baner
baner
baner
RFWW RAWAG Sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Konkurs Mam Talent 2015

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Połączenie kolejowe Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej

Zadanie „Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej”, zostało przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku w dokumencie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 7. W dokumencie tym zaakceptowanym przez Komisję Europejską dnia 5 grudnia 2007 roku pod poz. 181 na liście projektów podstawowych zapisano dojazd do lotniska odcinek Katowice – Pyrzowice.

W roku 2007 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego została opracowana: „Koncepcja powiązań komunikacją kolejową Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z Aglomeracją Górnośląską”. W ramach opracowania dokonano analizy 6 tras:

  • 1. TRASA I – połączenie nową linią kolejową pomiędzy Katowicami a MPL „Katowice” w Pyrzowicach (z ew. wykorzystaniem odcinka linii 161),
  • 2. TRASA II – wschodnia w relacji MPL „Katowice” w Pyrzowicach - Zawiercie - Sosnowiec- Katowice (odcinek linii nr 182 i 001),
  • 3. TRASA III – wschodnia w relacji Katowice - Sosnowiec - Będzin - Ksawera - Przeczyce - MPL „Katowice” w Pyrzowicach z wykorzystaniem fragmentów istniejących linii kolejowych (odcinek linii nr 001, ew. 183 i 182) oraz częściowo nowym przebiegiem,
  • 4. TRASA IV – zachodnia w relacji Katowice - Bytom - Tarnowskie Góry - MPL „Katowice” w Pyrzowicach z wykorzystaniem istniejących połączeń linii kolejowych (linie nr 131 i 182),
  • 5. TRASA V – zachodnia w relacji Gliwice - Bytom - Tarnowskie Góry/Piekary Śl. - MPL „Katowice” w Pyrzowicach z wykorzystaniem odcinków linii istniejących (odc. linii nr 147, 131, nr 182 lub alternatywnie nr 145 i ewentualnie nowym odcinkiem Piekary Śl.- MPL „Katowice” w Pyrzowicach),
  • 6. TRASA VI – Katowice przez Chorzów, Bytom, Piekary Śląskie do lotniska w Pyrzowicach.
  •  

Urząd Marszałkowski wybrał połączenie kolejowe z Katowic do lotniska w Pyrzowicach z wykorzystaniem linii nr 137 i 131 przez Chorzów, Bytom, Piekary Śląskie – jako tzw.Wariant VI (Trasa nr VI).

W dniu 14 czerwca 2007 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddziałem Regionalnym w Katowicach, a Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie współpracy na rzecz przygotowania realizacji połączenia kolejowego łączącego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

Ostatecznie, do dalszych prac projektowych został wskazany i zaakceptowany wariant VI, czyli trasa z Katowic przez Chorzów, Bytom, Piekary Śląskie do lotniska w Pyrzowicach, która przebiegać ma częściowo po istniejącej infrastrukturze kolejowej i przemysłowej, a częściowo nowym śladem, tworząc nową linię kolejową. Projektowane połączenie uwzględni lokalizacje nowych przystanków na odcinku Bytom – Piekary Śląskie, co między innymi przyczyni się do rozwoju komunikacji pasażerskiej wewnątrz aglomeracji. Zostanie również rozważona lokalizacja przystanków osobowych w rejonie skupisk ludzkich.

Na zaktualizowanej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (stan na styczeń 2010 roku) znajdują się dwa projekty związane z budową połączenia kolejowego Katowice - Pyrzowice:

  • lista podstawowa – POIiŚ 7.1-20.2 zadanie: „Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice” – PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
  • lista rezerwowa – POIiŚ 7.1-20.1 „Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice”:

Wybrany wariant umożliwi prowadzenie pociągów do Pyrzowic nie tylko od strony Katowic, ale także Gliwic przez Bytom. W celu uniknięcia kolizji tras na obszarze stacji Katowice relacja handlowa pociągów Pyrzowice – Katowice może być wydłużana tylko w kierunku wschodnim w stronę Sosnowca. W takim wypadku, uwzględniając efekty synergii, lotnisko Pyrzowice uzyskałoby bezpośrednie połączenie z Katowicami, Chorzowem, Sosnowcem, Gliwicami, Zabrzem i Bytomiem, czyli praktycznie wszystkimi głównymi ośrodkami GOP-u. Żaden inny wariant trasy nie umożliwi tak dużej dostępności kolei do lotniska w Pyrzowicach. Wariant ten obsługuje też 5 bardzo ważnych węzłów przesiadkowych, które mają istotny wpływ na integrację z istniejącymi systemami komunikacji zbiorowej.

W dniu 29 maja 2008 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice”. 29 września 2009 roku podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym – Konsorcjum: firm Pőyry Infra GmbH, Pőyry Infra Sp. z o.o., DB International GmbH Kraków.

Podpisana między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Wykonawcą dokumentacji projektowej umowa zakładała, że ten przedłoży do dnia 27 stycznia 2010 roku opracowanie pn.: Etap IV „Trasowanie linii, ustalenie zakresu robót i wybór opcji". Obecnie dokumentacja jest przedmiotem oceny. Po pozytywnej ocenie opracowania w zakresie zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, zakończonej procedurze odbioru dokumentacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podejmie decyzję o wyborze opcji budowy do dalszych opracowań. Następnie Wykonawca złoży Raport OOŚ oraz wniosek o uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności z działem III, postępowanie wymagające udziału społeczeństwa przeprowadzi organ właściwy do wydania decyzji, który będzie stroną dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

W postępowaniu tym, obowiązek składania dodatkowych wyjaśnień i informacji, udziału w rozprawie administracyjnej, o ile zażądają ich organy wydające decyzje środowiskowe do czasu uzyskania prawomocnych decyzji, zgodnie z postanowieniami umowy nałożone zostały na wykonawcę projektu.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej informacje oraz fakt, iż zgodnie z art. 9o, pkt. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.U.07.16.94 z późn. zm.) decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych wydaje wojewoda na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ministerstwo Infrastruktury ma nadzieję, iż PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego poczynią starania, aby inwestycja ta nie wywierała niekorzystnego wpływu na lokalne społeczeństwo.

Zaprojektowanie nowej linii kolejowej, biorąc pod uwagę istniejące zabudowania oraz infrastrukturę, jest niezwykle trudne. Musi ono odbywać się z zachowaniem obowiązujących zasad (przepisów i norm) projektowania i budowania liniowej infrastruktury kolejowej. Jednocześnie w trakcie wytyczania trasy przebiegu linii kolejowej należy pamiętać o zakładanym czasie przejazdu pociągów pasażerskich, który powinien być jak najkrótszy – biorąc pod uwagę długość linii kolejowej i prędkość handlową pociągów.

Ministerstwo Infrastruktury jest inicjatorem wszelkich działań mających na celu rozwój szeroko rozumianej infrastruktury, w tym również kolejowej. Przy czym, muszą być brane przede wszystkim korzyści ogólnospołeczne dla danego regionu, jak też kraju. Jesteśmy przekonani, iż budowa nowej linii kolejowej przyczyni się do rozwoju gospodarczego całego regionu.


Autor: (źródło: Ministerstwo Infrastruktury, 19.03.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.