baner
baner
baner
Zakład Zespołów Napędowych – ZZN Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Konkurs Mam Talent 2015

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Spotkanie pięciu marszałków

26.08.2010 r., o godz. 11.00 w Szczecinie marszałek Marcin Jabłoński weźmie udział w rozmowach marszałków województw zaangażowanych w tworzenie wspólnej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Podczas spotkania podpisane zostanie porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski Zachodniej.

To już czwarte spotkanie marszałków zainteresowanych rozwojem regionów zachodniego pogranicza Polski. Pierwsze odbyło się w Zielonej Górze, drugie we Wrocławiu, natomiast trzecie w Poznaniu. To w Poznaniu ustalono, że na najbliższe spotkanie zostanie przygotowany projekt porozumienia o współpracy, w którym zostanie określony sposób jego realizacji. Wskazano również wspólne obszary, które zostaną poddane analizie diagnostycznej. Obszary obejmują: transport, społeczeństwo informacyjne, gospodarkę przestrzenną, hydrologię (w tym ochroną przeciwpowodziową), bezpieczeństwo energetyczne, turystykę oraz naukę.

W prace nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej włączyło się również województwo opolskie, na czele z marszałkiem Józefem Sebestą. Spotkanie w Szczecinie odbędzie się już w poszerzonym składzie – z udziałem marszałka województwa opolskiego.

W połowie czerwca marszałkowie czterech województw byli gośćmi Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, która z dużym zainteresowaniem przyjęła koncepcję Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.

14.07.2010 r. w Warszawie marszałek Marcin Jabłoński wziął udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konferencji poświęconej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 pt. „W kierunku efektywnej polityki regionalnej”. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 w ostatecznym kształcie oraz m.in.: prezentacje minister Elżbiety Bieńkowskiej i wiceministra Jarosława Pawłowskiego dostępne są na stronie: www.mrr.gov.pl. Prace nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR) oraz informacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat KSRR można przeczytać.

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej ma być odpowiedzią na zmieniającą się politykę spójności Unii Europejskiej i nowy okres programowania 2014-2020. Jej założeniem jest określenie wspólnie uzgodnionych priorytetów rozwojowych obszaru Polski Zachodniej, które powinny być spójne z wyzwaniami polityki spójności UE, jak również z wyzwaniami polskiej polityki rozwoju.

Strategia powinna uwzględniać diagnozę zrealizowanych projektów (zarówno tych finansowanych z funduszy krajowych jak i UE), przegląd dokumentów strategicznych, wykonanie analizy porównawczej względem poziomu rozwoju regionów sąsiadujących – w Czechach i Niemczech, przeanalizowanie regionalnych strategii województw do roku 2020, wykonanie  analizy SWOT dla całego obszaru problemowego oraz przeprowadzenie analizy makroekonomicznej określającej poziom życia mieszkańców i stan Infrastruktury we wszystkich pięciu województwach. Diagnoza ta posłuży za punkt wyjścia do przygotowana listy strategicznych projektów i celów o charakterze ponadregionalnym i regionalnym mogących stanowić podstawę powstającej strategii.

Program Operacyjny Rozwój Polski Zachodniej, rozumiany jako zestaw projektów (przedsięwzięć inwestycyjnych) o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Zachodniej, realizowany mógłby być w oparciu o proponowane priorytetowe obszary współpracy takie jak:

1) Transport – celem priorytetu powinny być działania ukierunkowane na poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz makroregionu Polski Zachodniej, głównie poprzez rozwój sieci powiązań ponadregionalnych na linii północ – południe (Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC)), jak również poprawa dostępności transportowej makroregionu z punktu widzenia struktur paneuropejskich, w tym dostęp wszystkich mieszkańców województw zachodnich do komunikacji lotniczej. Przedmiotem szczególnej troski powinien być stan dróg wojewódzkich. Wyzwaniem będzie także rozwiązanie  problemu transportu ładunków masowych, zwłaszcza  surowców skalnych i ładunków ponadnormatywnych,

2) Demografia oraz kapitał ludzki – ponadregionalny plan walki z procesem starzenia się ludności Polski Zachodniej oraz wyzwania związane z jakością i kierunkami edukacji, rynkiem pracy. Celem priorytetu powinno być przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom na rynku pracy (starzenie społeczeństwa, migracje, niedostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb gospodarki),

3) Współpraca nauki i biznesu (B+R) – celem powinno być przyspieszenie tempa rozwoju Polski Zachodniej w drodze pogłębienia współpracy ośrodków naukowych z biznesem. Ważnym elementem priorytetu powinno być otwarcie na ponadregionalną współpracę uczelnianą. Jednym z ważnych celów gospodarczych winna być strategia rozwoju rynku wewnętrznego i kreowanie związków gospodarczych integrujących Polskę Zachodnią społecznie i ekonomicznie,

4) Bezpieczeństwo energetyczne – celem priorytetu powinno być  unowocześnienie infrastruktury elektroenergetycznej w województwach zachodnich, jak również ekonomiczne wykorzystanie możliwości energetyki odnawialnej,

5) Bezpieczeństwo publiczne – m.in. związane z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych (np. powodzie), ochroną przed zanieczyszczeniami np. wynikającymi z działalności górniczej,

6) Planowanie przestrzenne i rozwój miast – realizacja zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego oraz wykorzystanie potencjału obszarów miejskich, w oparciu o model polaryzacyjno-absorpcyjny,

7) Turystyka – celem priorytetu powinno być wzmocnienie konkurencyjności turystycznej obszaru Polski Zachodniej, m.in. poprzez poprawę dostępności transportowej, przygotowanie oferty turystycznej i przygotowanie infrastruktury obsługi ruchu turystycznego, a także wewnętrzna i zewnętrzna kooperacja związana z wzajemnie uzupełniającą się ofertą turystyczną w regionach, budowa „sieciowych” produktów turystycznych,

8) Rozwój obszarów wiejskich – wzmacnianie konkurencyjności obszarów wiejskich i przeciwdziałanie dalszej marginalizacji terenów o słabszym potencjale. Produkcja rolna, produkcja markowej zdrowej żywności dla Europy.


Autor: (źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 25.08.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.