baner
baner
baner
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.

Fotogaleria

galeria
Katastrofy i wypadki kolejowe

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Euroterminal - najnowocześniejsze centrum logistyczne w Polsce - ma nowych udziałowców

29 listopada 2010 r. Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., której 76% akcji posiada Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., wspólnie z PKP Cargo S.A. i PKP LHS sp. z o.o., podpisały umowę inwestorską dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Euroterminal Sławków Sp. z o.o. Współwłaściciele zapewnią rozwój Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal Sławków, które jest najnowocześniejszym w Polsce logistycznym centrum transportu intermodalnego, i dzięki efektowi synergii zwiększą jego możliwości konkurencyjne.

Na terenie Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal Sławków przedstawiciele trzech stron podpisali umowę inwestorską o przystąpieniu Spółek z Grupy PKP do podmiotu CZH pod nazwą Euroterminal Sławków Sp. z o.o. oraz parafowali umowę tej spółki przy uczestnictwie wszystkich trzech udziałowców. Ze strony CZH S.A. podpisano akt notarialny wniesienia majątku CZH do spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. oraz wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji w Sławkowie o wartości całkowitej 50,4 mln zł kwotą 22,1 mln zł ze środków EU.

CZH utworzyła podmiot gospodarczy pod nazwą Euroterminal Sławków Sp. z o.o., który został zarejestrowany 1 kwietnia br. z kapitałem zakładowym o wysokości 50 tys. zł. Objęcie przez spółki Grupy PKP udziałów w podmiocie nastąpi po podwyższeniu przez CZH kapitału zakładowego spółki przez wniesienie, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, majątku CZH obecnie użytkowanego w Sławkowie.

Wartość majątku CZH przekazywanego do spółki wynosi ok. 150 mln zł. Kwota zaangażowania kapitałowego spółek Grupy PKP wyniesie 34 mln PLN (po 17 mln ze strony PKP CARGO oraz PKP LHS). Termin planowanego wejścia kapitałowego Spółek PKP do Euroterminalu wyznaczono na grudzień br. Efektem zaangażowania spółek Grupy PKP w Euroterminal powinna być synergia działania partnerów i znaczący wzrost obrotów spółki.

CZH doprowadzi do przejęcia przez nową spółkę praw i obowiązków wynikających z umów handlowych, administracyjnych i innych oraz dokona przekazania pracowników bezpośrednio do Spółki na mocy art. 23 (1) Kodeksu Pracy. W związku z wniesieniem do spółki majątku dofinansowanego ze środków unijnych Euroterminal w Sławkowie zachowa otwarty charakter.

PKP LHS Sp. z o.o. zarządza najdalej na zachód wysuniętym odcinkiem szerokiego toru (Linia Hutnicza Szerokotorowa), który w ostatnich latach został zmodernizowany, dzięki czemu jego przepustowość i dopuszczalna prędkość składów pociągowych znacząco wzrosła.

PKP CARGO S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, liderem w przewozie ładunków na rynku polskim. Spółka również stale umacnia swoje więzy z rynkiem międzynarodowych przewozów towarowych.

Połączenie atutów spółek Grupy PKP z aktualnymi zdolnościami Euroterminalu jako nowoczesnego centrum logistycznego o rozbudowanej infrastrukturze, posiadającego znaczny zakres zdolności przeładunkowych oraz możliwości obsługi potoków ładunków na wszystkich praktycznie kierunkach, pozwala na utworzenie podmiotu gospodarczego o wyjątkowym potencjale, który będzie w stanie realnie sprostać silnej i wciąż rosnącej konkurencji na rynku logistycznym. Ma to szczególne znaczenie w kontekście planowanego przedłużenia szerokiego toru do Wiednia z pominięciem Polski. (międzyrządowe porozumienia zostały podpisane przez zainteresowane jednostki z Rosji, Ukrainy, Słowacji i Austrii).

Budowa Euroterminalu została zrealizowana jako projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006. Prace inwestycyjne polegały na przekształceniu terminala przeładunkowego towarów rudnych w nowoczesne logistyczne centrum transportu intermodalnego, tj. wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu (kolejowy, samochodowy i morski). Łączna wartość wszystkich inwestycji w obszarze Euroterminalu, zrealizowanych w ostatnich latach z wykorzystaniem zarówno zewnętrznych źródeł finansowania jak i ze środków własnych CZH, wynosi ponad 100 milionów PLN.

Euroterminal powstał na najdalej na zachód położonym styku dwóch systemów kolejowych o rozstawie szyn 1435 (tzw. „standard europejski”) i 1520mm (tzw. „kolej szerokotorowa”), na przecięciu dwóch Paneuropejskich Korytarzy Transportowych łączących Wschód z Zachodem oraz Północ z Południem. Atutem lokalizacji jest także położenie w pobliżu najbardziej zurbanizowanej aglomeracji śląskiej mającej duży popyt na usługi transportowe.

Celem budowy Euroterminalu było stworzenie nie tylko znaczącego ośrodka usług logistycznych na transkontynentalnych trasach przepływu towarów (via Magistrala Transsyberyjska oraz via tzw. Nowy Jedwabny Szlak: Chiny – Kazachstan – Rosja – Ukraina – Polska – Europa Zachodnia), czy możliwości kombinacji transportu morskiego oraz lądowego (via porty Morza Czarnego i Adriatyku), ale też korzystnych warunków pod inwestycje na terenach należących do CZH w Sławkowie.
Obecnie terminal obsługuje m.in. stałe połączenia z polskimi i niemieckimi portami bałtyckimi oraz z Europą Zachodnią. W ramach współpracy z partnerami pochodzącymi z Europy Zachodniej oraz Rosji, towary w kontenerach ekspediowane są w kierunku wschodnim, do Moskwy, Kijowa, ale też do Korei Południowej, Afganistanu, Kazachstanu oraz do wielu innych rynków. Kompleksowe usługi logistyczne oferowane w Euroterminalu obejmują m.in. przeładunki, spedycję kolejową i samochodową, a także odprawy celne (co stało się możliwe po przeniesieniu do Sławkowa urzędu celnego). W jednostce realizowane są także przeładunki, zabezpieczenia i wysyłka towarów niestandardowych i ponadgabarytowych.

Podejmując decyzję o podstawowym zakresie prac inwestycyjnych dla realizacji do roku 2009 liczono na obsługę ok. 10 tys. TEU (miara odpowiadająca pojemności jednego kontenera 20-stopowego) miesięcznie. Jednakże w latach 2008-2010 wielkość przeładunków kontenerów zwiększyła się z 4 798 TEU (średnia miesięczna w 2008r.) do 14 496 TEU (średnia za 10 miesięcy 2010). W miesiącu październiku przeładowano już 20 496 TEU.

W ramach kolejnych inwestycji zaplanowano wprowadzenie systemu informatycznego usprawniającego zarządzanie procesami i pozwalającego koordynować współpracę z partnerami rynkowymi. W efekcie nastąpi usprawnienie obsługi logistycznej i skrócenie czasu wykonywanych operacji, poprawa bezpieczeństwa transportu oraz standaryzacja procedur mająca bezpośredni wpływ na podniesienie jakości usług. W związku z rosnącą wielkością przeładunków w Euroterminalu, planuje się również rozbudowę infrastruktury składowo – przeładunkowej dla obsługi ładunków skonteneryzowanych. Po zakończeniu prac inwestycyjnych zdolności przeładunkowe Euroterminalu powinny osiągnąć poziom obsługi ok. 400 - 500 tys. TEU rocznie.


Autor: (źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu, 29.11.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.