baner
baner
baner
AUDIT RAIL sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Konkurs Mam Talent 2015

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Kolejnych osiem umów o dofinansowanie w ramach POIiŚ

30 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury zostało podpisanych osiem umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Anna Siejda oraz przedstawiciele beficjentów: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych, Portu Lotniczego Gdańsk oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice.

- Podpisanie kolejnych ośmiu umów o dofinansowanie projektów świadczy o sprawnej realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko - powiedziała Minister Magdalena Gaj. Inwestycje te są związane z Mistrzostwami Euro 2012, ale ich efekty zostaną w polskiej gospodarce, służąc całemu społeczeństwu przez dziesiątki lat – dodała Minister Gaj.

Wśród podpisanych umów znalazły się: jeden projekt drogowy, trzy projekty lotnicze oraz cztery projekty kolejowe. Całkowita wartość tych projektów przekracza 5,5 mld zł, zaś wartość dofinansowania to 3 mld 378 mln zł.

Jak zaznaczył w prezentacji Jarosław Pasek, Dyrektor Departamentu Funduszy UE w MI, PO IiŚ to największy program inwestycyjny realizowany do tej pory w Polsce, a całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w jego ramach to blisko 105 mld zł. Łącznie z dzisiejszymi, podpisaliśmy już 54 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 29,20 mld zł. – dodał Dyrektor Pasek. 

***

PROJEKTY KOLEJOWE:

Zostały podpisane również cztery umowy o dofinansowanie dla projektów znajdujących się na liście projektów indywidualnych, których beneficjentem jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekty realizowane są w ramach działania 7.1. Rozwój transportu kolejowego Programu Infrastruktura i Środowisko i współfinansowane z Funduszu Spójności. Są to cztery projekty.

1. Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II – PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Współfinansowany projekt obejmuje:

 • opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,
 • wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej,
 • opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy tunelu drogowego na stacji Siedlce.

Wykonanie tych dokumentów umożliwi PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu infrastrukturalnego „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20, na odcinku Siedlce – Terespol, etap II”.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 mln 57,5 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych, zaś wkład UE 736,7 tys. zł.

2. Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze   Katowice – Kraków – PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Projekt dotyczy wykonania rezultatów studium wykonalności wraz z analizą  kosztów i korzyści. Realizacja tego projektu umożliwiła beneficjentowi złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu infrastrukturalnego „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze   Katowice – Kraków”.

Planowany całkowity koszt projektu wynosi 567,3 tys. zł. Wysokość dofinansowania to 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w trakcie realizacji projektu, a wkład unijny sięgnie 391,2 tys. zł.

3. Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) – PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Współfinansowany projekt dotyczy opracowania studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści. Docelowo projekt ten umożliwi beneficjentowi złożenie wniosku o dofinansowanie dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”.

Na realizację projektu zaplanowana jest suma 334,28 tys. zł. Beneficjent otrzyma dofinansowanie w wysokości 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych, a wkład unijny wyniesie 232,9 tys. zł.

4. Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice – PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Projekt zakłada:

 • wykonanie studium wykonalności, map oraz badań geotechnicznych i geologicznych,
 • opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzyskanie decyzji środowiskowej,
 • przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej,
 • opracowanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i dokumentacji przetargowej,
 • przygotowanie załączników do wniosku o dofinansowanie.

Opracowanie tych dokumentów umożliwi beneficjentowi złożenie wniosku o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice „ w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice”.

Koszty realizacji projektu wyniosą 63 mln 462,2 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych, zaś wkład UE to 44 mln 215,4 tys. zł.

PROJEKT DROGOWY:

Projekt drogowy, na który podpisano umowę o dofinansowanie, dotyczy Budowy autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, odcinek węzeł Krzyż – węzeł Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem  drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza, którego beneficjentem jest GDDKiA.  Projekt jest realizowany w ramach działanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T.

Wartość całkowita projektu wynosi 5 mld 293 mln zł, w tym środki unijne w ramach Funduszu Spójności to 3 mld 269 mln zł.

Projekt dotyczy budowy autostrady A-4 na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) – Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) wraz z budową drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza. Jego celem jest poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach między dużymi miastami w południowej części kraju, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności przez Rzeszów, Dębicę i Ropczyce w ramach sieci TEN-T. Autostrada zlokalizowana jest na terenie woj. małopolskiego i podkarpackiego i zastąpi drogę krajową DK-4. Trasa autostrady znajduje się w III korytarzu transportowym sieci TEN-T.

Całkowita długość projektowanych odcinków autostrady A-4 wynosi 78,46 km. Dodatkowo inwestycja obejmuje budowę drogi krajowej DK-19 na odcinku o długości 1,33 km w obrębie węzła Rzeszów Wschód oraz budowę drogi ekspresowej S-19 na długości 4,38 km, od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza.

