baner
baner
baner
CSI Sp.j.

Fotogaleria

galeria
Konkurs Mam Talent 2015

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia - Dorohusk

Resort Infrastruktury wspiera każdą inicjatywę mającą na celu poprawę i rozwój transportu kolejowego. Świadczy o tym prowadzenie szeregu dużych inwestycji kolejowych w ramach środków unijnych przy udziale budżetu państwa.

W obszarze obejmującym infrastrukturę i ochronę środowiska, do roku 2013 (2015) będą realizowane duże projekty modernizacyjne transportu kolejowego, zwłaszcza w ramach największego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Lina kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk jest linią pierwszorzędną o długości 267,471 km (502,590 km torów), zelektryfikowaną, ujętą w wykazie linii o znaczeniu państwowym, nie objętą umowami międzynarodowymi AGC (Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych). Została zaprojektowana do prędkości konstrukcyjnej Vkonst. =  120–140 km/h. Obowiązująca prędkość rozkładowa w rozkładzie jazdy 2008/2009 wynosiła Vrozkł = 80–140 km/h. Wyjątek stanowią odcinki linii przechodzące przez stacje węzłowe: Pilawa, Dęblin i  Chełm na których Vrozkł  = 40–70 km/h.

Wg ocen stanu technicznego torów szlakowych i głównych zasadniczych (267,471 km) linii nr 7 na 15% długości – stan jest dobry, na 70% – dostateczny, na 15% –niezadowalający.

W roku 2008 średnio-dobowe obciążenie ruchem pociągów (głównie pociągów pasażerskich) wahało się od 18 pociągów na dobę na odcinku Chełm – Dorohusk do 69 na odcinku Zarzeka – Lublin.

Duży ruch pociągów oraz długi czas eksploatacji kolejowej infrastruktury drogowej (większość szyn i podkładów eksploatowana jest od lat 80-tych ubiegłego wieku) oraz dużą ilość ograniczeń prędkości wskazują na konieczność wykonania za kilka lat naprawy głównej.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe opracowała „Program dla linii kolejowej Nr 7 Warszawa – Dorohusk do 2012 roku dla utrzymania standardów eksploatacyjnych i czasów jazdy pociągów”. Program został opracowany przy założeniach:

 • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na przejazdach kolejowych w poziomie szyn, wynikających z geometrii i konstrukcji, zapewnienie prędkości rozkładowych;
 • wolumen przewozów pasażerskich i towarowych na poziomie nie niższym niż aktualny;
 • skrócenie czasu jazdy pociągów, zwłaszcza pasażerskich pomiędzy Warszawą a granicą Państwa.
   

Dla utrzymania obowiązujących standardów eksploatacyjnych i czasów jazdy pociągów niezbędne jest wykonanie: naprawy głównej toru na długości ponad 82 km, naprawy głównej rozjazdów (5 szt.), naprawy bieżącej z oczyszczaniem podsypki (128 km toru), naprawy bieżącej torów (302 km torów), naprawy bieżącej rozjazdów (457 szt.). Koszt wykonania robót szacuje się na ok. 280 mln zł. 

W 2007 roku, w ramach programu wykorzystania środków z Funduszu Kolejowego zrealizowano modernizację nawierzchni na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer w km 4,2–11,2 (tor nr 3) za ok. 12,5 mln zł (90% – Fundusz Kolejowy, 10% środki własne PKP PLK S.A.).

Przedstawiona w „Master Planie dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku” koncepcja rozwoju transportu kolejowego, której realizacja powinna przyczynić się do zrównoważenia gałęziowej struktury transportu, rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i zapewnić konkurencyjność transportu kolejowego w stosunku do drogowego, zakłada wykonanie modernizacji linii nr 7 dwuetapowo:

 • I etap odcinek Warszawa – Lublin w latach 2014–2020;
 • II etap odcinek Lublin – Dorohusk w latach 2021–2030.
   

Co więcej, dokument przewiduje również konieczność dobudowania torów szlakowych na odcinku Otwock – Pilawa.

Mając na uwadze, iż cały proces inwestycyjny trwa na tyle długo, to już należy podjąć dokumentacyjne przygotowanie przedprojektowe przedsięwzięcia tak, aby w chwili pozyskania środków finansowych możliwe było rozpoczęcie robót.

Doceniając znaczenie linii nr 7 dla układu komunikacyjnego na terenie województwa lubelskiego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęła przygotowania do modernizacji linii do standardów wymaganych przez program TINA.

W ramach tego programu realizowane jest wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla modernizacji linii. Zgodnie z podpisaną umową z 29 stycznia 2009 roku zostanie ona zrealizowana w jedenastu etapach obejmujących następujące zadania:

 • Etap I – Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych
 • Etap II – Analizy ruchowo-marketingowe opcji modernizacyjnych
 • Etap III – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru
 • Etap IV – Analizy techniczne opcji modernizacji wraz z oszacowaniem kosztów
 • Etap V – Analiza środowiskowa
 • Etap VI – Analiza CBA i wybór opcji
 • Etap VII – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • Etap VIII – Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Etap IX – Uszczegółowienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii
 • Etap X – Sporządzenie syntezy ze studium wykonalności
 • Etap XI – Opracowanie materiałów przetargowych.
   

Uzyskanie skrócenia czasu przejazdu pociągów na trasie Warszawa – Lublin jest realne poprzez zaangażowanie się Zarządu Województwa Lubelskiego we współfinansowanie likwidacji lokalnych ograniczeń prędkości na linii nr 7 w ramach środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Efektem może być czas przejazdu krótszy o około 20-25 minut. Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Zarządu Województwa Lubelskiego w Załączniku nr 1; w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2007–2013 – lista podstawowa, zostały ujęte tylko dwa projekty (Lp. = 16 i 17), które dotyczą linii nr 7 w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej i układu komunikacyjnego na stacjach Lublin i Lublin Północny. Ich realizacja nie spowoduje likwidacji jednak ograniczeń prędkości i skrócenia czasu jazdy pociągów.

Trzeba zauważyć, że na projekty związane z modernizacją i remontem dróg kołowych i ulic Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył około 543,94 mln zł, a na projekty związane z transportem szynowym 1/3 tej wielkości, tj.179,5 mln zł w tym na:

 • zakup nowego taboru – 41,00 mln zł;
 • remont obiektów inżynieryjnych i infrastruktury technicznej linii kolejowej nr 7 – 53,65 mln zł;
 • budowę toru dojazdowego do lotniska i modernizacja nawierzchni linii nr 30 i 63 – 84,85 mln zł.
   

Ze względu na duży koszt modernizacji linii nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk będzie niezbędne współfinansowanie przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa. Ministerstwo Infrastruktury uczyni wszystko, aby w ramach planowanego corocznie budżetu państwa środki finansowe były zabezpieczane.

Z uwagi na szczególne znaczenie linii kolejowej dla rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego oraz województwa mazowieckiego, celowe jest podjęcie działań dla znalezienia dodatkowych źródeł finansowania, wykorzystując przy tym uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego, które zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym mogą finansować inwestycje wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, inwestycje, remonty, eksploatację i utrzymanie linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, a także koszty przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe o znaczeniu państwowym.


Autor: (źródło: Ministerstwo Infrastruktury, 17.09.2009)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.