baner
baner
baner
Faiveley Transport Polska Sp. z o.o.

Fotogaleria

galeria
Akademia Małego Kolejarza

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Wybrano wariant połączenia kolejowego aglomeracji górnośląskiej z lotniskiem w Pyrzowicach

Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe po zapoznaniu się z wynikami analiz społeczno-gospodarczych, technicznych, środowiskowych i ekonomiczno-finansowych, przygotowanych w ramach realizacji dokumentacji przedprojektowej, zatwierdził do dalszych prac wariant przebiegu trasy, rekomendowany przez Wykonawcę w raporcie. Trasa przebiegać będzie po istniejących liniach kolejowych od Katowic przez stacje Chorzów Batory, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom i Piekary. Od Bytomia Rozbark zostanie wybudowany ponad 20-kilometrowy odcinek dwutorowej linii kolejowej w kierunku północnym z pominięciem wsi Wymysłów, przez miejscowości Dobieszowice, Ossy i Tąpkowice. W Tąpkowicach linia będzie przebiegać wiaduktem nad drogą krajową nr 78 i dalej na północ w kierunku Ożarowic włączy się w istniejącą linię kolejową nr 182 i przekroczy projektowaną autostradę A1 i zakończy  przebieg na stacji przy lotnisku w Pyrzowicach.

Wykonawcą dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla tego zadania jest konsorcjum firm w składzie PÖYRY Infra GmbH, PÖYRY Infra sp. z o. o. i DB International GmbH. Punktem wyjścia do opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej jest „Koncepcja powiązań komunikacją kolejową MPL „Katowice” w Pyrzowicach z aglomeracją górnośląską”, która miała charakter wstępnego studium wykonalności i została wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Koncepcja ta, spośród 7 proponowanych wariantów wskazała jeden do dalszych analiz.

Prowadzone analizy miały na celu zbadanie technicznych możliwości poprowadzenia linii, w szczególności optymalne wykorzystanie istniejącego układu torowego, wpływ ukształtowania terenu na przebieg linii, oddziaływanie inwestycji na obszary chronione i cenne przyrodniczo, narażenie na hałas, warunki koegzystencji budowy i eksploatacji linii z historyczną i planowaną działalnością górniczą oraz czynniki hydrogeologiczne. Badania brały pod uwagę również aspekty społeczne takie jak: wpływ inwestycji na życie mieszkańców, konieczność wykupu gruntów, a w konsekwencji całkowity koszt inwestycji i wiele innych zagadnień. Ostatecznie do dalszych prac projektowych została wybrana trasa o długości 34,9 km zakładająca modernizację 14,7 km istniejących torów oraz budowę nowego odcinka linii kolejowej o długości 20,2 km, dostosowana do prędkości jazdy dla pociągów osobowych do 160 km/h i projektowanym czasem przejazdu ze stacji Katowice do lotniska w Pyrzowicach około 28 minut.

Dzięki tej inwestycji, czas dojazdu z centrum Katowic do lotniska skróci się o ponad połowę oraz znacznej poprawie ulegnie sprawność transportu aglomeracji górnośląskiej. Wzrośnie także dostępność lotniska „Katowice” w Pyrzowicach dla podróżnych w komunikacji zarówno krajowej, jak i zagranicznej.

Modernizacja podniesie atrakcyjność inwestycyjną województwa śląskiego i będzie istotnym impulsem stymulującym rozwój ekonomiczny na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
W obszarze projektowanej linii kolejowej dojdzie do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz funkcjonalności przewozów aglomeracyjnych przez integrację różnych środków komunikacji pasażerskiej w rejonie kolejowych punktów obsługi wraz z eliminacją barier architektonicznych dla niepełnosprawnych podróżnych.

Wstępny koszt realizacji inwestycji został oszacowany na 1,5 mld zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010 - 2013, przy czym rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na rok 2012.

Projekt jest wpisany na listę rezerwową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.1-20.1 Rozwój transportu kolejowego.

Pełny opis rekomendowanej trasy:

Od stacji Katowice do stacji Chorzów Batory połączenie kolejowe, aglomeracji górnośląskiej z lotniskiem „Katowice” w Pyrzowicach przebiega w ciągu istniejących linii kolejowych numer 137 (Katowice – Legnica) i 713 (Katowice – Chorzów Batory). Układ tych torów zostanie rozbudowany do 4 torów szlakowych (Katowice – „KTC”, Gottwald – Chorzów Batory) i 5 torów szlakowych („KTC” – Gottwald), przy czym w maksymalnym stopniu zostaną wykorzystane istniejące budowle ziemne. Linie 164 oraz 651 (kierunek podg. Hajduki – CE 30) zostaną w obrębie podg. Gottwald włączone do tego układu.Stacja Chorzów Batory zostanie zmodernizowana w zakresie linii numer 137 i 131 (tory 1,2,3,4 oraz perony 1 i 2). Głowica wschodnia podlega całkowitej przebudowie.

