baner
baner
baner
Vossloh Skamo sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Czystość na kolei w Polsce

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

PKP CARGO S.A. - stan aktualny i plany rozwoju

PKP CARGO S.A. to największa Spółka w Grupie PKP. Należy do czołowych polskich przedsiębiorstw transportowych – jej przewozy w 2008 roku to 134,4 mln ton masy towarowej, a zatrudnienie to 37,6 tysięcy pracowników.

Jest drugim w Unii Europejskiej kolejowym przewoźnikiem towarowym. Na terenie Polski posiada 5 własnych terminali logistycznych i przeładunkowych w Małaszewiczach, Gliwicach, Żurawicy – Medyce, Kobylnicy i Mławie.

Mimo szybko rosnącej konkurencji na rynku transportowym, zwłaszcza ze strony kolejowych przewoźników prywatnych, Spółka nadal ma pozycję lidera w branży. Do niej należy połowa wszystkich przewiezionych w kraju ładunków i 71 proc. wykonanej pracy przewozowej.

Każdego dnia PKP CARGO S.A. uruchamia średnio ponad 1000 pociągów, obsługując ponad 8 tysięcy klientów na prawie 2,5 tys. bocznicach kolejowych.

Prawie połowę zleconych Spółce usług stanowią przewozy międzynarodowe oparte na więziach kooperacyjnych, organizacyjnych, a nawet własnościowych.


INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA

Rynek TSL (transportowo – spedycyjno – logistyczny) w Europie, ale również i w Polsce od wielu lat zmienia swój kształt. Dziś w naszym kraju istnieje konieczność budowy w pełni nowoczesnej infrastruktury i oferowania sprawnej, kompleksowej usługi. PKP CARGO S.A. realizuje ten proces, przekształcając się w operatora logistycznego. Strategią Spółki jest wdrażanie planu tworzenia nowoczesnej infrastruktury logistycznej na sieci linii kolejowych w Polsce.

Prowadzone działania są zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej, której polityka transportowa zmierza do połączenia głównych gałęzi transportu: kolei, transportu samochodowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej i morskiej w jedną elastyczną sieć transportową. Punktami integrującymi poszczególne fragmenty sieci logistycznej mają być nowoczesne centra logistyczne i terminale kontenerowe. Koncepcja zakłada również jako rozszerzenia oferty, tworzenie tzw. punktów koncentracji prac przeładunkowych i usług logistycznych. Ze względu na różnoraką skalę przedsięwzięć czy specyfikę lokalizacji, każdy z wymienionych wcześniej rodzajów infrastruktury będzie się różnił zarówno obszarem obsługiwanego rynku (centrum logistyczne – w promieniu do 100 km, terminal - do 60 km, punkty usług logistycznych – od 40 do 50 km), jak również rodzajem rynku związanego z zakresem świadczonych usług.

Planowane przez PKP CARGO S.A. centra logistyczne powinny stanowić najbardziej efektywne i rozwinięte elementy planowanej sieci. Będą one świadczyły szereg kompleksowych usług, od oferowania usług zasadniczych, tj. przeładunkowych (kontenery, ładunki niebezpieczne, paliwa, ładunki sztukowane), składowania (terminale, powierzchnie magazynowo- produkcyjno-handlowe), fito-sanitarnych, weterynaryjnych, celnych, dokumentacyjnych, sortowania, konfekcjonowania, dekonfekcjonowania, informacyjnych (systemy informatyczne) do towarzyszących, tj. wsparcia funkcjonowania w ramach centrum logistycznego (zarządzanie udogodnieniami czy niektórymi środkami trwałymi), okołobiznesowych, hotelowych, gastronomicznych, serwisu środków transportu, stacji paliw itd. W ramach centrum przewidywana jest współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie świadczenia niektórych rodzajów usług.

Na podstawie szerokich analiz oraz studiów wykonalności, spółka wytypowała potencjalne lokalizacje sześciu centrów logistycznych oraz czterech nowych terminali intermodalnych. Trwają również prace nad wytyczeniem punktów koncentracji prac przeładunkowych i usług logistycznych.

