baner
baner
baner
SMiOC FRENOPLAST Bułhak i Cieślawski S.A.

Fotogaleria

galeria
Katastrofy i wypadki kolejowe

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Nabór wniosków w konkursie „Rozwój inteligentnych systemów transportowych”

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla osi priorytetowych VI/VII/VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłasza nabór w trybie konkursowym (zamkniętym) wniosków o dofinansowanie w ramach: Priorytetu VIII - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane dla działania 8.3 - Rozwój inteligentnych systemów transportowych w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Działanie obejmie w zależności od obszaru następujące projekty:

1. W zakresie transportu drogowego, morskiego, wodnego śródlądowego realizowane będą projekty związane z:

 • zarządzaniem ruchem,
 • obsługą podróżnych,
 • poborem opłat,
 • zarządzaniem flotą pojazdów,
 • zarządzaniem kryzysowym w transporcie,
 • bezpieczeństwem ruchu,
 • informacją dla podróżnych,
 • zbieraniem i przetwarzaniem danych.
 •  

2. W zakresie transportu miejskiego będą realizowane projekty obejmujące zakup oraz montaż urządzeń z zakresu systemów zarządzania ruchem, w tym:

 • systemy centralnego sterowania sygnalizacją i ruchem,
 • systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej wraz z równoczesną zmianą geometrii skrzyżowań pod kątem najlepszego wykorzystania instalowanego systemu.
 •  

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 • Gminy i miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
 • Związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego,
 • Zarządcy dróg,
 • Zarządcy infrastruktury komunikacyjnej.
 •  

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu wynosi: dla Działania 8.3 - Rozwój inteligentnych systemów transportowych - 542 626 000 zł.

Z powyższej kwoty 10% zarezerwowane jest na procedurę odwoławczą.

Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny udział dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.

Minimalna wartość projektu w ramach działania - 8 000 000 zł.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko" i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską decyzji w sprawie przyznania dofinansowania UE dla projektów o wartości powyżej 50 mln EUR zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie umieszczony jest na stronie CUPT

http://www.cupt.gov.pl/?id=307

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski (oryginał wniosku z załącznikami wraz z 1 kopią oraz wersja elektroniczna dokumentacji) należy składać osobiście, przez posłańca lub przesyłką kurierską, w dni robocze w terminie od 1 czerwca do 1 września 2010 r., w godzinach pracy urzędu, pod adresem: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa 00 - 203, ul. Bonifraterska 17 (kancelaria CUPT) lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem „wniosek do 1/8.3/10". Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku jest rozumiana jako termin dostarczenia wniosku do CUPT lub data stempla pocztowego.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się na stronie http://www.cupt.gov.pl/?id=743. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Informacja o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji POIiŚ

Po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w art. 30 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712, z późn. zm.). Protest jest wnoszony przez Wnioskodawcę na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wykluczeniu projektu z dalszego postępowania konkursowego.

Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w załączniku nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zamieszczonym na stronie

http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx?zakladka=1#.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Regulamin konkursu;
 • Wzór wniosku o dofinansowanie;
 • Instrukcja do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ;
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami;
 • Lista załączników wymaganych na poszczególnych etapach oceny projektu.
 •  

Autor: (źródło: Ministerstwo Infrastruktury, 29.04.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.