Projekt obejmuje budowę drogi dwujezdniowej czteropasmowej wraz z budową obiektów inżynierskich, węzłów, miejsc obsługi podróżnych, punktów poboru opłat, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych i urządzeń ochrony środowiska.

Aby zoptymalizować czas realizacji inwestycji, zadanie zostało podzielone na 5 odcinków projektowych:

 • odcinek 1: autostrada A-4: węzeł Krzyż (bez węzła) ÷ węzeł Dębica – Pustynia
 • odcinek 2: autostrada A-4: węzeł Dębica – Pustynia (bez węzła) ÷ węzeł Rzeszów Zachód (bez węzła)
 • odcinek 3: autostrada A-4 (wspólny przebieg z drogą ekspresową S-19): węzeł Rzeszów Zachód ÷ węzeł Rzeszów Centralny (bez węzła)
 • odcinek 4: autostrada A-4 (wspólny przebieg z drogą ekspresową S-19): węzeł Rzeszów Centralny ÷ węzeł Rzeszów Wschód, odcinek o długości 6,95 km wraz z budową drogi krajowej DK-19 (w obrębie węzła Rzeszów Wschód) odcinek o długości 1,33 km
 • odcinek 5: droga ekspresowa S-19: węzeł Rzeszów Zachód (bez węzła) ÷ węzeł Świlcza

PROJEKTY LOTNICZE:

1. Zakup systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku

Projekt jest realizowany w ramach konkursu dla działania 8.4. Programu Infrastruktura i Środowisko Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego.

Całkowita wartość projektu wynosi 58 mln 721 tys. zł, w tym unijne wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 14 mln 546,3 tys. zł.

Realizacja projektu polega na rozbudowie infrastruktury niezbędnej do wprowadzenia zmian w systemie bezpieczeństwa i ochrony w dynamicznie rozwijającym się Porcie Lotniczym Gdańsk. System ten będzie się składał z dwóch elementów:

 • systemu urządzeń do wielopoziomowej kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego, zawierającego wysokowydajny, inteligentny system transportu bagaży oraz wielopoziomowy system kontroli bagażu rejestrowanego,
 • sprzętu do kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagaży, personelu i towarów.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie standardów bezpieczeństwa oraz zwiększenie przepustowości w trakcie odpraw pasażersko-bagażowych na rozbudowanym lotnisku w Gdańsku.

2. Port lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside

Projekt  jest realizowany w ramach działania 6.3. Rozwój sieci lotniczej TEN-T.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 113 mln 452 tys. zł. Ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) beneficjent otrzyma dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji inwestycji, nie więcej niż 45 mln 630 tys. zł.

Jest to pierwszy projekt lotniczy, znajdujący się na liście projektów indywidualnych, dla którego zawarto umowę o dofinansowanie – wszystkie dotychczas zawarte umowy obejmowały projekty złożone w konkursie dla działania 8.4.

W ramach realizacji projektu planowana jest:

 • budowa drogi kołowania wraz z modernizacją infrastruktury energetycznej,
 • budowa systemu odprowadzania wód opadowych,
 • budowa stanowiska do odladzania samolotów,
 • zakup systemu monitoringu hałasu – zakup wyposażenia i wdrożenie systemu ciągłego monitoringu hałasu lotniczego

Dzięki budowie drogi kołowania zostanie osiągnięty wzrost przepustowości po stronie operacyjnej na poziomie 30 operacji lotniczych na godzinę, która łącznie z rozbudową terminalu pasażerskiego umożliwi docelowo obsługę 5 mln pasażerów rocznie. Natomiast budowa stanowiska do odladzania samolotów oraz systemu odprowadzania wód opadowych zmniejszy uciążliwości dla środowiska naturalnego.

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego w MPL Kraków – Balice dzięki rozbudowie infrastruktury Portu

Beneficjentem pomocy unijnej jest Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II – Kraków Balice Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 mln 98 tys. zł, zaś kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  to 4 mln 26,5 tys. zł.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu przeprowadzonego dla działania 8.4. Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego.

Przedmiotem projektu jest realizacja zadań inwestycyjnych, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz bezpieczeństwa na obszarze lotniska:

 • budowa systemu ostrzegania przed oblodzeniem Ice Alert,
 • budowa systemu świetlnego wskaźnika kąta schodzenia PAPI (Precision Approach Path Indicator), systemu podświetlanych znaków pionowych oraz kanalizacji technicznej i studni,
 • budowa Posterunku Kontroli Bezpieczeństwa,
 • rozbudowa Posterunku Służby Ochrony Lotniska,
 • budowa drogi technologicznej (patrolowej) wzdłuż ogrodzenia lotniska.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu lotniczego dzięki budowie i rozbudowie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania służb lotniskowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.


Autor: (źródło: Ministerstwo Infrastruktury, 30.06.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.