Wszystkie te miejsca charakteryzują się dużym popytem na usługi logistyczne oraz atrakcyjnymi warunkami pod względem inwestycyjnym, gospodarczym i komunikacyjnym zarówno dla klientów, jak i partnerów biznesowych PKP CARGO S.A. Potencjalne lokalizacje centrów logistycznych: Małaszewicze, Poznań, Gliwice/Zabrze, Medyka/Żurawica, Warszawa, Wrocław. Nie wykluczone lokalizacje nowych terminali intermodalnych to: Konin, Ostaszewo Toruńskie, Dorohusk, Suwałki lub Ełk. Przykładowe lokalizacje pilotażowe punktów koncentracji prac przeładunkowych i usług logistycznych: Kraków Prokocim, Szczecin, Warszawa Wschodnia Towarowa. Punkty te docelowo mogą rozwinąć się w lokalne centra logistyczne. 

Tworzenie centrów logistycznych wiąże się z ogromnymi nakładami, jak również specyficznymi działaniami organizacyjnymi, dlatego proces będzie odbywać się etapowo. Pierwszy etap przewiduje modernizację i rozbudowę istniejących terminali intermodalnych bądź budowę nowych - każda z wymienionych lokalizacji będzie miała co najmniej jeden terminal. Drugi etap zakłada organizowanie centrów logistycznych (CL) zmierzające do zagospodarowania terenów inwestycyjnych oraz pozyskania partnerów w ramach CL. Jednym z elementów tych działań jest wywołanie w tych miejscach inicjatyw innowacyjnych zmierzających do utworzenia klastra o charakterze logistycznym, którego głównym celem będzie uzyskanie efektu synergii w zakresie związanym z szeroko pojętą obsługą ładunków dla firm w ramach centrum. Etap trzeci przewiduje udział w przygotowaniu terenów inwestycyjnych przewidzianych pod budowę infrastruktury logistycznej. Spółka nie wyklucza, iż niektóre z tych obiektów budować będzie samodzielnie. W etapie tym planuje się, że na terenach będących w dyspozycji PKP CARGO S.A. będą wybudowane drogi wewnętrzne oraz tory dojazdowe wraz z mediami na granicy działek. W pierwszej kolejności PKP CARGO S.A. będzie zapraszać do współpracy w dwóch lokalizacjach - Małaszewiczach oraz Poznaniu.

Ostatni – czwarty etap zakłada udział w budowie infrastruktury logistycznej (bądź modernizacji istniejącej) w postaci powierzchni magazynowo – handlowo – produkcyjnych, placów składowych, przeładunkowych, parkingów, a także infrastruktury towarzyszącej i zaplecza około biznesowego.


PRIORYTETY DLA INTERMODALU
 
Priorytetem PKP CARGO S.A. w realizacji obiektów logistycznych jest stworzenie warunków dla rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce. W Europie Zachodniej przewozy tego rodzaju stanowią jedną z najdynamiczniej rozwijających się form transportowych i stanowią średnio około 15% ogólnej masy przewozów kolejowych. Wielkości tych przewozów, realizowane przez różne gałęzie transportu, wymagają coraz lepiej rozwiniętej infrastruktury punktowej.

Klienci coraz bardziej doceniają tę formę usług przeładunkowo- transportowych. Jest to następstwem zwiększającej się ilości ładunków podatnych na konteneryzację, przede wszystkim wysoko przetworzonych (tzw. high tech), wymagających specjalnych warunków przewozu. Takie możliwości daje właśnie kontener - jedno bezpieczne opakowanie odporne na warunki atmosferyczne i przeładunkowe.

Spółka PKP CARGO realizuje szeroki program rozbudowy i modernizacji posiadanych terminali kontenerowych, rozpoczęła także proces budowy nowych obiektów. Planuje się, że jednym z istotniejszych elementów infrastruktury logistyczno biznesowej wszystkich planowanych centrów logistycznych będą terminale intermodalne.

