baner
baner
baner
OTTIMA plus sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Akademia Małego Kolejarza

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

II Konferencja Naukowo -Techniczna - INFRASZYN 2009

W dniach 22 – 24  kwietnia 2009r. w Ośrodku Wypoczynkowym „HYRNY” w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 odbędzie się konferencja pt.: „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym”.

Oto program konferencji INFRASZYN 2009

22 kwietnia 2009 r.

godz. 900 – 1300 – Rejestracja uczestników konferencji

godz. 1300 – 1400 – obiad

godz. 1400 – 1410 – Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Przewodniczący KT PAN

Waldemar Fabirkiewicz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

godz.1410 – 1430 – Wystąpienie Honorowych Patronów Konferencji oraz zaproszonych gości.

SESJA I godz. 1430 – 1620

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Przewodniczący KT PAN

dr inż. Sławomir Grulkowski – Politechnika Gdańska

godz. 1430 – dr inż. Marek Pawlik – Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. „Strategia funkcjonowania głównego Zarządcy Infrastruktury w Polsce – PKP PLK S.A.”.

godz. 1500 – prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch – WAT, CNTK „Edukacja i badania jako czynniki zmniejszenia ryzyka w budowie i utrzymaniu dróg kolejowych”.

godz. 1515 – prof. dr hab. inż. Marek Krużyński, mgr inż. Igor Gisterek – Politechnika Wrocławska „Stabilizacja podsypki kolejowej”

godz. 1530 – prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, dr inż. Krzysztof Kozioł – Politechnika Krakowska „Problematyka drgań budynków posadowionych w sąsiedztwie linii kolejowych”.

godz. 1545– mgr inż. Ryszard Nowicki – Dyrektor Departamentu Urzędu Transportu Kolejowego „Interoperacyjność kolei”

godz. 1600– mgr inż. Marek Worach – Pack Silesia „Technologia klejenia żywicą.”.

godz. 1615 – Dyskusja

godz. 1630 – przerwa kawowa

SESJA II godz. 1640 – 1855

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła – Politechnika Krakowska

dr inż. Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy Senior SITK RP

godz. 1640 – prof. dr hab. inż. Władysław Koc – Politechnika Gdańska „Określanie przebiegu trasy kolejowej na drodze pomiarów satelitarnych”.

godz. 1655 – prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, mgr inż. Jarosław Rauke – Politechnika Warszawska „Pewne aspekty infrastruktury szynowego transportu materiałów niebezpiecznych.

godz. 1710 – prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik – Politechnika Warszawska, MWSLiT we Wrocławiu „Nawierzchnie niekonwencjonalne w aspekcie budowy kolei dużych prędkości w Polsce”.

godz. 1725 – mgr inż. Grzegorz Ledzion – Członek Zarządu „Metro Warszawskie” Sp. z o.o. „Pierwsza i druga linia metra warszawskiego”.

godz. 1740– prof. dr hab. inż. Maria Bałuch – CNTK „Określanie trwałości rozjazdów kolejowych”.

godz. 1755 – dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor CNTK „Ocena pożytków płynących z zastosowania prędkości 160 km/h na przykładzie korytarza transportowego Warszawa – Kraków”.

godz. 1810 – dr inż. Mirosław Nowakowski – Politechnika Gdańska „Lokalizacja stref rozjazdowych w plikach wyników pomiarów uzyskiwanych z drezyny EM-120”

godz. 1825 – inż. Jerzy Jóźwik – Prezes Zarządu PNI Sp. z o.o. „Prezentacja Firmy PNI Spółka z o.o.”.

godz. 1840 – Dyskusja

godz. 1900 – uroczysta kolacja

 

23 kwietnia 2009 r.

godz. 800 – 900 – śniadanie

SESJA I godz. 900 – 1100

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik – Politechnika Warszawska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

dr inż. Andrzej Massel – Z-ca dyrektora CNTK

godz. 900 – prof. dr hab. inż. Władysław Koc, mgr inż. Piotr Chrostowski – Politechnika Gdańska „Badania oporów poprzecznych rusztu torowego podczas pracy podbijarki”

godz. 915 – mgr inż. Tadeusz Augustowski – Dyrektor MOVARES Polska Sp. z o.o. „Centralna Magistrala Kolejowa jako poligon doświadczalny w przygotowaniu infrastruktury kolejowej do jazdy pociągów z V ≥160 km/h”.

godz. 930 – dr inż. Jacek Makuch – Politechnika Wrocławska „Problemy utrzymania torów tramwajowych w warunkach sukcesywnego wprowadzania taboru niskopodłogowego”

godz. 945 – dr inż. Sławomir Grulkowski – Politechnika Gdańska „Problemy badawcze infrastruktury tramwajowej”

godz. 1000 – dr inż. Juliusz Sołkowski – Politechnika Krakowska „Zagadnienia z dynamiki nawierzchni kolejowych w strefach przejściowych”

godz. 1015 – mgr inż. Robert Łopusiak – CE PROJECT GROUP Sp. z o.o. „Prezentacja Firmy CE PROJECT GROUP Spółka z o.o.”.

