baner
baner
baner
Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o. o.

Fotogaleria

galeria
Czystość na kolei w Polsce

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Spotkanie pięciu marszałków

26.08.2010 r., o godz. 11.00 w Szczecinie marszałek Marcin Jabłoński weźmie udział w rozmowach marszałków województw zaangażowanych w tworzenie wspólnej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Podczas spotkania podpisane zostanie porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski Zachodniej.

To już czwarte spotkanie marszałków zainteresowanych rozwojem regionów zachodniego pogranicza Polski. Pierwsze odbyło się w Zielonej Górze, drugie we Wrocławiu, natomiast trzecie w Poznaniu. To w Poznaniu ustalono, że na najbliższe spotkanie zostanie przygotowany projekt porozumienia o współpracy, w którym zostanie określony sposób jego realizacji. Wskazano również wspólne obszary, które zostaną poddane analizie diagnostycznej. Obszary obejmują: transport, społeczeństwo informacyjne, gospodarkę przestrzenną, hydrologię (w tym ochroną przeciwpowodziową), bezpieczeństwo energetyczne, turystykę oraz naukę.

W prace nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej włączyło się również województwo opolskie, na czele z marszałkiem Józefem Sebestą. Spotkanie w Szczecinie odbędzie się już w poszerzonym składzie – z udziałem marszałka województwa opolskiego.

W połowie czerwca marszałkowie czterech województw byli gośćmi Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, która z dużym zainteresowaniem przyjęła koncepcję Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.

14.07.2010 r. w Warszawie marszałek Marcin Jabłoński wziął udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konferencji poświęconej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 pt. „W kierunku efektywnej polityki regionalnej”. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 w ostatecznym kształcie oraz m.in.: prezentacje minister Elżbiety Bieńkowskiej i wiceministra Jarosława Pawłowskiego dostępne są na stronie: www.mrr.gov.pl. Prace nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR) oraz informacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat KSRR można przeczytać.

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej ma być odpowiedzią na zmieniającą się politykę spójności Unii Europejskiej i nowy okres programowania 2014-2020. Jej założeniem jest określenie wspólnie uzgodnionych priorytetów rozwojowych obszaru Polski Zachodniej, które powinny być spójne z wyzwaniami polityki spójności UE, jak również z wyzwaniami polskiej polityki rozwoju.

Strategia powinna uwzględniać diagnozę zrealizowanych projektów (zarówno tych finansowanych z funduszy krajowych jak i UE), przegląd dokumentów strategicznych, wykonanie analizy porównawczej względem poziomu rozwoju regionów sąsiadujących – w Czechach i Niemczech, przeanalizowanie regionalnych strategii województw do roku 2020, wykonanie  analizy SWOT dla całego obszaru problemowego oraz przeprowadzenie analizy makroekonomicznej określającej poziom życia mieszkańców i stan Infrastruktury we wszystkich pięciu województwach. Diagnoza ta posłuży za punkt wyjścia do przygotowana listy strategicznych projektów i celów o charakterze ponadregionalnym i regionalnym mogących stanowić podstawę powstającej strategii.

Program Operacyjny Rozwój Polski Zachodniej, rozumiany jako zestaw projektów (przedsięwzięć inwestycyjnych) o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Zachodniej, realizowany mógłby być w oparciu o proponowane priorytetowe obszary współpracy takie jak:

1) Transport – celem priorytetu powinny być działania ukierunkowane na poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz makroregionu Polski Zachodniej, głównie poprzez rozwój sieci powiązań ponadregionalnych na linii północ – południe (Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC)), jak również poprawa dostępności transportowej makroregionu z punktu widzenia struktur paneuropejskich, w tym dostęp wszystkich mieszkańców województw zachodnich do komunikacji lotniczej. Przedmiotem szczególnej troski powinien być stan dróg wojewódzkich. Wyzwaniem będzie także rozwiązanie  problemu transportu ładunków masowych, zwłaszcza  surowców skalnych i ładunków ponadnormatywnych,

2) Demografia oraz kapitał ludzki – ponadregionalny plan walki z procesem starzenia się ludności Polski Zachodniej oraz wyzwania związane z jakością i kierunkami edukacji, rynkiem pracy. Celem priorytetu powinno być przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom na rynku pracy (starzenie społeczeństwa, migracje, niedostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb gospodarki),

3) Współpraca nauki i biznesu (B+R) – celem powinno być przyspieszenie tempa rozwoju Polski Zachodniej w drodze pogłębienia współpracy ośrodków naukowych z biznesem. Ważnym elementem priorytetu powinno być otwarcie na ponadregionalną współpracę uczelnianą. Jednym z ważnych celów gospodarczych winna być strategia rozwoju rynku wewnętrznego i kreowanie związków gospodarczych integrujących Polskę Zachodnią społecznie i ekonomicznie,

4) Bezpieczeństwo energetyczne – celem priorytetu powinno być  unowocześnienie infrastruktury elektroenergetycznej w województwach zachodnich, jak również ekonomiczne wykorzystanie możliwości energetyki odnawialnej,

5) Bezpieczeństwo publiczne – m.in. związane z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych (np. powodzie), ochroną przed zanieczyszczeniami np. wynikającymi z działalności górniczej,

6) Planowanie przestrzenne i rozwój miast – realizacja zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego oraz wykorzystanie potencjału obszarów miejskich, w oparciu o model polaryzacyjno-absorpcyjny,

7) Turystyka – celem priorytetu powinno być wzmocnienie konkurencyjności turystycznej obszaru Polski Zachodniej, m.in. poprzez poprawę dostępności transportowej, przygotowanie oferty turystycznej i przygotowanie infrastruktury obsługi ruchu turystycznego, a także wewnętrzna i zewnętrzna kooperacja związana z wzajemnie uzupełniającą się ofertą turystyczną w regionach, budowa „sieciowych” produktów turystycznych,

8) Rozwój obszarów wiejskich – wzmacnianie konkurencyjności obszarów wiejskich i przeciwdziałanie dalszej marginalizacji terenów o słabszym potencjale. Produkcja rolna, produkcja markowej zdrowej żywności dla Europy.


Autor: (źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 25.08.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.