baner
baner
baner
TIMEX S.A. Hegenscheidt-MFD

Fotogaleria

galeria
Akademia Małego Kolejarza

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

TAURON Polska Energia wybiera PKP CARGO


31 grudnia 2014 roku spółka TAURON Polska Energia S.A, udzieliła zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla w roku 2015 na potrzeby Grupy TAURON – TAURON Wydobycie S.A. i TAURON Wytwarzanie S.A. Łączna kwota zamówienia wynosi  82 438 000 PLN. Zamówienie jest podzielone na 2 zadania:
  • Wykonanie usługi transportu kolejowego węgla w roku 2015 na potrzeby Grupy TAURON – TAURON Wydobycie S.A. – wartość zamówienia 65 754 000 PLN 
  • Wykonanie usługi transportu kolejowego węgla w roku 2015 na potrzeby Grupy TAURON – TAURON Wytwarzanie S.A. – wartość zamówienia 16 684 000 PLN .

W uzasadnieniu przyznania zamówienia bez publikacji w TED, spółka stwierdziła że „Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku XVIIB do dyrektywy Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola (odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z dyrektywą 2004/17/WE: Zgodnie art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) istnieje możliwość wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 2a i 2b ustawy PZP, w trybie z wolnej ręki w innych uzasadnionych przypadkach niż określone w w art. 67 ust. 1, jeżeli skorzystanie z innego trybu mogłoby skutkować w szczególności:
1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków; 
2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 
3) poniesieniem straty w mieniu publicznym; 
4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. 
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż w Załączniku 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym z dnia 28 stycznia 2010 roku (Dz.U. nr 12, poz. 68), wydanego na podstawie art. 2a ustawy PZP, określono usługi transportu kolejowego jako usługi o charakterze niepriorytetowym, co oznacza spełnienie pierwszej przesłanki do zastosowania przepisów o zamówieniu z wolnej ręki. Wśród otwartego katalogu zawartego w art. 5 ust. 1a ustawy PZP znaleźć można dwa przypadki stanowiące punkt odniesienia do opisanego wyżej stanu faktycznego – pierwszy dotyczy naruszenia zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków (art. 5, ust. 1a, pkt 1); drugi – poniesienia straty w mieniu publicznym (art. 5 ust. 1a, pkt 3). Obiektywna ocena zestawiona z analizą zobowiązań wynikających z umów na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla pozwala na stwierdzenie, iż inne rozwiązanie, aniżeli przedłużenie umów (udzielenie kolejnego zamówienia z wolnej ręki) z całą pewnością mogłoby skutkować naruszeniem wszystkich trzech wymienionych zasad dokonywania wydatków, a to w sytuacji konieczności zapłacenia kar umownych na rzecz Wykonawców, w sytuacji nie przedłużenia czasu trwania umów przewozowych. Odnosząc się do drugiej z możliwości, tj. ryzyka poniesienia straty w mieniu publicznym, to stwierdzić należy, iż doktryna pod tym pojęciem rozumie m.in. sytuację, gdy zastosowanie innego trybu mogłoby narazić zamawiającego na stratę majątkową w posiadanym przez niego mieniu publicznym w postaci np. konieczności zapłaty odsetek od nieterminowo regulowanych należności, kar umownych, albo zmniejszenie tego majątku. [tak: Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Legalis 2014]. Mienie Spółek Grupy TAURON nie stanowi wprawdzie mienia publicznego, jednakże mając na uwadze, że sytuacje zawarte w art. 5 ust. 1a nie zostały wymienione enumeratywnie i katalog sytuacji, w których można dokonać wyboru wykonawcy z wolnej ręki jest tylko przykładowy i nie jest zamknięty, można uzasadnić dokonanie wyboru wykonawcy w tym trybie właśnie koniecznością uchronienia Zamawiającego od ryzyka poniesienia straty majątkowej w jego mieniu. Nie ma bowiem wątpliwości, iż konieczność zapłaty kar umownych skutkowałaby uszczupleniem mienia.”Autor: Magazyn Kolejowy

Tagi: TAURON Polska Energia, pkp cargo, przetargi

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.