baner
baner
baner
Strunobet-Migacz Sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Czystość na kolei w Polsce

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

II Konferencja Naukowo -Techniczna - INFRASZYN 2009

W dniach 22 – 24  kwietnia 2009r. w Ośrodku Wypoczynkowym „HYRNY” w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 odbędzie się konferencja pt.: „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym”.

Oto program konferencji INFRASZYN 2009

22 kwietnia 2009 r.

godz. 900 – 1300 – Rejestracja uczestników konferencji

godz. 1300 – 1400 – obiad

godz. 1400 – 1410 – Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Przewodniczący KT PAN

Waldemar Fabirkiewicz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

godz.1410 – 1430 – Wystąpienie Honorowych Patronów Konferencji oraz zaproszonych gości.

SESJA I godz. 1430 – 1620

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Przewodniczący KT PAN

dr inż. Sławomir Grulkowski – Politechnika Gdańska

godz. 1430 – dr inż. Marek Pawlik – Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. „Strategia funkcjonowania głównego Zarządcy Infrastruktury w Polsce – PKP PLK S.A.”.

godz. 1500 – prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch – WAT, CNTK „Edukacja i badania jako czynniki zmniejszenia ryzyka w budowie i utrzymaniu dróg kolejowych”.

godz. 1515 – prof. dr hab. inż. Marek Krużyński, mgr inż. Igor Gisterek – Politechnika Wrocławska „Stabilizacja podsypki kolejowej”

godz. 1530 – prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, dr inż. Krzysztof Kozioł – Politechnika Krakowska „Problematyka drgań budynków posadowionych w sąsiedztwie linii kolejowych”.

godz. 1545– mgr inż. Ryszard Nowicki – Dyrektor Departamentu Urzędu Transportu Kolejowego „Interoperacyjność kolei”

godz. 1600– mgr inż. Marek Worach – Pack Silesia „Technologia klejenia żywicą.”.

godz. 1615 – Dyskusja

godz. 1630 – przerwa kawowa

SESJA II godz. 1640 – 1855

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła – Politechnika Krakowska

dr inż. Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy Senior SITK RP

godz. 1640 – prof. dr hab. inż. Władysław Koc – Politechnika Gdańska „Określanie przebiegu trasy kolejowej na drodze pomiarów satelitarnych”.

godz. 1655 – prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, mgr inż. Jarosław Rauke – Politechnika Warszawska „Pewne aspekty infrastruktury szynowego transportu materiałów niebezpiecznych.

godz. 1710 – prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik – Politechnika Warszawska, MWSLiT we Wrocławiu „Nawierzchnie niekonwencjonalne w aspekcie budowy kolei dużych prędkości w Polsce”.

godz. 1725 – mgr inż. Grzegorz Ledzion – Członek Zarządu „Metro Warszawskie” Sp. z o.o. „Pierwsza i druga linia metra warszawskiego”.

godz. 1740– prof. dr hab. inż. Maria Bałuch – CNTK „Określanie trwałości rozjazdów kolejowych”.

godz. 1755 – dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor CNTK „Ocena pożytków płynących z zastosowania prędkości 160 km/h na przykładzie korytarza transportowego Warszawa – Kraków”.

godz. 1810 – dr inż. Mirosław Nowakowski – Politechnika Gdańska „Lokalizacja stref rozjazdowych w plikach wyników pomiarów uzyskiwanych z drezyny EM-120”

godz. 1825 – inż. Jerzy Jóźwik – Prezes Zarządu PNI Sp. z o.o. „Prezentacja Firmy PNI Spółka z o.o.”.

godz. 1840 – Dyskusja

godz. 1900 – uroczysta kolacja

 

23 kwietnia 2009 r.

godz. 800 – 900 – śniadanie

SESJA I godz. 900 – 1100

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik – Politechnika Warszawska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

dr inż. Andrzej Massel – Z-ca dyrektora CNTK

godz. 900 – prof. dr hab. inż. Władysław Koc, mgr inż. Piotr Chrostowski – Politechnika Gdańska „Badania oporów poprzecznych rusztu torowego podczas pracy podbijarki”

godz. 915 – mgr inż. Tadeusz Augustowski – Dyrektor MOVARES Polska Sp. z o.o. „Centralna Magistrala Kolejowa jako poligon doświadczalny w przygotowaniu infrastruktury kolejowej do jazdy pociągów z V ≥160 km/h”.

godz. 930 – dr inż. Jacek Makuch – Politechnika Wrocławska „Problemy utrzymania torów tramwajowych w warunkach sukcesywnego wprowadzania taboru niskopodłogowego”

godz. 945 – dr inż. Sławomir Grulkowski – Politechnika Gdańska „Problemy badawcze infrastruktury tramwajowej”

godz. 1000 – dr inż. Juliusz Sołkowski – Politechnika Krakowska „Zagadnienia z dynamiki nawierzchni kolejowych w strefach przejściowych”

godz. 1015 – mgr inż. Robert Łopusiak – CE PROJECT GROUP Sp. z o.o. „Prezentacja Firmy CE PROJECT GROUP Spółka z o.o.”.