TERMINALE ISTNIEJĄCE

W 2008 roku ukończono pierwszy etap modernizacji i rozbudowy terminala kontenerowego w Małaszewiczach, natomiast w 2009 roku przewidywane jest ukończenie drugiego etapu przedsięwzięcia w tej lokalizacji oraz rozpoczęcie przebudowy terminala w Gliwicach Sośnicy. Małaszewicze są największym suchym portem przeładunkowym na wschodniej granicy UE na styku linii kolejowych o różnej szerokości toru (1435 i 1520 mm). Istniejący terminal kontenerowy o powierzchni 7,8 ha prowadzi kompleksowe usługi terminalowe. W 2008 roku zakończono pierwszy etap jego modernizacji i rozbudowy. W 2009 roku przewidywane jest ukończenie drugiego etapu rozbudowy terminala. Docelowo place składowe terminala wyniosą 30000 m2 a cały terminal 8,1 ha z możliwością składowania ok. 3800 TEU. Położenie w II międzynarodowym korytarzu transportowym na magistrali kolejowej E-20 Paryż - Berlin - Warszawa - Moskwa, której przedłużeniem jest magistrala transsyberyjska oraz w pobliżu planowanej autostrady A2 (oddanie do eksploatacji w 2013 roku), stwarza dobre skomunikowanie na osi wschód-zachód Europy. Usytuowanie w pobliżu Wolnego Obszaru Celnego gwarantującego wiele korzyści finansowych dla przedsiębiorców i rozległe tereny przeznaczone pod inwestycje (ok. 190 ha) z dostępnymi mediami są dodatkowym atutem. W ostatnich latach rośnie dynamicznie wymiana handlowa między krajami Europy zachodniej i krajami azjatyckimi, co powinno zapewnić rozwój centrum logistycznego.

PKP CARGO S.A. i spółka CARGOSPED wraz z innym partnerem biznesowym planują rozbudowę terminala intermodalnego w Warszawie Pradze, jak również budowę magazynów i placów składowo-manewrowych z parkingami w bezpośrednim sąsiedztwie terminala. Terminal na Pradze należący do firmy CARGOSPED, wchodzącej w skład grupy kapitałowej PKP CARGO, świadczy kompleksowe usługi terminalowe.

PKP CARGO S.A. świadczy usługi logistyczne w ramach czterech terminali kontenerowych: Gliwice Sośnica, Pozna Kobylnica, Małaszewicze i Mława oraz dwóch punktów przeładunku kontenerów: Żurawica i Rzepin.

Zasadnicze usługi terminalowe obejmują obsługę przeładunkową, składowanie, obsługę przesyłek izotermicznych, obsługę jednostek z materiałami niebezpiecznych, obsługę techniczną, meldunki dot. Kontenerów oraz obsługę wszelkiego typu uniwersalnych i specjalistycznych intermodalnych jednostek transportowych: kontenerów wielkich 20’,.30’, 35’,40’,45,’, nadwozi wymiennych, naczep samochodowych, kontenerów izotermicznych, przesyłek ponadgabarytowych typu HIGH CUBE, a także Transport koleją, Dowóz transportem samochodowym na zasadach „door to door”, obsługę spedycyjną przesyłek nadanych oraz przybyłych (wykonywanie w imieniu klienta czynności związanych z nadaniem/przybyciem przesyłek)obsługę celną oraz wsparcie obsługi przez system informatyczny PKP CARGO S.A. prowadzi również przewozy kolejowe do innych terminali na terenie Polski.

Terminal Gliwice Sośnica świadczy obecnie szeroki wachlarz usług związanych z przewozami intermodalnymi. Docelowo będzie miał powierzchnię około 14 ha (plac manewrowo składowy, nowy punkt obsługi klienta i parking,) Planowane jest oddanie do użytku zmodernizowanych dwóch torów przeładunkowych oraz toru podsuwnicowego. Place składowe terminala wyniosą ok. 43700m2 z pojemnością ok. 3000 TEU. Terminal ulokowany jest na terenie województwa śląskiego. Jest to obszar o dużym uprzemysłowieniu i perspektywach inwestycyjnych zapewniających możliwość rozwoju powiązań kooperacyjnych. Jego tereny znajdują się w doskonałym usytuowaniu w stosunku do szlaków komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym, krajowym, jak i europejskim gwarantujących płynny przepływ ładunków dla klientów PKP Cargo S.A.. Znajduje jest w III Korytarzu Transeuropejskim i w bezpośrednim sąsiedztwie dróg kołowych A-1, A-4, DK-4, DK-1, DK-15 oraz Drogowej Trasy Średnicowej, a także istotnych linii kolejowych (CE-30, CE-59 i CE-65).

