baner
baner
baner
TRACK TEC S.A.

Fotogaleria

galeria
Akademia Małego Kolejarza

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Reforma kolei cz. 2 - Program udrożnienia infrastruktury

Program udrożnienia infrastruktury 

Diagnoza stanu obecnego
 • Utrata dofinansowania unijnego w kwocie do 2 mld euro w perspektywie 2007-2013 z powodu złego modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ramach spółki PKP PLK. Groźba utraty jeszcze większych środków w obecnej perspektywie 2014-2020.
 • Plan inwestycji KPP do 2023 pogłębia opóźnienie inwestycji polskiej kolei mimo planu wydatkowania 67 mld zł. Rząd w toku konsultacji projektu uwzględnił 3 wnioski na ponad 20 tys. złożonych, z tego 2 złożone przez CZT o trzeciorzędnym na tle innych uwag znaczeniu.
 • Prowadzenie inwestycji kolejowych, na zlecenie PKP PLK (głównie modernizacji torów) w sposób powodujący nieuzasadniony wzrost kosztów po stronie przewoźników kolejowych - znaczącą utratę pasażerów i ładunków na rzecz transportu drogowego.
 • Niewłaściwe planowanie procesów modernizacyjnych – szczególnie zamknięć torowych, powodujących gigantyczne straty po stronie spółki PKP PLK z powodu utraconych przychodów wynikających z nieudostępniania infrastruktury kolejowej w permanentnym stanie przedłużających się modernizacji, finansowania komunikacji zastępczej, tras objazdowych w okresie źle zaplanowanych oraz wydłużonych prac inwestycyjnych.
 • Paraliż korytarzy transportowych w wyniku źle zaplanowanych i prowadzonych modernizacji m. in. planowany do 2022 paraliż Rail Baltica, Warszawa-Lublin itp. zagrażających bezpieczeństwu państwa.
 • Wysokie koszty zewnętrzne transportu drogowego w wyniku prowadzenia drogami transportu towarów masowych – Polska ma już obecnie niższy udział kolei w ruchu towarowym w podziale zadań przewozowych od średniej w UE, co skutkuje dodatkowymi kosztami rocznie ok. 30 mld zł z powodu wypadków, kongestii, kosztów utrzymania dróg i ich napraw w wyniku ponadnormatywnego zniszczenia, zanieczyszczenia środowiska etc.

Propozycje zmian
 • Wprowadzenie rzeczywistego nadzoru nad PKP PLK ze strony resortu transportu. Resort ma przygotowywać dokumenty strategiczne, określać ramy wymagań do spełnienia przez PKP PLK w miejsce, jak obecnie lobbystów związanych z PKP PLK.
 • Resort egzekwuje i zatwierdza przygotowanie wzorców SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) inwestycji zgodnych z dobrymi praktykami w tym zakresie na rynku europejskim w celu poprawy wykorzystania środków na inwestycje.
 • Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 w terminie do kwietnia 2016 r. poprzez wprowadzenie by-passów sieci kolejowej (likwidacja wąskich gardeł), eliminację nieuzasadnionych inwestycji, zawyżonych kosztorysów i wprowadzenia zbędnych dla systemu kolejowego technologii poprzez uszczegółowienie zakresu projektów i wpisanie rezultatów do uzyskania np. skrócenie czasu jazdy, rzeczywiste zwiększenie przepustowości linii, możliwość prowadzenia pociągów towarowych o długości 750 m, zwiększenie dopuszczalnych nacisków na oś, etc.
 • Wprowadzenie parametryzacji w celu wyznaczenia priorytetowych inwestycji – np. skrócenie czasu jazdy dla przewożonych paskm i tonokm, procentowy wzrost liczby pociągów w godzinie możliwych do uruchomienia na trasie jako obiektywnego wskaźnika rezultatu i zasadności wydatkowania środków publicznych.
 • Powołanie przy ministrze odpowiedzialnym za transport, lub przy UTK, Rady Modernizacji Infrastruktury Kolejowej RMIK  jako niezależnego ciała, którego celem byłoby opiniowanie i uzgadnianie, a w skrajnych przypadkach wetowanie proponowanego przez PKP PLK harmonogramów modernizacji linii kolejowych i zamknięć torowych, jeśli organizacja tych prac zagrażałaby spójności i ciągłości systemu transportowego z jednoczesnym przedstawieniem kompromisowej propozycji dla całego rynku np.: odpowiednie planowanie, fazowanie i koncentracje prac na odcinku modernizowanym, stosowanie nocnych i weekendowych zamknięć torowych zamiast w godzinach największego szczytu przewozowego w ciągu tygodnia, udrażnianie tras objazdowych i dodatkowych posterunków ruchu zwiększających przepustowość przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych lub stosowanie nowych technologii zamrażania/klejenia jednego toru umożliwiającego prowadzenie prac na torze sąsiednim bez konieczności stosowania ograniczeń prędkości pociągów.
 • Opiniowanie projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych prowadzonych na terenie sieci kolejowej PKP PLK pod kątem ich przydatności i celowości dla systemu transportu kolejowego (użytkowników).

