baner
baner
baner
IME-AUTOLIFT POLSKA

Fotogaleria

galeria
Katastrofy i wypadki kolejowe

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Wspólne propozycje Grupy Wyszehradzkiej odnośnie rewizji sieci TEN-T

Biorąc pod uwagę wnioski Rady Europejskiej na temat Zielonej Księgi Komisji Europejskiej pt. „TEN-T: Przegląd polityki w kierunku lepiej zintegrowanej Transeuropejskiej Sieci Transportowej w służbie wspólnej polityki transportowej”, przyjętej w czerwcu 2009 r. państwa Grupy Wyszehradzkiej oczekują od Komisji propozycji dotyczących rewizji wytycznych do TEN-T i metodologii, mających na celu stworzenie spójnego systemu transportowego  w ramach Unii Europejskiej. 

Kraje Grupy Wyszehradzkiej podkreślają istotę następujących zagadnień:

 • Z uwagi na fakt, iż jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest zmniejszenie luki rozwojowej pomiędzy regionami, jednym z głównych priorytetów unijnej polityki transportowej powinno być sprzyjanie działaniom zmierzającym do rozbudowy infrastruktury transportowej w mniej rozwiniętych obszarach. Spójność gospodarcza i społeczna oraz jednolity rynek unijny to cele, które nie mogą być osiągnięte bez zakończenia realizacji wszystkich elementów  sieci TEN-T;
 • Z tego względu, kraje V4 chciałyby odnieść się do ww. wniosków Rady, które określają spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz dostęp do sieci TEN-T, jako jedne z ważniejszych kryteriów planowania docelowego układu TEN-T. Zanczenie spójności  gospodarczej, społecznej i terytorialnej jest również podkreślone we wnioskach Rady Europejskiej odnoszących się do dokumentu: „Europa 2020 - Europejska Strategia dla wzrostu inteligentnego, zrównoważonego oraz sprzyjającemu włączeniu społecznemu”.
 • W swoich konkluzjach Rada przyznaje również, że infrastruktura może stać się jednym z wąskich gardeł, hamujących wzrost gospodarczy zarówno na poziomie krajowym, jak  i unijnym, a także podkreśla konieczność podjęcia zdecydowanych działań mających na celu usuwanie obecnie istniejących wąskich gardeł w transporcie, oraz wskazuje znaczenie rozwoju infrastruktury, jako czynników wpływających na sukces nowej Strategii;
 • W odniesieniu do wewnętrznego rynku transportu i infrastruktury transportowej, państwa V4 są zdania, że nowa polityka transportowa, w tym planowanie nowej sieci transportowej, powinna odnosić się do problemu wąskich gardeł, powstałych m.in. w wyniku różnic pomiędzy poziomami rozwoju sieci infrastrukturalnej poszczególnych regionów UE;
 • Wytyczenie unijnej sieci TEN-T oraz wspieranie jej rozwoju ze środków unijnych jest nierozerwalne. Z tego względu, państwa V4 chciałyby podkreślić raz jeszcze, że bez względu na rezultaty przyszłej rewizji TEN-T, finansowanie projektów z funduszy unijnych musi być dostępne dla całej sieci TEN-T tak, aby uwzględniało specyfikę państw członkowskich oraz mając na celu ustalenie planu rozwoju infrastruktury dla całej Unii, która promuje wzrost dla wszystkich;
 • Tworzenie sieci transportowych opartych wyłącznie na efektywności ekonomicznej nie przyniosłoby oczekiwanych rezultatów, zarówno w  odniesieniu do sieci kompleksowej, jak i bazowej sieci TEN-T. Aby uniknąć braku równowagi w strukturze tej sieci, kraje wyszechradzkie chciałyby, aby zagęszczenie przyszłej sieci TEN-T odpowiadało gęstości zaludnienia (cecha, która zwykle określa zrównoważone proporcje). Metody planowania transportowego powinny brać pod uwagę planowanie przestrzenne, dzięki czemu zostanie zapewniona odpowiednia jakość zarówno infrastruktury drogowej, jak i kolejowej, łączącej poszczególne regiony NUTS III;
 • Niedostateczna dostępność do sieci transportowej mogłaby spowolnić postęp gospodarczy całej Unii Europejskiej; zatem należy podejmować wszelkie działania zmierzające do tego, aby dostęp do przyszłej sieci TEN-T był zrównoważony geograficznie. Ponieważ gospodarka regionów rzadko może dać sobie radę bez połączeń transportowych, pojawienie się  infrastruktury transportowej może dostarczyć jej bodźca do dalszego rozwoju;
 • Infrastruktura transportowa w niektórych regionach europejskich jest wciąż niedostatecznie rozwinięta. Aby poprawić konkurencyjność zrównoważonych środków transportu, a także wyeliminować negatywny wpływ transportu na środowisko, Komisja Europejska powinna w trakcie rewizji sieci TEN-T wziąć pod uwagę jakościowe aspekty, poza ilościowymi – wyrażonymi w postaci danych statystycznych;
 • Kraje wyszehradzkie zgadzają się, że sieć transportowa powinna być zintegrowana i interoperacyjna. Terminale intermodalne odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu zasady współ-modalności oraz wpływają na zoptymalizowanie ruchu, dzięki konsolidacji wszysktich gałęzi transportu. Kraje V4 popierają zatem ideę wpisania wyselekcjonowanych terminali intermodalnych (tj. spełniających uzgodnione kryteria) , jako elementów sieci TEN-T;
 • W opinii grupy V4 poprawa bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury transportowej jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju transportu, i w tym względzie tworzenie infrastruktury spełniającej wszelkie standardy bezpieczeństwa jest rzeczą zasadniczą. Zatem budowa i modernizacja brakujących połączeń infrastrukturalnych powinna stanowić jeden z priorytetów przyszłej polityki TEN-T, kluczowy dla poprawy bezpieczeństwa transportu.
   

Kraje wyszehradzkie w oparciu o ww. zalecenia wypracowały wspólną propozycję rewizji sieci TEN-T, która bierze pod uwagę obecną infrastrukturę transportową, dwustronne porozumienia, przyjęte narodowe strategie rozwoju (programy operacyjne) oraz unijną politykę transportową.

W celu zwrócenia uwagi Komisji Europejskiej na międzynarodowy charakter projektów transportowych oraz dla podkreślenia faktu, iż stanowią one elementy spójnego i zintegrowanego systemu transportowego, Czechy, Węgry, Polska i Słowacja niniejszym prezentują wspólne propozycje rewizji TEN-T.


Autor: (źródło: Ministerstwo Infrastruktury, 30.04.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.