godz. 1030 – Przedstawiciel Firmy – „Geopartner” Sp. z o.o. „Prezentacja Firmy „Geopartner” Spółka z o.o.”.

godz. 1045 – Dyskusja

godz. 1105 – przerwa kawowa

SESJA II godz. 1120 – 1300

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch – CNTK

dr inż. Juliusz Sołkowski – Politechnika Krakowska

godz. 1120 – prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek – Politechnika Śląska „Geosyntetyki w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg szynowych”.

godz. 1135 – dr inż. Andrzej Massel – Z-ca Dyrektora CNTK „Błędy w projektowaniu modernizacji linii kolejowych”.

godz. 1150 – mgr inż. Andrzej Dzięgielewski – Prezes Zarządu KOLPROJEKT Sp. z o.o.

mgr inż. Mieczysław Szymański – Dyrektor Biura Projektów Kolejowych w Poznaniu „Uwarunkowania realizacji procesów inwestycyjnych na etapie projektowania”.

godz. 1205 – mgr inż. Mieczysław Szymański – Dyrektor Biura Projektów Kolejowych w Poznaniu „Doświadczenia w projektowaniu modernizacji dużych węzłów komunikacyjnych”.

godz. 1220 – mgr inż. Andrzej Tomasik – Bombardier Transportation Rail Ingineering Polska Sp. z o.o. „Doświadczenia w projektowaniu nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym (ERTMS/ETCS) na przykładzie Holandii”.

godz. 1235 – Dyskusja

godz. 1300 – 1400 – obiad

SESJA III godz. 1400 – 1630 Rada Naukowa Kolei Dużych Prędkości

Przewodniczący Rady: prof. dr hab. inż. Władysław Koc – Politechnika Gdańska

dr inż. Marek Pawlik – Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

godz. 1630 – przerwa kawowa

godz. 1400 – 1700 – program turystyczny

SESJA IV godz. 1700 – 1820

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Marek Krużyński – Politechnika Wrocławska

dr inż. Mirosław Nowakowski – Politechnika Gdańska

godz. 1700 – mgr Karol Trzoński – Dyrektor PKP PLK S.A. ZLK Katowice „ Ekonomiczne aspekty wyposażenia III korytarza E 30 na odcinku Chorzów Batory – Jaworzno Szczakowa w lokalne centra sterowania”.

godz. 1715 – mgr inż. Bogdan Bresch – PKP PLK ZLK Poznań „Doświadczenia w eksploatacji linii kolejowej z prędkością 160 km/h na przykładzie E-20”

godz. 1730 – mgr inż. Roman Moszczyński – Centrum Diagnostyki PKP PLK S.A. „Nowe możliwości w diagnozowaniu stanu infrastruktury kolejowej ”.

godz. 1745 – mgr inż. Cezary Lipko – TINES S.A. „Systemy przytwierdzeń sprężystych – przegląd, wymagania, badania”.

godz. 1800 – Duskusja

godz. 1930 – biesiada góralska – „Karczma przy Młynie” ul. Bulwary Słowackiego 23

 

24 kwietnia 2009 r.

godz. 800 - 900 – śniadanie

SESJA I godz. 900 – 1020

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek – Politechnika Śląska

inż. Jerzy Jóźwik – Prezes Zarządu PNI Sp. z o.o.

godz. 900 – mgr inż. Romuald Jakubowski – Dyrektor Biura Dróg Kolejowych PKP PLK S.A. „Wybrane zagadnienia utrzymania dróg kolejowych w PKP PLK S.A.”.

godz. 915 – mgr inż. Ireneusz Jasiński – PKP PLK S.A., dyrektor Biura Organizacji Utrzymania Infrastruktury Kolejowej. „Reprofilacja szyn – utrzymanie czy inwestycje?”

godz. 930 – mgr inż. Bogusław Nowak – Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. „Serwis – utrzymanie urządzeń SRK”.

godz. 945 – Dyskusja

godz. 1015 – przerwa kawowa

SESJA II godz. 1040 – 1230

Przewodniczący sesji: dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor CNTK

mgr inż. Jerzy Mostowik – KOLPROJEKT Sp. z o.o.

godz. 1040 – prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz – Politechnika Warszawska „Projekt MONIT Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności

wykorzystanie w zagadnieniach kolejowych".

godz. 1055 – mgr inż. Przemysław Kiszka – Geopartner Sp. z o.o. „Badania geologiczno - geofizyczne na Centralnej Magistrali Kolejowej w celu rozpoznania stanu podtorza dla studium możliwości zwiększenia prędkości do 300 km/h”.

godz. 1110 – mgr inż. Marek Zalewski – Wiceprezes Zarządu KOLTECH Sp. z o.o. „Wnioski z modernizacji odcinków linii kolejowych Skierniewice – Łódź oraz Mińsk Mazowiecki – Siedlce””.

godz. 1125 – dr inż. Stanisław Janusz Cieślakowski – Politechnika Radomska „Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa transportu”.

godz. 1140 – Dyskusja

godz. 1200 – Podsumowanie konferencji i sformułowanie wniosków.

godz. 1300 – obiad

godz. 1430 – zakończenie konferencji - wyjazd uczestników


Autor:

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.