baner
baner
baner
SaZ s.r.o.

Fotogaleria

galeria
Katastrofy i wypadki kolejowe

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Komisja Europejska: Nowe możliwości finansowania projektów

We wrześniu 2014 r. Komisja Europejska planuje ogłoszenie pierwszego konkursu na dofinansowanie projektów transportowych ze środków CEF (Connecting Europe Facility – instrument Łącząc Europę). 

Instrument CEF zastąpi dotychczas funkcjonujący Fundusz TEN-T i będzie centralnie zarządzanym przez KE funduszem dedykowanym wsparciu projektów na Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które przybliżą Państwu zasady finansowania projektów ze środków CEF.

Podstawy prawne
Podstawowym dokumentem regulującym zasady CEF jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”. Dokument określa podstawowe zasady, cele i zakres wsparcia projektów ze środków CEF. Jednym z kluczowych zapisów dla identyfikacji, czy projekt kwalifikuje się do wsparcia, jest art. 7 wskazujący, że jedynie działania przyczyniające się do realizacji projektów będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach sieci TEN-T mogą otrzymać wsparcie w postaci unijnej pomocy finansowej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1315/2014 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej określa m.in. definicję projektu stanowiącego przedmiot wspólnego zainteresowania, zakres oraz docelowe parametry sieci TEN-T.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń projekt kwalifikujący się do wsparcia w ramach CEF musi dotyczyć sieci kompleksowej lub bazowej TEN-T (określonej w Rozporządzeniu 1315/2013) oraz przyczyniać się do osiągnięcia określonych celów. Ponadto należy podkreślić, że każdy wniosek aplikacyjny składany do KE musi uzyskać akceptację Państwa Członkowskiego.

Program Wieloletni a Program Roczny
W ramach CEF organizowane będą konkursy na podstawie Programu Rocznego (Annual Programme - AP) oraz Programu Wieloletniego (Multiannual Programme – MAP). Podstawowe różnice pomiędzy ww. programami dotyczą zakresu wsparcia, długości trwania projektów oraz wysokości dostępnych środków. Priorytety dla poszczególnych programów określa Rozporządzenie Delegowane Komisji nr 275/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1316/2013.

W ramach Programu Wieloletniego KE planuje w latach 2014-2020 rozdysponować środki w wysokości  10,95 - 14 mld EUR. Końcowy termin realizacji projektów został ustalony na 2020 r.

W ramach Programu Rocznego KE w latach 2014-2020 rozdysponuje 2,3 - 3,96 mld EUR (w tym 1,3 - 2,4 mld EUR zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe, np. obligacje projektowe). Maksymalny okres realizacji projektów w ramach tego programu został ustalony na 3 lata.

Dodatkowo 11,3 mld EUR (przesunięte z Funduszu Spójności) zostaną rozdysponowane na podstawie specjalnych konkursów w ramach Programu Wieloletniego. Konkursy te będą podlegać odmiennym zasadom niż konkursy w ramach „puli ogólnej” CEF i skierowane będą do konkretnych beneficjentów oraz na określone, wcześniej zidentyfikowane wraz z Państwami Członkowskimi, projekty.

Wnioskowanie, ocena i realizacja projektów
Należy pamiętać, że wszystkie propozycje przed złożeniem do KE muszą uzyskać akceptację Państwa Członkowskiego. Zasady uzyskiwania takiej akceptacji zostaną przedstawione na przełomie III i IV kwartału 2014 r. Dofinansowanie CEF przyznawane jest w drodze konkursów organizowanych przez KE. W procedurze konkursowej mogą uczestniczyć podmioty ze wszystkich Państw Członkowskich UE.

Procedura wnioskowania o środki CEF rozpoczyna się od momentu opublikowania przez KE Zaproszeń do składania wniosków, które określają zasady aplikowania oraz szczegółowo opisują priorytety wsparcia. W okresie po publikacji Zaproszeń a przed terminem składania wniosków do KE organizowany jest w Brukseli dzień informacyjny (Info Day), podczas którego prezentowane są wszystkie najważniejsze informacje związane z konkursami.

Po złożeniu wniosków aplikacyjnych przechodzą one dwustopniową ocenę. W ramach pierwszego etapu oceny weryfikowane są przez ekspertów zewnętrznych zaproszonych przez KE. Należy podkreślić, że jest to bardzo istotna część procedury. Zgodnie z zasadami konkursów w przypadku otrzymania oceny niższej niż 3 w którymś z ocenianych kryteriów (skala 0-5) projekt nie będzie rekomendowany do wsparcia przez ekspertów i nie otrzyma wsparcia z CEF. Kolejnym etapem jest ocena z punktu widzenia celów UE przeprowadzana przez służby KE. Na podstawie ww. ocen przygotowywana jest lista projektów, które otrzymają wsparcie środków UE.

