baner
baner
baner
TIMEX S.A. Hoesch Schwerter Profile GmbH

Fotogaleria

galeria
Katastrofy i wypadki kolejowe

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

PKP poszukuje dyrektora

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że Rada Nadzorcza spółki rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych.

1. Kandydat na Członka Zarządu ds. finansowych i ekonomicznych powinien spełniać kryteria:

a) wykształcenie wyższe (kierunkowe),

b) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązków zarządzanie finansami, kosztami i kapitałami podmiotu gospodarczego,

c) znajomość przynajmniej jednego z języków obcych: angielski, niemiecki lub rosyjski, w stopniu umożliwiającym komunikowanie się,

d) niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,

e) korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

f) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

g) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a) list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu i faksu),

c) aktualne (oryginalne) zaświadczenie o niekaralności,

d) aktualne (oryginalne) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy,

e) poświadczone kopie następujących dokumentów:

  • dowodu tożsamości,
  • dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
  • świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu);
  •  

f) oświadczenie kandydata o:

  • ukończeniu studiów wyższych,
  • stażu pracy oraz doświadczeniu na stanowisku kierowniczym (określonym w kryteriach),
  • korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  • braku toczących się postępowań karnych przeciw kandydatowi;
  •  

g) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata,

h) oryginały lub urzędowe odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. e - g kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 12, parter skrzydło C, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych i ekonomicznych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." w terminie do 19 sierpnia 2009 r. do godz. 16.00.

4. Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest pani Urszula Chmielecka tel. + 48 (22) 47 332 96, + 48 (22) 47 338 39.

5. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 20 sierpnia 2009 r.

7. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniu 27 sierpnia 2009 r., w toku, których Rada Nadzorcza oceniać będzie m. in. wiedzę z co najmniej jednego z poniższych zagadnień:

a) wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej,

d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

f) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,

g) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,

h) znajomość, co najmniej jednego z wymienionych języków: angielski, niemiecki lub rosyjski, na poziomie umożliwiającym komunikowanie się,

i) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki.

8. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

9. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłaniania kandydatów.

10. Wynagrodzenie Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest ustalane zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r., o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).


Autor: (źródło: PKP PLK S.A., 30.07.2009)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.