baner
baner
baner
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.

Fotogaleria

galeria
Konkurs Mam Talent 2015

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Lider Transportu Szynowego 2009 – wyniki konkursu

1 grudnia w Domu Technika NOT przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie miejsce miała III Konferencja „Otwarty rynek Kolejowy w Polsce” - Nowe technologie szansą rozwoju kolei. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody w III edycji ogólnopolskiego konkursu Lider Transportu Szynowego oraz  Człowiek Otwartego Rynku Kolejowego.

Organizatorami konferencji byli - Forum Transportu Szynowego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Politechnika Warszawska przy współpracy czasopisma „Transport i Komunikacja”.

Honorowy patronat nad konferencją objął Urząd Transportu Kolejowego oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Na konferencji zaprezentowane zostały przez referentów stosowane obecnie w transporcie szynowym techniki i technologie. Przedstawiono również perspektywy ich rozwoju. Poruszono tematy telekomunikacyjne i informatyczne, a także zagadnienia dotyczące nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym i stosowania nowych technologii w nawierzchni  torowej. Konferencję zakończyła, jak co roku, dyskusja panelowa prowadzona przez prof. Janusza Dyducha, podczas której podsumowano poruszane zagadnienia.

Coroczne spotkanie przedstawicieli branży kolejowej nie miałoby tak wyjątkowej oprawy, gdyby nie wsparcie sponsorów: Kontron East Europe Sp. z o.o.; PKP Energetyka S.A.; Transportowy Dozór Techniczny; Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.; Arcadis Sp. z o.o.; Alcatel Lucent Sp. z o.o., Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.; Oltis Group; PKP Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o., Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.

Lider Transportu Szynowego to pierwszy i jedyny jak dotąd konkurs wyłącznie dla firm z branży kolejowej, tramwajowej i samorządów, który jest organizowany od 2007 roku przez związek pracodawców Forum Transportu Szynowego, redakcję czasopisma Transport i Komunikacja oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP o/Radom. Patronat nad konkursem sprawuje Urząd Transportu Kolejowego oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk

Celem konkursu jest promocja firm i instytucji, które swoją działalnością, wyrobami, usługami lub produktami zasłużyły w danym roku na szczególne wyróżnienie i naśladowanie, przyczyniając się do rozwoju, poprawy bezpieczeństwa, wzrostu efektywności lub promocji transportu szynowego w Polsce.

O przyznaniu nagrody Lidera Transportu Szynowego w poszczególnych kategoriach zdecydowało Jury pod przewodnictwem Janusza Dyducha. Pozostałymi członkami komisji byli znani i uznani w środowisku kolejowym, cieszący się wysokim autorytetem oraz powszechnym zaufaniem naukowcy, eksperci, a także przedstawiciele mediów i branżowych organizacji biznesowych.

Od 2009 roku regulamin konkursu uległ drobnym zmianom i nagroda Lidera Transportu Szynowego lub wyróżnienie, przyznawane jest za działalność, usługi lub produkty zrealizowane, wyprodukowane lub wdrożone w roku, w którym odbywa się dana edycja, a nie jak w ubiegłych latach za rok poprzedni.

Drugą istotną zmianą jest poszerzenie kręgu osób i podmiotów mogących zgłaszać usługi, produkty firm działających na rynku nie tylko przez same firmy, ale także przez inne osoby fizyczne lub prawne oraz przez samych członków Jury. Dzięki temu Jury konkursu zyska możliwość nagrodzenia i wyróżnienia także firm i samorządów, które z różnych względów nie mogły same złożyć wniosku konkursowego, a zdaniem otoczenia rynkowego lub ekspertów, zasługują na wyróżnienie za swój wkład w rozwój kolei.