godz. 1030 – Przedstawiciel Firmy – „Geopartner” Sp. z o.o. „Prezentacja Firmy „Geopartner” Spółka z o.o.”.

godz. 1045 – Dyskusja

godz. 1105 – przerwa kawowa

SESJA II godz. 1120 – 1300

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch – CNTK

dr inż. Juliusz Sołkowski – Politechnika Krakowska

godz. 1120 – prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek – Politechnika Śląska „Geosyntetyki w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg szynowych”.

godz. 1135 – dr inż. Andrzej Massel – Z-ca Dyrektora CNTK „Błędy w projektowaniu modernizacji linii kolejowych”.

godz. 1150 – mgr inż. Andrzej Dzięgielewski – Prezes Zarządu KOLPROJEKT Sp. z o.o.

mgr inż. Mieczysław Szymański – Dyrektor Biura Projektów Kolejowych w Poznaniu „Uwarunkowania realizacji procesów inwestycyjnych na etapie projektowania”.

godz. 1205 – mgr inż. Mieczysław Szymański – Dyrektor Biura Projektów Kolejowych w Poznaniu „Doświadczenia w projektowaniu modernizacji dużych węzłów komunikacyjnych”.

godz. 1220 – mgr inż. Andrzej Tomasik – Bombardier Transportation Rail Ingineering Polska Sp. z o.o. „Doświadczenia w projektowaniu nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym (ERTMS/ETCS) na przykładzie Holandii”.

godz. 1235 – Dyskusja

godz. 1300 – 1400 – obiad

SESJA III godz. 1400 – 1630 Rada Naukowa Kolei Dużych Prędkości

Przewodniczący Rady: prof. dr hab. inż. Władysław Koc – Politechnika Gdańska

dr inż. Marek Pawlik – Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

godz. 1630 – przerwa kawowa

godz. 1400 – 1700 – program turystyczny

SESJA IV godz. 1700 – 1820

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Marek Krużyński – Politechnika Wrocławska

dr inż. Mirosław Nowakowski – Politechnika Gdańska

godz. 1700 – mgr Karol Trzoński – Dyrektor PKP PLK S.A. ZLK Katowice „ Ekonomiczne aspekty wyposażenia III korytarza E 30 na odcinku Chorzów Batory – Jaworzno Szczakowa w lokalne centra sterowania”.

godz. 1715 – mgr inż. Bogdan Bresch – PKP PLK ZLK Poznań „Doświadczenia w eksploatacji linii kolejowej z prędkością 160 km/h na przykładzie E-20”

godz. 1730 – mgr inż. Roman Moszczyński – Centrum Diagnostyki PKP PLK S.A. „Nowe możliwości w diagnozowaniu stanu infrastruktury kolejowej ”.

godz. 1745 – mgr inż. Cezary Lipko – TINES S.A. „Systemy przytwierdzeń sprężystych – przegląd, wymagania, badania”.

godz. 1800 – Duskusja

godz. 1930 – biesiada góralska – „Karczma przy Młynie” ul. Bulwary Słowackiego 23

 

24 kwietnia 2009 r.

godz. 800 - 900 – śniadanie

SESJA I godz. 900 – 1020

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek – Politechnika Śląska

inż. Jerzy Jóźwik – Prezes Zarządu PNI Sp. z o.o.

godz. 900 – mgr inż. Romuald Jakubowski – Dyrektor Biura Dróg Kolejowych PKP PLK S.A. „Wybrane zagadnienia utrzymania dróg kolejowych w PKP PLK S.A.”.

godz. 915 – mgr inż. Ireneusz Jasiński – PKP PLK S.A., dyrektor Biura Organizacji Utrzymania Infrastruktury Kolejowej. „Reprofilacja szyn – utrzymanie czy inwestycje?”

godz. 930 – mgr inż. Bogusław Nowak – Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. „Serwis – utrzymanie urządzeń SRK”.

godz. 945 – Dyskusja

godz. 1015 – przerwa kawowa

SESJA II godz. 1040 – 1230

Przewodniczący sesji: dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor CNTK

mgr inż. Jerzy Mostowik – KOLPROJEKT Sp. z o.o.

godz. 1040 – prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz – Politechnika Warszawska „Projekt MONIT Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności

wykorzystanie w zagadnieniach kolejowych".

godz. 1055 – mgr inż. Przemysław Kiszka – Geopartner Sp. z o.o. „Badania geologiczno - geofizyczne na Centralnej Magistrali Kolejowej w celu rozpoznania stanu podtorza dla studium możliwości zwiększenia prędkości do 300 km/h”.

godz. 1110 – mgr inż. Marek Zalewski – Wiceprezes Zarządu KOLTECH Sp. z o.o. „Wnioski z modernizacji odcinków linii kolejowych Skierniewice – Łódź oraz Mińsk Mazowiecki – Siedlce””.

godz. 1125 – dr inż. Stanisław Janusz Cieślakowski – Politechnika Radomska „Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa transportu”.

godz. 1140 – Dyskusja

godz. 1200 – Podsumowanie konferencji i sformułowanie wniosków.

godz. 1300 – obiad

godz. 1430 – zakończenie konferencji - wyjazd uczestników


Autor:

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.