działania 7.4 - Rozwój transportu intermodalnego – 451 882 490, 00 zł.

Z powyższej kwoty 10% zarezerwowane jest na procedurę odwoławczą.

Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny udział dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:

 • 50% - dla projektów obejmujących budowę i rozbudowę infrastruktury, urządzeń systemów instalacji oraz prace projektowe i przygotowanie dokumentacji w tym zakresie,
 • 30% - dla projektów obejmujących zakupy systemów oraz urządzeń, w tym taboru intermodalnego.

Minimalna wartość projektu w ramach działania  – 20 000 000 PLN.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską decyzji w sprawie przyznania dofinansowania UE dla projektów o wartości powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Wzór wniosku o dofinansowanie umieszczony jest na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski (oryginał wniosku z załącznikami wraz z 1 kopią oraz wersja elektroniczna dokumentacji) należy składać osobiście, przez posłańca lub przesyłką kurierską, w dni robocze w terminie od 1 września do 2 listopada 2010 r., w godzinach pracy urzędu, pod adresem: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa 00 – 203, ul. Bonifraterska 17 (kancelaria CUPT) lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem „wniosek do 1/7.4/10”. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku jest rozumiana jako termin dostarczenia wniosku i jego załączników do CUPT lub data stempla pocztowego potwierdzająca wysłanie wniosku i jego załączników w wyznaczonym terminie.

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się na stronie CUTP. 

Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Informacja o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji POIiŚ

Po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w art. 30 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712, z późn. zm.). Protest jest wnoszony przez Wnioskodawcę na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wykluczeniu projektu z dalszego postępowania konkursowego.

Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w załączniku nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Regulamin konkursu;
 • Wzór wniosku o dofinansowanie;
 • Instrukcja do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ;
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami;
 • Lista załączników wymaganych na poszczególnych etapach oceny projektu.

 •  

Autor: (źródło: Ministerstwo Infrastruktury, 02.08.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.