Nagrodą w konkursie jest dyplom i statuetka Lidera Transportu Szynowego lub wyróżnienie przyznawane w następujących kategoriach:

przewoźnik - przyznawany licencjonowanym przewoźnikom kolejowym zarówno pasażerskim jak i towarowym, a także operatorom nielicencjonowanym takim jak przewoźnikom tramwajowym i operatorom kolei wąskotorowych, etc;

logistyka i spedycja - przyznawany firmom działającym w szeroko pojętym obszarze logistyki, spedycji, operatorom transportu kombinowanego, intermodalnego wykorzystującym w swych procesach przewozowych transport szynowy;

bocznica kolejowa - przyznawany jest właścicielom lub operatorom działającym na bocznicach kolejowych, dbającym o ich rozwój i bezpieczeństwo przewozów;

infrastruktura - przyznawany zarządcom infrastruktury, firmom produkującym elementy wykorzystywane w budowie i modernizacji infrastruktury szynowej, dworcowej, peronowej, stacyjnej, zapleczowo - warsztatowej a także  firmom wykonującym usługi budowy, remontu lub modernizacji tej infrastruktury,

tabor szynowy - przyznawany producentom lub zakładom świadczącym usługi napraw, modernizacji taboru szynowego (kolejowego lub tramwajowego) a także firmom produkującym urządzenia i elementy stosowane w szeroko rozumianym taborze szynowym;

samorząd - przyznawany jednostkom samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego które swoją postawą, zaangażowaniem, inwestycjami i polityką przyczyniają się do wspierania, rozwoju i promocji transportu szynowego;

telematyka - przyznawany (po raz pierwszy w 2009 roku) firmom za produkty i usługi telepatyczne wspierające rozwój bezpieczeństwo na kolei w tym szczególnie w obszarach sterowania ruchem, monitoringu, systemach wpierających logistykę przewozów towarowych, informację pasażerską i systemy elektronicznej sprzedaży biletów.

Decyzją Jury,

Nagrodę Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Przewoźnik otrzymała spółka LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Przyznano ją za dynamiczny rozwój firmy i przejście od lokalnego operatora bocznicy do liczącego się przewoźnika kolejowego w Polsce, a także za znaczące inwestycje w tabor trakcyjny i stosowanie nowoczesnych metod informatycznych w przewozach, co podnosi jakość usług oferowanych przez polskich przewoźników.

Wyróżnienie Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Przewoźnik przyznano Przewozom Regionalnym Sp. z o.o.

Spółkę doceniono za wprowadzanie nowych ofert przewozowych i promocji taryfowych korzystnych dla podróżnych oraz za stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w obsłudze przewozów pasażerskich, takich jak terminale mobilne, systemy monitoringu pojazdów trakcyjnych, systemy monitoringu, gromadzenia i analizy wyników sprzedaży biletów. Samorządowy przewoźnik zyskał uznanie także za działania na rzecz rozwoju transportu związanego z turystyką, i imprezami masowymi.

Nagrodę Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Logistyka i spedycja otrzymała firma CTL Logistics Sp. z o.o.

Firmę nagrodzono za usługę międzynarodowych przewozów towarowych. Spółka CTL Logistics jest jedynym prywatnym przewoźnikiem towarowym w Polsce realizującym przewozy międzynarodowe z Polski do Niemiec wykorzystując wielosystemowe lokomotywy elektryczne, umożliwiające składom towarowym bezpośredni dostęp np. do niemieckich i holenderskich linii kolejowych, co skraca czas i upraszcza przewóz wpływając na podniesienie efektywności. Pociągi CTL przekraczają także granicę z Ukraina i Białorusią. Usługa realizowana przez CTL przyczynia się do zniesienia barier w logistyce międzynarodowej i ułatwia wymianę towarową między Europą Wschodnią a Zachodnią.

Wyróżnienie Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Logistyka i spedycja przyznano firmie Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.

Spółkę wyróżniono za stosowanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu przewozami oraz za wysoką jakość i terminowość świadczonych usług. Pol-Miedź Trans poprzez swoje funkcjonowanie stosuje najwyższe standardy obsługi wyznaczając europejski pozom obsługi logistyczno-spedycyjnej, umożliwiający przeniesienie ładunków z dróg na kolej.