Szczegółowe zasady wnioskowania i oceny projektów zostaną określone w Zaproszeniu do składania wniosków oraz Przewodniku dla Wnioskodawców. W chwili obecnej są one przygotowywane przez KE.

Po przyznaniu dofinansowania Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) negocjuje z beneficjentami ostateczne zapisy Grant Agreement, które określa zakres, harmonogram, koszty i zasady realizacji projektu. Grant Agreement będzie zawierane pomiędzy Beneficjentem a Agencją INEA.

Państwo Członkowskie zobowiązane jest do monitorowania procesu wdrażania projektów. W związku z powyższym beneficjent zostanie zobowiązany przez stronę polską do wypełniania konkretnych wymogów i stosowania odpowiednich zasad realizacji projektów.

Pierwszy konkurs CEF
KE planuje we wrześniu br. ogłosić nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu CEF. Planowany harmonogram konkursu przedstawia się następująco:
 • Publikacja Zaproszeń do składania wniosków - początek września 2014 r.
 • Info Day - 10 października 2014 r.
 • Termin składania wniosków - Koniec lutego 2015 r.
 • Ocena wniosków - Marzec – maj 2015 r.
 • Przyjęcie listy projektów do dofinansowania - Lipiec 2015 r.
 • Podpisanie indywidualnych Grant Agreements - Październik – grudzień 2015 r.

W ramach Programu Wieloletniego (plik do pobrania poniżej) rozdysponowane zostanie ok. 7 mld EUR (kwota nie obejmuje 4 mld EUR przeniesionych z Funduszu Spójności, które zostaną przyznane w osobnej procedurze) na następujące priorytety:
 • Projekty należące do korytarzy sieci bazowej (określone w załączniku I do Rozporządzenia 1316/2013) - 5,5 mld EUR
 • Pozostałe odcinki sieci bazowej(określone w załączniku I do Rozporządzenia 1316/2013) - 250 mln EUR
 • Interoperacyjność kolei - 50 mln EUR
 • ERTMS - 200 mln EUR
 • Wdrożenie nowych technologii i innowacyjność - 160 mln EUR
 • Bezpieczna infrastruktura - 90 mln EUR
 • SESAR - 300 mln EUR
 • RIS - 25 mln EUR
 • ITS - 70 mln EUR
 • MoS - 250 mln EUR
 • Działania dot. infrastruktury w węzłach sieci bazowej (w tym miejskich) - 50 mln EUR
 • Połączenia oraz rozwój platform multimodalnych - 55 mln EUR

W ramach Programu Rocznego (plik do pobrania poniżej) rozdysponowane zostanie ok. 930 mln EUR na następujące priorytety:
 • Kolej, żegluga śródlądowa oraz drogi sieci bazowej, połączenia portów morskich, śródlądowych i lotniczych oraz rozwój portów - 475 mln EUR
 • Projekty na sieci kompleksowej (kolej, żegluga śródlądowa, drogi, porty morskie i śródlądowe) - 250 mln EUR
 • Projekty dot. połączenia sieci TEN-T z infrastrukturą państw sąsiadujących - 40 mln EUR
 • Wdrożenie nowych technologii i innowacyjność - 20 mln EUR
 • Usługi transportu towarowego - 25 mln EUR
 • Działania dot. zmniejszenia hałasu powodowanego przez transport towarowy - 20 mln EUR
 • Aplikacje telematyczne - 55 mln EUR
 • Działanie dot. ułatwienia dostępu do infrastruktury transportowej osobom niepełnosprawnym - 10 mln EUR
 • Działania dot. infrastruktury w węzłach sieci bazowej (w tym miejskich) - 25 mln EUR
 • Połączenia oraz rozwój platform multimodalnych - 10 mln EUR
 • Zachęcamy Państwa do wstępnej identyfikacji projektów mogących ubiegać się o dofinasowanie ze środków CEF. Wszelkie niezbędne informacje będą publikowane na stronach Agencji INEA oraz MIiR. Niezwłocznie po rozpoczęciu konkursu MIiR przedstawi szczegółowe informacje odnoście sposobu postępowania w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego, otrzymania wymaganej akceptacji Państwa Członkowskiego oraz przedłożenia wniosku do KE.

Wszelkie pytania odnośnie instrumentu CEF proszę kierować na adresy:
Katarzyna.Amerek@mir.gov.pl
Izabela.Baraniak@mir.gov.pl
Boguslawa.Chlopek@mir.gov.pl
Dariusz.Leszczynski@mir.gov.pl

Dodatkowe informacje mogą Państwo także uzyskać pod numerami telefonów: 
22 273 83 43; 22 273 83 44; 22 273 83 46 lub 22 273 77 36.


Autor: MIR

Tagi: Komisja Europejska, CEF, ten-t

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.