baner
baner
baner
Instytut Elektrotechniki

Fotogaleria

galeria
Czystość na kolei w Polsce

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Odpowiedź Ministra Grabarczyka na interpelację ws. prywatyzacji PKP Cargo

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Jan Polaczek 8 marca wystosował do Cezarego Grabarczyka interpelację w. wyjaśnienia przez Rząd wybranych zagadnień związanych z decyzją Rady Ministrów z lutego 2011r. o prywatyzacji większościowego pakietu akcji PKP Cargo.

Interpelację Jerzego Polaczka znajdą Państwo pod linkiem:


  • http://jerzypolaczek.pl/images/stories/artykuly_pdf/inter_prywatyzacja_PKP_CARGO.pdf


Poniżej odpowiedź ministra Grabarczyka


Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r.


MINISTER INFRASTRUKTURY
Cezary Grabarczyk


Pan
Grzegorz Schetyna


Marszałek Sejmu RP


odpowiadając na interpelację Pana Posła Jerzego Polaczka (SPS-023-21289/11 z dnia 17 marca 2011 r.) w sprawie wyjaśnienia przez rząd wybranych zagadnień związanych z decyzją Rady Ministrów z lutego 2011 r. o prywatyzacji większościowego pakietu akcji PKP Cargo SA, uprzejmie informuję, co następuje.

Procesy prywatyzacyjne spółek Grupy PKP regulowane są przepisami ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, póz. 948, z późn. zm.) Zgodnie z art. 20 ust 4 przywołanej ustawy, należące do Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych akcje lub udziały spółek, o których mowa w art. 14 i art. 19 ustawy, zbywa minister właściwy do spraw transportu lub PKP S.A. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Działając na podstawie ww. przepisu, w dniu 20 listopada 2008 roku, Minister Infrastruktury udzielił spółce PKP S.A. pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych ze zbyciem akcji spółki PKP Cargo S.A., obejmującego między innymi:

1) wybór podmiotu, który dokona analizy w celu ustalenia sytuacji prawnej majątku Spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska,
2) ustalenie procedury zbycia akcji Spółki,
3) wybór trybu zbycia akcji Spółki.

Biorąc pod uwagę istotne znaczenie spółki PKP Cargo S.A. w zakresie kolejowego przewozu rzeczy, w udzielonym pełnomocnictwie Minister Infrastruktury zobowiązał PKP S.A., do przedstawienia po wykonaniu analiz przedprywatyzacyjnych do akceptacji strategii prywatyzacji PKP Cargo S.A.

Na podstawie wniosków wynikających z wykonanych przez doradcę prywatyzacyjnego PKP S.A. analiz przedprywatyzacyjnych, doradca prywatyzacyjny sporządził strategię prywatyzacji PKP Cargo S.A. zawierającą m.in.:

1) określenie celu prywatyzacji Spółki,
2) analizę możliwych wariantów prywatyzacji Spółki.
Strategia prywatyzacji PKP Cargo S.A., po przedstawieniu Radzie Ministrów, w dniu 7 marca br. uzyskała akceptację Ministra Infrastruktury.

Uprzejmie informuję, że konsorcjum spółek z liderem McKinsey & Company Poland Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej z PKP S.A. w dniu 22 grudnia 2009 r. jest doradcą w procesie prywatyzacji PKP Cargo S.A. Działalność ww. doradcy została sfinansowana przez spółkę PKP S.A. W zakresie pytania dotyczącego szczegółowego zakresu merytorycznego oraz wartości zleceń doradczych realizowanych przez konsorcjum spółek z liderem McKinsey & Company Poland Sp. z o.o. na rzecz PKP Cargo S.A. w latach 2008 - 2010, uprzejmie informuję, że PKP Cargo S.A. jest spółką prawa handlowego i zawieranie umów handlowych leży w kompetencji Zarządu tej spółki. Udostępnienie szczegółowych informacji związanych z umową bez zgody Spółki mogłoby spotkać się zarzutem naruszenia przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, póz. 1503, z późn. zm.).

Odnosząc się do pytania dotyczącego powodów wyboru trybu zbycia akcji PKP Cargo S.A. na rzecz inwestora branżowego lub finansowego, uprzejmie informuję, że uzasadnienie wybranego trybu zbycia akcji PKP Cargo S.A. zawarte jest w strategii prywatyzacyjnej Spółki, będącej dokumentem, któremu nadano klauzulę „zastrzeżone”. Pragnę jednak nadmienić, że krąg potencjalnych inwestorów nie jest ograniczony podmiotowo, terytorialnie ani liczebnie. Nie wyklucza się również możliwości nabycia akcji PKP Cargo S.A. przez kilku inwestorów.

Ustosunkowując się do pytania dotyczącego projektu Programu działań dla rozwoju rynku transportu kolejowego do roku 2015, uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, póz. 13) oraz zmianami zachodzącymi na rynku kolejowym, przedmiotowy projekt wymaga weryfikacji, nad czym obecnie trwają prace.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Rada Ministrów wprowadziła zmiany do Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013 na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzonej polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, póz. 712, z późn. zm.). Charakter i zakres proponowanej zmiany nie uzasadniał bezwzględnego wymogu konsultowania jej z podmiotami, o których mowa w art. 6 ww. ustawy.


Minister Infrastruktury
Cezary GrabarczykAutor: (źródło: Jerzy Jan Polaczek, 08.04.2011)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.