W ciągu dalszego przebiegu połączenia kolejowego zostanie wykorzystana linia numer 131 (Chorzów Batory – Tczew) na odcinku od km 5,900 do ok. 15,0. Na odcinkach od ok. km 6,2 do km 7,13 oraz około od km 13,2 do ok. km 15,0, ze względu na niewielki wiek nawierzchni oraz obiektów, zostaną wykonanie jedynie roboty remontowe. Natomiast przebudowie ulegną stacje Chorzów Miasto i Chorzów Stary. Minimalny zakres modernizacji linii numer 131 obejmuje tory główne zasadnicze stacji oraz tory szlakowe pomiędzy tymi stacjami, jak również branże towarzyszące. Wysokie i uszkodzone mury oporowe, podtrzymujące ściany wykopu, w którym znajdują się tory szlakowe na odcinku Chorzów Miasto – Chorzów Stary zostaną przebudowane, a przy tym poprawiona ich stateczność poprzez podniesienie niwelety torów oraz rozbiórkę naziomu nad nimi. Na odcinku pomiędzy km 10,9, a 11,9 zostanie wykonana korekta parametrów geometrycznych linii.

Na szlaku Chorzów Stary – Bytom, w rejonie kilometra 15,0 przewidywane jest rozpoczęcie budowy nowego odcinka dwutorowej linii kolejowej w kierunku północnym.

Po przekroczeniu ulicy Siemianowickiej nowa trasa kolejowa jest projektowana równolegle do odcinka drogi numer 911, po jego wschodniej stronie, w celu wykorzystania pasa terenu wolnego
od planowanej działalności górniczej. W znaczącym stopniu pozwoli to ograniczyć ryzyka przy projektowaniu, budowie i eksploatacji tego odcinka. Na wysokości łuków odwrotnych – lewego i prawego drogi numer 911 biegnącej wcześniej w wykopie, nowa linia kolejowa zmienia kierunek na północno-wschodni w celu wejścia w ślad torowiska linii przemysłowej, wykorzystywanej dla niewielkich, lecz regularnych przewozów między bocznicą Witczak (po stronie zachodniej nowej trasy, szyb podsadzkowy przy ul. Witczaka), a linią numer 201 spółki Śląskie Linie Kolejowe, po jej stronie wschodniej. Połączenia tych obiektów zapewnia się poprzez rozjazdy umieszczone w obrębie jednego posterunku ruchu (4 rozjazdy w torach szlakowych). Rozjazdy te będą przy tym wykorzystywane w ruchu przelotowym do lotniska, stanowiąc tzw. przejście dyspozytorskie wykonane, co najmniej w formie jednego półtrapezu powrotnego.Do realizacji bezpośrednich przewozów relacji Gliwice – Bytom – Pyrzowice przewiduje się, w ramach projektu, budowę łącznicy pomiędzy stacją Bytom, a wyżej wymienionym posterunkiem ruchu, zlokalizowanym na północny-wschód od Bytomia.

Przed Piekarami przewiduje się przejście pod budowanym obecnie wiaduktem autostrady A1. Wiadukt ten przewidziany jest dla przejścia nad linią kolejową do KWK Julian (ZG Piekary) i projektowaną drogą. Za projektowanym wiaduktem kolejowym nad ul. Wyszyńskiego (Oświęcimską), przewiduje się zlokalizowanie pbsz. „Kopalnia Julian” oraz p.o. Piekary Śląskie.

Od Piekar Śląskich w kierunku Dobieszowic trasa mija zmodernizowaną ze środków unijnych oczyszczalnię ścieków po stronie wschodniej i przechodzi przez Brynicę. Następnie przebiega do skrzyżowania z ul. 27 stycznia w Dobieszowicach, równolegle do autostrady A1.

Na dalszym odcinku trasa biegnie w kierunku północnym, omijając całkowicie wieś Wymysłów po stronie wschodniej. Później przebiega przez las użytkowym stanowiący własność Skarbu Państwa. Las ten nie stanowi terenu chronionego. Na północ od tego lasu przebiega przez miejscowości Ossy i Tąpkowice, gdzie przekroczy wysoczyznę. Droga krajowa 78 zostanie przekroczona wiaduktem, a następnie linia przebiega po terenie dalej na północ w kierunku Ożarowic. W Ożarowicach włącza się w obecnie nieeksploatowany odcinek linii numer 182, krzyżuje projektowaną autostradę A1 po terenie wiaduktem i biegnie tym śladem do lotniska „Pyrzowice”, gdzie zlokalizowana zostanie stacja w śladzie linii 182.


Autor: (źródło: PKP PLK S.A., 07.04.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.