baner
baner
baner
PLASTWIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.

Fotogaleria

galeria
Akademia Małego Kolejarza

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Jest decyzja! „Tak” dla tramwaju na Tarchomin

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – tak nazywa się kluczowy dokument, który zapala zielone światło dla budowy tramwaju na Tarchomin. Decyzję wydało 8 lipca br. Biuro Ochrony Środowiska. Wynika z niej, że inwestycja w wariancie przedstawionym przez inwestora (czyli miasto stołeczne Warszawa) jest bezpieczna dla środowiska naturalnego.

Do końca roku projektant trasy - firma MP Mosty z Krakowa, dokończy projekt i uzyska zezwolenie na realizację inwestycji. Harmonogram nie jest zagrożony - do końca 2011 roku tramwaje pojadą przez most Północny do pętli przy ulicy Mehoffera, a w 2013 roku docierać będą do Winnicy.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (potocznie zwanej decyzją środowiskową) został złożony w maju 2009 roku. Proces oceny dokumentacji był bardzo złożony. Konieczne okazało się przygotowanie dla inwestycji raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dokument ten został złożony w Biurze Ochrony Środowiska w październiku ubiegłego roku. W grudniu 2009 roku BOŚ rozpoczęło postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej i przystąpiło do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Inwestycja musiała zostać uzgodniona także z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (wydał opinię 31 grudnia 2009 roku) oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Wnikliwa analiza wiązała się z koniecznością składania przez projektanta uzupełniających informacji, m.in. dodatkowych obliczeń przewidywanego poziomu hałasu, obliczeń rozprzestrzeniania się substancji szkodliwych w powietrzu oraz doprecyzowania rozwiązań mających zagwarantować zachowanie szlaków migracji zwierząt.

Ostatecznie, 6 maja 2010 roku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie o uzgodnieniu inwestycji. W dokumencie stwierdzono, że „nie istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 (...)”.

Oceniony został wpływ inwestycji na ekosystem Kanału Winnickiego. Jest on szlakiem migracji małych zwierząt, dlatego powstanie dla nich specjalne przejście. Przepust nad kanałem będzie wyposażony w półki umożliwiające przemieszczanie się płazom i innym małym przedstawicielom fauny. Strefy przejść zostaną odpowiednio urządzone – wkomponowane w krajobraz, osłonięte roślinnością i zaprojektowane tak, by kierować do nich zwierzęta. Zagospodarowanie stref przejścia dla zwierząt oraz prace budowlane w rejonie Kanału Winnickiego i zlokalizowanego w jego pobliżu zbiornika wodnego będą planowane i realizowane pod nadzorem przyrodniczym specjalistów (herpetologa, zoologa). Po zakończeniu inwestycji prowadzony będzie dwuletni monitoring wykorzystania przepustu jako przejścia dla zwierząt oraz kolizji ze zwierzętami. Inwestor będzie musiał także dbać o drożność korytarza migracji, konserwować przejście i zapewnić jego czystość.

Wokół Kanału Winnickiego wytyczona będzie strefa zieleni. Teren pomiędzy nowym przebiegiem ul. Dzierzgońskiej, ul. Światowida oraz zabudowaniami na południe od kanału zostanie zwrócony naturze – przewidziano rozebranie chodników i jezdni „starej” ul. Dzierzgońskiej, usuniecie ławek, latarni itp. i zasadzenie zieleni. Rejon kanału i sąsiadującego z nim zbiornika wodnego zostanie odgrodzony barierkami. Zanieczyszczeniu terenu i wód zapobiegać będzie odpowiednio zaprojektowana kanalizacja oraz separatory substancji ropopochodnych.

Pozytywnie ocenione zostały także rozwiązania związane z koniecznym wycięciem niektórych drzew i ograniczeniem powierzchni terenów zielonych. W ich miejsce dokonane zostaną nasadzenia zastępcze. Pozostałe drzewa w pobliżu budowy, w czasie jej trwania zostaną odpowiednio zabezpieczone.

