baner
baner
baner
Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Katastrofy i wypadki kolejowe

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Przetarg na modernizację linii kolejowej w ramach RPO Warmii i Mazur

25 lutego 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania ,,Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn - Szymany (odcinek - Szczytno - linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany - Szczytno - linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem - etap I" w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla przygotowania i wykonania robót budowlanych, w tym opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, decyzji lokalizacyjnych i decyzji o pozwoleniu na budowę, projektów wykonawczych wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dokumentacji powykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów, zbiorczego zestawienia kosztów.

W ramach robót budowlanych wykonane zostanie:

 • całkowita wymiana nawierzchni kolejowej toru głównego szlakowego/zasadniczego na odcinku Olsztyn – Szczytno linii nr 219 Olsztyn – Ełk oraz toru głównego zasadniczego na stacji Szczytno na linii nr 35 Ostrołęka – Szczytno,
 • naprawa bieżąca odtworzeniowa nawierzchni toru głównego szlakowego / zasadniczego z pozostawieniem istniejącej nawierzchni na odcinku Szymany– Szczytno linii nr 35 Ostrołęka – Szczytno, obejmująca oczyszczenie podsypki, jej uzupełnienie oraz oprofilowanie, ścięcie ław torowiska wraz z podbiciem i regulacją toru w planie i w profilu,
 • wymiana nawierzchni, naprawa bieżąca, rozbiórka torów głównych dodatkowych na stacjach,
  korekta geometrii łuków polegająca na wydłużeniu krzywych przejściowych łuku w celu uzyskania optymalnej prędkości na łukach,
 • oczyszczenie lub odtworzenie bocznych rowów odwodnieniowych, poprawienie dna rowu wraz z właściwymi skosami pobocza rowu, estetyzacja otoczenia linii kolejowej w pasie prowadzonej modernizacji linii, w tym wycięcie krzaków, wykoszenie trawy na torowisku i ławach torowiska oraz skarpach obu linii,
 • remont lub przebudowa nawierzchni przejazdów,
 • remont obiektów inżynieryjnych,
 • przebudowa i rozbiórka peronów,
 • remont lub rozbiórka obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego (nastawnie, strażnice przejazdowe),
 • zabudowa urządzeń sterownia ruchem kolejowym na przejazdach kolejowych (półrogatki, samoczynna sygnalizacja przejazdowa, TV użytkowa)
 • wymiana wyeksploatowanych i zabudowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach,
 • wymiana wyeksploatowanych (radiołączność) i budowa nowych urządzeń telekomunikacyjnych (system łączności kolejowej, rozgłoszeniowa informacja podróżnych) oraz budowa kabli teletechnicznych,
 • remont, budowa lub rozbiórka urządzeń elektroenergetyki do 1 kV (linie zasilające, oświetlenie, zasilanie rezerwowe, elektryczne ogrzewanie rozjazdów).


Projekt kolejowego połączenia modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem będzie realizowany w dwóch etapach:

 • etap I - modernizacja linii kolejowych od stacji Olsztyn do stacji Szymany, (dotyczy ogłoszonego postępowania przetargowego)
 • etap II - budowa nowej linii odchodzącej od linii nr 35 przed stacją Szymany do terminala Portu Lotniczego Mazury wraz z urządzeniami sterowania ruchem oraz peronu z wiatą przystankową przy terminalu lotniczym. (dotyczy odrębnego postępowania przetargowego).


Celem projektu jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego transportu kolejowego pasażerów z lotniska w Szymanach do stolicy województwa. W I etapie projektu zostanie przeprowadzona modernizacja linii kolejowych nr 219 i 35 na odcinku od stacji Olsztyn Główny do stacji Szymany.

W etapie II dobudowany zostanie odcinek linii do terminala lotniczego.

Głównym efektem realizacji I etapu inwestycji będzie:

 • uzyskanie kolejowego połączenia z Olsztyna do Szyman (docelowo połączenia z lotniskiem po realizacji etapu II projektu).
 • uzyskanie czasu przejazdu z Olsztyna do Szyman wynoszącego ok. 49 minut dla pociągów zatrzymujących się na wszystkich przystankach.


Poprawa stanu infrastruktury kolejowej linii nr 219 i 35 na odc. z Olsztyna do Szyman przyczyni się do usprawnienia połączeń wewnątrz województwa i poprawi jego dostępność komunikacyjną.

Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2011r. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Autor: (źródło: PKP PLK S.A., 01.03.2011)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.