W ramach węzła poznańskiego PKP Cargo posiada terminal intermodalny na stacji Poznań Kobylnica, Zakończono na nim pierwszy etap modernizacji i rozbudowy, znacznie poprawiając jakość świadczonych tam usług. Po dalszej modernizacji terminal ma dysponować powierzchnią składową o obszarze 6300m2 o pojemności 800 TEU. Położenie na skrzyżowaniu kolejowych i drogowych szlaków tranzytowych Północ – Południe; Wschód - Zachód. Teren jest usytuowany na przebiegu II Międzynarodowego Korytarza Transportowego, w tym na trasie kolejowej magistrali euroazjatyckiej E-20, łączącej kraje Europy zachodniej ze wschodem Europy i państwami azjatyckimi, oraz na trasie magistrali E-59, łączącej Skandynawię z Europą środkową. Docelowo w lokalizacji poznańskiej PKP Cargo planuje budowę nowego terminala na Stacji Poznań Franowo. Będzie on posiadał powierzchnię ok 5,5 ha (24000m2 placów składowych o pojemności 2400 TEU), cztery tory przeładunkowe, place manewrowe i parking. Lokalizacje w Poznaniu dysponują bardzo dobrym skomunikowaniem z otoczeniem transportowym, leżą one w pobliżu krzyżujących się kolejowych i drogowych szlaków tranzytowych Północ – Południe; Wschód - Zachód. Przez Poznań przebiega II Paneuropejski Korytarz transportowy w tym kolejowa magistrala euroazjatycka E-20, łącząca kraje Europy Zachodniej z krajami byłej Wspólnoty Niepodległych Państw i państwami azjatyckimi, oraz magistrala E-59, łącząca Skandynawię z Europą Środkową. Tereny obecnego terminala jaki i planowanego położone są w sąsiedztwie drogi krajowej nr 11 (Poznań - aglomeracje Górnego Śląska) oraz w odległości ok.5 km od drogi szybkiego ruchu/autostrady 2/A2, ponadto ok. 3 km od nowobudowanego węzła autostradowego Poznań Krzesiny jak również ok. 5 km od lotniska wojskowego Poznań Krzesiny, na którym w przyszłości ma zostać wydzielony terminal CARGO.

PKP Cargo dysponuje również terminalem intermodalnym w Mławie świadczącym kompleksowe usługi terminalowe. Ma on ponad 2 ha powierzchni, na której można jednorazowo składować pięćset kontenerów, oraz 1,6 km torów zdawczo-odbiorczych i ładunkowych. Docelowo planuje się modernizację terminala, co umożliwi składowanie ponad 1500 TEU. Terminal jest wyposażony w samojezdne urządzenia przeładunkowe typu Fantuzzi. Miasto Mława stanowi ważny węzeł komunikacji drogowej i kolejowej, dzięki przebiegającej tędy drodze krajowej E-7 (Gdańsk - Warszawa – Cieszyn) oraz linii kolejowej łączącej stolicę w Wybrzeżem (E-65 Gdańsk - Warszawa – Zebrzydowice). Znajduje się tam również część Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Władze miejskie jak i strefa dbają o właściwy klimat dla inwestycji i wspierają wszelkie inicjatywy zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy.

Punkt przeładunku w Żurawicy świadczy obecnie usługi przeładunkowe kontenerów przewożonych na osi wschód-zachód Europy na styku torów o różnych szerokościach. Terminal usytuowany jest w rejonie przeładunkowym w Przemyślu, który stanowi obecnie jeden z największych lądowych portów przeładunkowych na granicy wschodniej. Przewiduje się, że jego rola zostanie utrzymana również w przyszłości i będzie on stanowił jeden z głównych elementów infrastruktury granicznej na granicy RP i UE z Ukrainą. Zlokalizowany jest on w III europejskim korytarzu transportowym Berlin / Drezno - Wrocław - Lwów - Kijów, linii kolejowej E-30, C-E 30, drogi międzynarodowej E-40 oraz na styku dwóch sieci kolejowych o różnej szerokości torów: europejskim (PKP) -1435 mm i wschodnio-europejsko-azjatyckim (BC) - 1520 mm. PKP CARGO planuje budowę nowoczesnego terminala Intermodalnego na wolnych gruntach w Medyce Towarowej o ogólnej powierzchni 4,5 ha obejmującej między innymi 25000m2 powierzchni placów składowych o pojemności ok 2800 TEU.