Nagrodę Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Bocznica kolejowa otrzymała firma Rail Polska Sp. z o.o.

Spółkę nagrodzono za wysoką jakość świadczonych usług kompleksowej obsługi bocznic kolejowych w tym usług spedycyjnych, manewrowych i utrzymani infrastruktury kolejowej. Spółka dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym zdolnym do prowadzenia remontów i utrzymania taboru kolejowego a także wykwalifikowaną kadrą pracowników przez co jej oferta od wielu lat jest jedną z najatrakcyjniejszych na rynku.

Wyróżnienie Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Bocznica kolejowa otrzymała firma PTK Holding S.A.

Spółkę wyróżniono za wysoką jakość świadczonych usług w zakresie kompleksowej obsługi bocznic kolejowych a także za wysoki poziom bezpieczeństwa i terminowe realizowanie usług przewozowych, manewrowych, remontowych, logistycznych i spedycyjnych w trudnych i złożonych warunkach na styku odmiennych procesów technologicznych kopalń i kolei.

Nagrodę Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Infrastruktura otrzymało Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Spółka z o.o.

Spółkę nagrodzono za wdrażanie nowoczesnych metod kompleksowej wymiany infrastruktury kolejowej w transporcie szynowym poprzez wymianę ramy toru przy użyciu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych stosowanych obecnie w Europie i na świecie. Firma zyskała uznanie także za wysoka jakość regulacji położenia geometrycznego toru kolejowego przy użyciu nowoczesnych maszyn oraz stosowanie nowoczesnej metody wzmacniania torowiska.

Wyróżnienie Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Infrastruktura przyznano firmie MC Bauchemie Sp. z o.o. i Pack Silesia Sp. z o.o.

Za wspólne wdrożenie na polskim rynku nowoczesnych technologii w stabilizacji podsypki przy wykorzystaniu żywic zwiększających bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów na linii dużych prędkości, a także umożliwiających szybkie i bezpieczne prowadzenie remontów torów i obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych z jednoczesnym prowadzeniem ruchu po torze sąsiednim.

Nagrodę Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Tabor szynowy przyznano firmie NEWAG S.A.

Spółkę nagrodzono za kompleksową modernizację elektrycznego zespołu trakcyjnego EN71 dla Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o., która jest jak dotąd najszerszą modernizacją tego typu pojazdów w Polsce. Prowadzone na wysokim poziomie prace modernizacyjne polegały m.in. na modernizacji wózków i wyposażeniu jednostki w asynchroniczne silniki trakcyjne oraz mikroprocesorowy układ sterowania napędem i zespołem trakcyjnym. Przeprowadzona modernizacja taboru zarówno co do zakresu jak i jakości wykonania stanowi wyznacza nowe kierunki i standardy modernizacji tego typu taboru w Polsce.

Nagrodę Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Tabor szynowy przyznano Zakładom Naprawczym Lokomotyw Elektrycznych S.A.

Spółkę nagrodzono za projekt i budowę pierwszej od 20 lat polskiej elektrycznej lokomotywy towarowej E6ACT „DRAGON” w konstrukcji modułowej przeznaczonej do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych z zastosowaniem rozwiązań i technologii na światowym poziomie. Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają szerokie zastosowanie tego typu pojazdu w polskich warunkach trakcyjnych, zapewniając jednocześnie wysoki współczynnik gotowości przy niskich kosztach eksploatacji.

Wyróżnienie Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Tabor szynowy otrzymała firma MEDCOM Sp. z o.o.

