baner
baner
baner
PLASTWIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.

Fotogaleria

galeria
Katastrofy i wypadki kolejowe

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Wytyczne do rocznych raportów bezpieczeństwa i rocznych raportów ECM

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej, zobowiązani są do corocznego opracowywania i przedkładania Prezesowi UTK (w terminie do końca drugiego kwartału roku następującego po okresie sprawozdawczym) tzw. Raportów w sprawie bezpieczeństwa.

Raporty te zawierać powinny usystematyzowane dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa, przedstawione w formie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), a w przypadku podmiotów zobowiązanych do ustanowienia i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), dostarczać powinny informacji na temat skuteczności przyjętych rozwiązań systemowych, ukierunkowanych na utrzymywanie, a tam gdzie to wymagane, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego. 

Jednocześnie, wraz z wejściem w życie wymagań Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 445/2011, obowiązek raportowania danych z zakresu bezpieczeństwa, rozszerzony został na nową kategorię podmiotów, tj. podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych (ECM). Raporty roczne składane przez te podmioty, równolegle z danymi statystycznymi, dostarczać powinny informacji o skuteczności przyjętych i wdrożonych systemów zarządzania utrzymaniem (MMS).

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia związane ze składaniem przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej rocznych raportów bezpieczeństwa, a także uwzględniając konieczność wyznaczenia jednolitych zasad składania raportów z zakresu  utrzymania, Prezes UTK przygotował pakiet wytycznych, zawierających wyjaśnienia dotyczące celu sporządzania raportów oraz ich podstawowych części składowych.

W ramach nowej wersji wytycznych, szczególny nacisk położony został na zapewnienie zgodności raportów z wymaganiami przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz ich powiązanie z systemami zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności w kontekście kryteriów A, D, I, K, M, Q i S wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności oraz kryteriów z załącznika III do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 445/2011. Dodatkowo w ramach wytycznych wyjaśnione zostały zasady sprawozdawczości odnoszące się do stosowania wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny ryzyka oraz wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie monitorowania.

Ponadto, z uwagi na nieprecyzyjne zasady i terminy składania Raportów rocznych ECM, Prezes UTK zaleca, aby wszystkie raporty w tym obszarze złożone zostały przed certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM) w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

W przypadku pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych przez przewoźników kolejowych lub zarządców infrastruktury, którzy nie posiadają odrębnych certyfikatów ECM, a działają w okresie przejściowym w oparciu o posiadane certyfikaty lub autoryzacje bezpieczeństwa, dane z zakresu efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem i systemu zarządzania utrzymaniem należy złożyć w ramach Raportu w sprawie bezpieczeństwa (dodatkowe elementy wskazane w rozdziale IV wytycznych).

Wytyczne oraz treść wspólnych metod bezpieczeństwa, przywoływanych w ich treści, dostępne są w zakładce Bezpieczeństwo Systemu Kolejowego / Monitoring bezpieczeństwa / Wytyczne dla raportów i sprawozdań.

Jednocześnie, Prezes UTK przypomina, iż zarówno Raporty w sprawie bezpieczeństwa, jak i Raporty roczne ECM przekazywane w formie papierowej muszą być trwale spięte i podpisane zgodnie z reprezentacją podmiotu, określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Ponadto, raporty należy również przekazać w wersji elektronicznej w formacie PDF i w wersji edytowalnej na dedykowany adres e-mail: raporty_bezpieczenstwa@utk.gov.pl .

Ponadto, Raporty w sprawie bezpieczeństwa muszą obowiązkowo zawierać elementy wskazane w art. 17a ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, tj.:

  • Informacje o osiągnięciu celów bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i realizacji planów bezpieczeństwa
  • Informacje o wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI) na poziomie przedsiębiorstwa
  • Zidentyfikowane problemy w funkcjonowaniu i eksploatacji systemu kolejowego
  • Wyniki wewnętrznych audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem

Nieuwzględnienie jednego z ww. elementów w przekazanym Raporcie w sprawie bezpieczeństwa będzie uznane za brak terminowego złożenia raportu, co podlega karze finansowej na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 1594 z późn. zm.).

Autor: UTK

Tagi: utk, ECM, raport bezpieczeństwa, System Zarządzania Bezpieczeństwem

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.