Oczekiwane efekty
 • Eliminacja marnotrawstwa i realizacji inwestycji nie dla uzyskania celów, ale przepuszczania środków finansowych pod płaszczykiem stosowania nowych technologii – kosztownych i zbędnych dla systemu transportowego.
 • Nie dopuszczenie do utraty w kolejnych latach środków pomocowych z UE na lata 2014-2020 (+2 lata).
 • Stworzenie jasnych reguł na rynku dostawców, promowania jakości wykonania i realizacji inwestycji w miejsce obecnego modelu paraliżu sieci kolejowej.
 • Korekta dokumentów wewnętrznych (instrukcji, regulaminów) PKP PLK w celu zapewnienia ich zgodności z prawem wspólnotowym, wyrokiem ETS z 30 maja 2013 r. i interesem państwa polskiego. 
 • Wyeliminowanie ze struktur PKP PLK osób zajmujących się tolerowaniem działań na szkodę PKP PLK, lobbowaniem na rzecz konkretnych dostawców, produktów i wykonawców i wprowadzających odpowiednie (korzystne dla ich mocodawców) zapisy w SIWZ w zamian za otrzymywane gratyfikacje w formie materialnej lub niematerialnej (np. drogie wina, wycieczki, biżuterie, etc), jak to jest obecnie powszechne.
 • Wyeliminowanie ze struktur PKP PLK osób, które powołując się na wpływy w firmie, wprowadzają korzystne zapisy w SIWZ na produkty i usługi określonych firm lub „niedostrzegających” ewidentnie uchybień technicznych w zakresie wykonywanych prac modernizacyjnych. Osobami takimi powinno zająć się bezwzględnie CBA, niestety obecnie takie układy personalno-biznesowe z niewyjaśnionych przyczyn są wyciszane, a osoby parające się tym procederem powołując się na liczne koneksje ze służbami, politykami, przynoszą straty firmie.
 • Opiniowanie i rekomendowanie, z możliwością nakazania zmiany zasad prowadzenia inwestycji, o ile jej założenia, koncepcja lub wymagania dla wykonawców prac modernizacyjnych nie dawałyby wystarczającej gwarancji rzetelnego i szybkiego przeprowadzenia procesu modernizacyjnego z minimalizacją szkód w systemie transportowym, np.: poprzez wyrażenie zgody na czasowe ograniczenie przepustowości lub całkowite zawieszenie przewozów na danym odcinku w celu skrócenia procesu modernizacyjnego tylko po wcześniejszym zwiększeniu przepustowości i przejezdności linii objazdowych.
 • Wymuszanie na wykonawcy, poprzez umieszczanie w SIWZ wymogu stosowania sprzętu zmechanizowanego lub technologii skracających zamknięcia torowe – np.: wymianę nawierzchni przejazdów kolejowych nocą w weekendy, zamiast w dzień w okresie szczytu przewozowego jak to ma miejsce obecnie.
 • Rada miałaby prawo opiniować SIWZ z zachowaniem zasad poufności lub przygotowywać określone wytyczne modernizacyjne w zakresie dostępności i przejezdności infrastruktury kolejowej, będące składową postępowań przetargowych celem maksymalnego ograniczania niekorzystnych skutków prac modernizacyjnych na system transportowy kraju i straty operatorów.


Cały dokument "Niezbędne kierunki zmian w transporcie kolejowym w Polsce" dostępny na:Autor: Piotr Kazimierowski, Stanisław Biega

Tagi: reforma kolei

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.