W uzgodnieniu RDOŚ oceniono poziom emisji hałasu. Z analizy wynika, że „poziomy hałasu spowodowane eksploatacją linii [tramwajowej - przyp. ZTM] będą mniejsze niż te powstałe w wyniku ruchu samochodowego i jako takie nie będą one powodować przekroczeń standardów akustycznych na terenach chronionych”. Realny poziom hałasu wynikający z kumulacji obu jego źródeł (tramwajów i ruchu ulicznego) zostanie oceniony po upływie roku od oddaniu trasy do użytku. Jednak już w trakcie budowy podjęte zostaną działania minimalizujące wpływ hałasu. Przy szkołach podstawowych nr 154 i 342 przewidziano montaż ekranów akustycznych. Nawierzchnia jezdni ma gwarantować niski poziom emisji hałasu podczas eksploatacji. Ponadto wzdłuż trasy zasadzona zostanie zieleń, która stanowi naturalną barierę dla dźwięków.

Sama linia tramwajowa i kursujące na niej pojazdy będą bardzo ciche. Przy budowie zastosowane zostaną podkłady betonowe z przytwierdzeniem sprężystym szyn oraz z gumowymi przekładkami podszynowymi. Torowisko będzie wyposażone w smarownice, chroniące przed bocznym zużywaniem się szyn i rantów kół tramwajowych. Czoła peronów wyłożone zostaną wykładziną dźwiękochłonną. Koła tramwajów i szyny będą regularnie szlifowane. Brane jest także pod uwagę wykonanie torowiska porośniętego trawą.

Postanowienie RDOŚ oraz decyzja środowiskowa zawierają mnóstwo innych szczegółowych zaleceń, dotyczących zarówno etapu budowy, jak i późniejszej eksploatacji trasy na Tarchomin. Dotyczą one m.in. tego, w jakich godzinach mogą odbywać się hałaśliwe prace (6.00-22.00, a w pobliżu szkół – po południu i w przerwach wakacyjnych), jak unikać nakładania się źródeł hałasu (odpowiednie rozlokowanie maszyn), jak i gdzie zorganizować zaplecze budowy (możliwie jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej), w jaki sposób przechowywać materiały, gromadzić i utylizować odpady, jak zapobiegać wyciekom szkodliwych substancji. Wskazano, kiedy i z zachowaniem jakich środków ostrożności prowadzone mogą być prace ciężkim sprzętem budowlanym w rejonie Wydmy Tarchomińskiej i Kanału Winnickiego (ochrona sezonu lęgowego ptaków i rozrodczego zwierząt oraz okresu masowej migracji i rozmnażania się płazów).

Decyzji środowiskowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestycja jest bowiem realizowana w ważnym interesie społecznym i gospodarczym, zarówno lokalnie – dla Białołęki, jak i w skali całego miasta. Budowa linii tramwajowej na Tarchomin wraz z rozbudową ulicy Światowida jest bardzo istotnym elementem modernizacji układu drogowego prawobrzeżnej Warszawy. Ma także duże znaczenie dla organizacji turnieju EURO 2012 – pozwoli skomunikować obrzeża miasta z centrum stolicy i poprawi przemieszczanie się pasażerów w obrębie całej Warszawy.

Decyzja środowiskowa umożliwi dokończenie projektu inwestycji. Zakończenie prac projektowych planowane jest na wrzesień. W kolejnych miesiącach projektant spełni formalności związane z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia budowlanego. Ma na to czas do 20 grudnia tego roku. Taki termin zapewnia bezpieczeństwo harmonogramu inwestycji, zgodnie z którym budowa odcinka linii do pętli technicznej przy Mehoffera potrwa do końca 2011, a cała linia zostanie oddana do użytku w 2013 roku.


Autor: (źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, 07.16.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.