baner
baner
baner
LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Czystość na kolei w Polsce

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

TAURON Polska Energia wybiera PKP CARGO


31 grudnia 2014 roku spółka TAURON Polska Energia S.A, udzieliła zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla w roku 2015 na potrzeby Grupy TAURON – TAURON Wydobycie S.A. i TAURON Wytwarzanie S.A. Łączna kwota zamówienia wynosi  82 438 000 PLN. Zamówienie jest podzielone na 2 zadania:
  • Wykonanie usługi transportu kolejowego węgla w roku 2015 na potrzeby Grupy TAURON – TAURON Wydobycie S.A. – wartość zamówienia 65 754 000 PLN 
  • Wykonanie usługi transportu kolejowego węgla w roku 2015 na potrzeby Grupy TAURON – TAURON Wytwarzanie S.A. – wartość zamówienia 16 684 000 PLN .

W uzasadnieniu przyznania zamówienia bez publikacji w TED, spółka stwierdziła że „Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku XVIIB do dyrektywy Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola (odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z dyrektywą 2004/17/WE: Zgodnie art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) istnieje możliwość wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 2a i 2b ustawy PZP, w trybie z wolnej ręki w innych uzasadnionych przypadkach niż określone w w art. 67 ust. 1, jeżeli skorzystanie z innego trybu mogłoby skutkować w szczególności:
1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków; 
2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 
3) poniesieniem straty w mieniu publicznym; 
4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. 
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż w Załączniku 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym z dnia 28 stycznia 2010 roku (Dz.U. nr 12, poz. 68), wydanego na podstawie art. 2a ustawy PZP, określono usługi transportu kolejowego jako usługi o charakterze niepriorytetowym, co oznacza spełnienie pierwszej przesłanki do zastosowania przepisów o zamówieniu z wolnej ręki. Wśród otwartego katalogu zawartego w art. 5 ust. 1a ustawy PZP znaleźć można dwa przypadki stanowiące punkt odniesienia do opisanego wyżej stanu faktycznego – pierwszy dotyczy naruszenia zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków (art. 5, ust. 1a, pkt 1); drugi – poniesienia straty w mieniu publicznym (art. 5 ust. 1a, pkt 3). Obiektywna ocena zestawiona z analizą zobowiązań wynikających z umów na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla pozwala na stwierdzenie, iż inne rozwiązanie, aniżeli przedłużenie umów (udzielenie kolejnego zamówienia z wolnej ręki) z całą pewnością mogłoby skutkować naruszeniem wszystkich trzech wymienionych zasad dokonywania wydatków, a to w sytuacji konieczności zapłacenia kar umownych na rzecz Wykonawców, w sytuacji nie przedłużenia czasu trwania umów przewozowych. Odnosząc się do drugiej z możliwości, tj. ryzyka poniesienia straty w mieniu publicznym, to stwierdzić należy, iż doktryna pod tym pojęciem rozumie m.in. sytuację, gdy zastosowanie innego trybu mogłoby narazić zamawiającego na stratę majątkową w posiadanym przez niego mieniu publicznym w postaci np. konieczności zapłaty odsetek od nieterminowo regulowanych należności, kar umownych, albo zmniejszenie tego majątku. [tak: Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Legalis 2014]. Mienie Spółek Grupy TAURON nie stanowi wprawdzie mienia publicznego, jednakże mając na uwadze, że sytuacje zawarte w art. 5 ust. 1a nie zostały wymienione enumeratywnie i katalog sytuacji, w których można dokonać wyboru wykonawcy z wolnej ręki jest tylko przykładowy i nie jest zamknięty, można uzasadnić dokonanie wyboru wykonawcy w tym trybie właśnie koniecznością uchronienia Zamawiającego od ryzyka poniesienia straty majątkowej w jego mieniu. Nie ma bowiem wątpliwości, iż konieczność zapłaty kar umownych skutkowałaby uszczupleniem mienia.”Autor: Magazyn Kolejowy

Tagi: TAURON Polska Energia, pkp cargo, przetargi

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.