baner
baner
baner
Qumak S.A.

Fotogaleria

galeria
Katastrofy i wypadki kolejowe

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

UTK aktywnie nadzoruje przestrzeganie praw pasażerów

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania mające na celu poprawę jakości podróżowania koleją. Działania te w ostatnim czasie sprowadzają się m.in. do kontroli przewoźników w zakresie przestrzegania praw pasażerów, nadzoru nad terminowym składaniem zamówień na trasy pociągów, wydawania zaleceń dla przewoźników i zarządców infrastruktury, prowadzenia postępowań administracyjnych, informowania podróżnych o przysługujących im prawach.

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził w tym tygodniu kontrolę w zakresie przygotowania prawidłowości wdrożenia nowego rozkładu jazdy. Kontrole dotyczyły sprawdzenia, czy przewoźnicy podali do publicznej wiadomości rozkład jazdy w terminie 7 dni przed jego wejściem w życie. W całym kraju pracownicy UTK sprawdzili kilkadziesiąt dworców, stacji i przystanków kolejowych. Na zdecydowanej większości z nich rozkłady były dostępne dla pasażerów.

Planowane jest dalsze sprawdzanie przestrzegania praw pasażerów oraz warunków bezpieczeństwa i higieny podczas podróży w okresie zmiany rozkładu jazdy. Wzmożone kontrole odbędą się w poniedziałek 12 grudnia na wybranych stacjach i dworcach kolejowych w całym kraju.

W dniu 7 grudnia na dworcu Głównym w Poznaniu pracownicy UTK udzielali pasażerom porad prawnych. Stoisko informacyjne odwiedziło ok. 250 osób, z czego ponad 100 z nich otrzymało poradę prawną. Rozdano również ok. 600 ulotek.

W dniu 21 listopada 2011 r. uruchomiona została strona internetowa pod adresami: www.pasazer.info.pl, pasazer.info, pasazer.utk.gov.pl, pasazer.org.pl, pasazer.org, adresowana do indywidualnych użytkowników pociągów. Na stronie znajdują się informacje na temat rozkładów jazdy, przepisów prawa przewozowego, sposobów rozwiązywania sporów z przewoźnikami, możliwości złożenia skargi, jak również bieżące informacje na temat udogodnień dla osób z niepełnosprawnością w pociągach i na stacjach. UTK przygotował również ulotki informujące o prawach pasażerów w ruchu kolejowym oraz oddzielnie ulotki informujące o prawach osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zbierane są informacje dotyczące dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych, w szczególności przystosowania infrastruktury kolejowej dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W listopadzie powołano Zespół do spraw Osób z Niepełnosprawnością przy Prezesie Transportu Kolejowego. W skład Zespołu weszli: przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zadaniem Zespołu jest opiniowanie, doradztwo, oraz inicjowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wysokiej jakości przewozów koleją osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Od początku roku, w celu usprawnienia kontaktów Urzędu z pasażerami działa specjalna skrzynka e-mail (pasazer@utk.gov.pl) oraz infolinia dla podróżnych pod numerami telefonów:

801 04 40 80 i 22 460 40 80.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego objął szczególnym nadzorem przygotowania spółek kolejowych do sezonu zimowego. Pracownicy Urzędu monitorowali przygotowania nowego rozkładu jazdy na rok 2011/2012, który zacznie obowiązywać od dnia 11 grudnia 2011 r. Rozkład został opracowany przez PKP PLK SA i przekazany przewoźnikom. Zgodnie z terminami ustawowymi przewoźnicy mieli obowiązek podać do wiadomości publicznej ostateczną wersję rozkładu jazdy na 7 dni przed dniem jego wejścia w życie.

Za opracowanie rozkładu jazdy odpowiedzialna jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA, działająca we współpracy z przewoźnikami. Spółka ta jest odpowiedzialna także za prowadzenie ruchu oraz zapewnienie przejezdności na sieci kolejowej pozostającej pod jej zarządem.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Krzysztof Jaroszyński, pragnąc zapobiec trudnościom związanym z wdrożeniem rozkładu jazdy, zwraca szczególną uwagę na potencjalne problemy, które mogą wystąpić w związku z małą rezerwą taborową przewoźników oraz późnym zawieraniem umów o świadczenie usług publicznych, a także z brakiem koordynacji działań informacyjnych. Po wejściu w życie rozkładu jazdy, w szczególności w okresie świąteczno – noworocznym, planowane są kontrole Urzędu, nakierowane na przestrzeganie praw pasażerów.