Pod koniec 2008 roku przy granicy zachodniej w Rzepinie został otwarty punkt przeładunków kontenerów. Ogólna powierzchnia obiektu to 1,24 ha z placem składowym o pow. 1500m2 i pojemności ok. 240 TEU. W najbliższym czasie PKP CARGO S.A. planuje na jego bazie utworzyć terminal kontenerowy z pakietem kompleksowych usług terminalowych. Obiekt będzie dysponował między innymi dwoma torami przeładunkowymi oraz placem składowo-manewrowym. Atutem tego punktu przeładunkowego jest jego przygraniczne położenie oraz oferowanie przewozów krajowych z rozpoczęciem nadania na stacji Rzepin do innych stacji na sieci PKP, bądź w eksporcie w komunikacji SMGS. Zaletą tej lokalizacji jest niewielka odległość od Berlina - około 120km, a to właśnie Brandenburgia tworzy region intensywnie rozwijającego się obszaru gospodarczego. Kolejne zalety to również korzystne położenie przy atrakcyjnych szlakach komunikacyjnych (droga krajowa nr 2) czy lokalizacja w pobliżu Kostrzyńsko – Słubickiej (Specjalna Strefa Ekonomiczna) oraz dostępność powierzchni magazynowych.


NOWE LOKALIZACJE TERMINALI

PKP Cargo planuje realizację inwestycji w Ostaszewie pod Toruniem i w Koninie. Zakłada się, że budowa pierwszego z nich ruszy pod koniec 2009 roku. W ramach terminala w Ostaszewie będą wybudowane tory przyjazdowo-manewrowe
i ładunkowe, plac manewrowy i plac składowy dla intermodalnych jednostek transportowych wraz z niezbędną infrastrukturą, magazynem celnym oraz budynkiem administracyjno-socjalnym. Obiekt będzie świadczył kompleksowe usługi związane z przeładunkiem, składowaniem oraz dowożeniem i odwożeniem transportem drogowym kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep siodłowych. Ma być przystosowany do obsługi materiałów niebezpiecznych i izotermicznych. Terminal będzie ogólnodostępny dla klientów spółki zajmujących się transportem intermodalnym.

Terminal kontenerowy w Koninie będzie zlokalizowany przy węzłowej stacji kolejowej oraz w niedalekiej odległości od autostrady A2. Obiekt został zaliczony przez władze województwa i miasta do najważniejszych zadań w strategii rozwoju transportu w Wielkopolsce do 2020 roku. Terminal ma wpłynąć na szybszy rozwój przewozów intermodalnych z udziałem transportu kolejowego. 

PKP CARGO S.A. planuje również w najbliższych latach budowę punktu koncentracji prac przeładunkowych i usług logistycznych na terenie stacji Warszawa Wschodnia Towarowa, który łącznie z infrastrukturą w Warszawie Pradze utworzy lokalne centrum logistyczne o charakterze rozproszonym. Warszawa należy do jednych z najatrakcyjniejszych lokalizacji gwarantujących doskonałą komunikację transportową praktycznie z każdym rejonem Polski i Europy. Zarówno istniejąca, jak również planowana przez PKP CARGO infrastruktura jest położona w I i II Paneuropejskim Korytarzu Transportowym. Bardzo duży potencjał gospodarczy rejonu obsługiwanego przez przyszłe CL powinien wpływać na zainteresowanie korzystaniem z nich przez potencjalnych klientów. PKP CARGO S.A. rozważa również budowę terminali kontenerowych w Dorohusku i w Suwałkach.


Autor: (PKP CARGO)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.