Spółkę wyróżniono za nowoczesny system sterowania TCMS (Train Control and Monitoring System) i napędu elektrycznych zespołów trakcyjnych produkcji polskiej serii EN57 i EN71 przy wykorzystaniu przetwornic statycznych z rodziny PS i falowników trakcyjnych z rodziny FT. Oferowane przez firmę falowniki napędowe wykonane w technologii HV IGBT (6,5 kV). zapewniają wysoki poziom niezawodności i łatwą obsługę pojazdów, a dzięki zastosowaniu chłodzenia powietrznego obniżają koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów sterowania falowniki zapewniają sterowanie prędkością poszczególnych osi pojazdu, efektywne hamowanie elektrodynamiczne w całym zakresie momentem napędowym oraz możliwość hamowania awaryjnego przy braku napięcia w sieci trakcyjnej. Statyczne przetwornice montowane w pojazdach EN7 i EN71 zapewniają niezawodne i bezawaryjne zasilanie podzespołów systemu napędowego, jak również wszystkich pozostałych odbiorników.

Wyróżnienie Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Tabor szynowy przyznano Przedsiębiorstwu Transportu Kolejowego Zakład Napraw i Utrzymania Taboru Sp. z o.o.

Zakład otrzymał wyróżnienie za kompleksową odbudowę i rewitalizację parowozu przemysłowego TKh 05353 wskazując nowe standardy jakościowe prac wykonywanych przy rewitalizacji zabytkowych pojazdów trakcyjnych. Dzięki nowej specjalności jaką nabył zakład otworzyła się szansa do zachowania w stanie czynnym lub rewitalizacji większej liczby parowozów, przyczyniając się do zachowania dziedzictwa  historycznego kolei oraz promocji jej walorów.

Nagrodę Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Samorząd przyznano Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego.

Urząd został nagrodzony za działania na rzecz zachowania i rozwoju kolejowej sieci komunikacyjnej w regionie w szczególności poprzez przejmowanie i ratowanie przed likwidacją lokalnych linii kolejowych, prowadzeniu udanej ich odbudowy  a następnie przywracania na nich regularnych przewozów pasażerskich.

Wyróżnienie Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Samorząd otrzymał Urząd Gminy Rewal.

Gminę wyróżniono za wieloletnie działania na rzecz zachowania oraz za sprawne funkcjonowanie Gryfickiej Kolei Wąskotorowej będącej wzorcowym przykładem działań samorządu na rzecz zachowania unikatowego dziedzictwa narodowego jakim są koleje wąskotorowe. Gminę doceniono także skuteczne promowanie kolei jako jednego z kluczowych produktów turystycznych w regionie.

Nagrodę Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Telematyka otrzymała firma KONTRON East Europe Sp. z o.o.

Spółkę nagrodzono za wprowadzenie nowoczesnego Zautomatyzowanego Systemu Informacji Wizualnej i Dźwiękowej dla Pasażerów przeznaczonego do dostarczania informacji w różnej postaci (graficznej i dźwiękowej) i w różnych językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski). Nagrodzone rozwiązanie w procesie wizualizacji wykorzystuje powiązania z realizowanym procesem ruchowym oraz z procesem planowania ruchu.

Wyróżnienie Lidera Transportu Szynowego 2009 w kategorii Telematyka przyznano Kolejowym Zakładom Łączności Sp. z o.o.

Firmę wyróżniono za wdrożenie nowoczesnego systemu informacji wizualnej opartego na tablicach LCD pozwalającego na prezentacje informacji komunikacyjnych na dworcach kolejowych, peronach, tunelach peronowych i węzłach komunikacyjnych, dzięki czemu podróżni zyskują szybszy i doskonalszy dostęp do informacji. Rozwiązanie podnosi poziom bezpieczeństwa i autonomii pracy oraz ulepsza współpracę z innymi systemami nadrzędnymi poprzez pobieranie rozkładu jazdy z serwerów.

Tytuł człowieka otwartego rynku kolejowego 2009 otrzymali:

  • prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch - Politechnika Warszawska
  • dr inż. Andrzej Massel - Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
  • dr Marcin Wołek - Uniwersytet Gdański
  • Janusz Kućmin - Bombardier Transportation
     

Autor: (red.)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.