Prezes UTK powołał również zespół roboczy mający na celu opracowanie zasad współpracy pomiędzy przewoźnikami i PKP PLK SA w celu prawidłowego wdrożenia rozkładu jazdy. W trakcie spotkań zespołu roboczego szczegółowo omawiane były kwestie dotyczące:

prac przygotowawczych przed wdrożeniem rozkładu jazdy (informacja dla pasażerów, tablice relacyjne, wydawnictwa rozkładów jazdy, ulotki rozkładowe);

wzajemnej współpracy przy wdrożeniu rozkładu jazdy – noc z 10 na 11 grudnia 2011 r.;

„Akcji zima” – bieżącej współpracy uczestników rynku kolejowego w zakresie postępowania w sytuacjach utrudnień w ruchu, rozmieszczenia awaryjnych lokomotyw spalinowych na sieci, udzielania informacji oraz wzajemnego honorowania biletów;

innych zagadnień wskazanych przez przedstawicieli przewoźników lub zarządcę infrastruktury w celu prawidłowej realizacji rozkładów jazdy oraz przestrzegania praw pasażerów.

Prezes UTK zwrócił się do pasażerskich przewoźników kolejowych z prośbą o udzielenie informacji o stanie przygotowania posiadanego taboru. Przewoźnicy mają podać dokładne zestawienie liczby taboru, w tym taboru sprawnego wykorzystywanego w bieżącej eksploatacji oraz planowanego minimalnego procentowego poziomu rezerwy eksploatacyjnej na okres 11 grudnia – 29 lutego 2011 r. UTK podkreśla, że przewoźnicy kolejowi muszą zabezpieczyć sprawny technicznie tabor wagonowy i trakcyjny, w ilości potrzebnej do obsłużenia pociągów kursujących w rozkładzie jazdy wraz z niezbędną rezerwą oraz wdrożyć sprawną informację dla podróżnych w przypadkach awaryjnych.

W ocenie Prezesa UTK konieczne jest równomierne rozmieszczenie na sieci kolejowej pociągów wyposażonych w urządzenia do mechanicznego usuwania oblodzenia przewodów jezdnych w sieci trakcyjnej oraz samochodów pogotowia energetycznego. Niezbędna jest identyfikacja i lokalizacja szlaków zagrożonych zerwaniem sieci trakcyjnej przez drzewa rosnące w pobliżu torowisk i zabezpieczenie tych szlaków poprzez odpowiednie rozmieszczenie pojazdów pogotowia technicznego.

Prezes UTK zwrócił się do zarządcy infrastruktury kolejowej, spółki PKP PLK, o: zapewnienie szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia:

  • konieczności odśnieżania linii kolejowych, stref rozjazdów na stacjach i innych posterunkach ruchowych - w tym celu konieczne jest zabezpieczenie sprawnych urządzeń do odśnieżania, a w przypadku intensywnych opadów śniegu zasadnym jest, aby pługi odśnieżne miały przyprzęgnięte lokomotywy także, gdy pozostają w stanie gotowości;
  • awarii związanych z występowaniem zjawiska pękania szyn czy też przesunięcia zamknięć nastawczych w rozjazdach;
  • zaników napięcia zasilającego nastawnie – sprawdzenie funkcjonowania agregatów prądotwórczych;
  • zagrożenia zablokowania torów przez powalone przez wichury drzewa, zapewnienie szybkiego usunięcia skutków takiego incydentu;
  • konieczności odśnieżania peronów, kładek, tuneli, przejazdów kolejowych;
  • zakłóceń w pracy urządzeń informacyjnych i wyświetlaczy elektronicznych.Autor: (źródło: Urząd Transportu Kolejowego, 09.12.2011)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.