baner
baner
baner
Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o. o.

Fotogaleria

galeria
Katastrofy i wypadki kolejowe

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Zastosowanie oznakowania dotykowego w Metrze Warszawskim

Komunikat Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Informujemy, że w związku z brakiem szczegółowych przepisów krajowych i norm określających warunki techniczne dla rozwiązań umożliwiających i ułatwiających korzystanie z komunikacji zbiorowej i obiektów użyteczności publicznej osobom niewidzącym lub niedowidzącym, Metro Warszawskie Sp. z o.o. podjęło intensywne starania zmierzające do wydania jednolitych standardów stosowania znaków dotykowych.

W paragrafie 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie z 10 września 1998 r. stwierdzono, że „warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra, określają  przepisy szczególne”. Do dnia dzisiejszego takich przepisów nie ma.

Pierwsze wystąpienia Metra Warszawskiego Sp. z o.o. do Ministerstwa Infrastruktury o wydanie stosownych przepisów miały miejsce w 2003 roku.

W dniu 24 lipca 2009 roku Metro Warszawskie złożyło w Ministerstwie Infrastruktury opracowanie w sprawie warunków technicznych stosowania elementów ostrzegawczych i prowadzących dla obiektów infrastrukturalnych transportu szynowego (metro, kolej). Badania, konieczne do przygotowania normy określającej standardy zabezpieczeń zostały przeprowadzone przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa. Badania te, prowadzone były w specjalnie przygotowanych miejscach w metrze oraz na dworcu kolejowym Warszawa Centralna i trwały niemal 3 miesiące, pozwalając na wybranie najbardziej optymalnych rozwiązań. Zarówno badania, jak i przygotowanie przepisów zostały sfinansowane ze środków własnych Metra Warszawskiego.

Pierwotnie przepisy te miały zostać wydane jako normy dla kolei i metra w formie oddzielnego aktu prawnego. Jednak ostatecznie zostały one włączone do przygotowywanego przez Ministerstwo Infrastruktury rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.

W dniu 7 maja 2010 roku wystąpiliśmy do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o podział procesu legislacyjnego na dwa etapy. Zaproponowaliśmy by w pierwszym etapie zostały wydane przepisy regulujące wyłącznie sprawy oznakowania dotykowego peronów, które zostały uzgodnione i zaakceptowane przez środowiska osób niepełnosprawnych. Drugi etap obejmowałby pozostałe uregulowania dotyczące warunków projektowania i budowy metra, które wymagały dalszych uzgodnień międzyresortowych. Powyższe argumentowaliśmy, faktem iż takie rozwiązanie znacznie przyśpieszyłoby przystosowanie I linii metra do potrzeb osób niewidomych.

Rzecznik Prasowy Ministerstwa Infrastruktury w wypowiedzi z dnia 28 października 2009 roku stwierdza się, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. musi oczekiwać z montażem elementów oznakowania dotykowego do czasu wydania Rozporządzenia.

W przesłanym stanowisku Ministerstwo Infrastruktury stwierdza, że „Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne ustawodawca wiąże z warunkami technicznymi określonymi w przepisach techniczno-budowlanych”.

Obecnie, wobec naszych wcześniejszych działań, to jest w dniu 24 sierpnia 2010 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać stacje metra i ich usytuowanie. Metro Warszawskie przekazało swoje stanowisko w dniu 31 sierpnia 2010 roku, wyrażając nadzieję, iż zasugerowane przez nas zmiany przyczynią się w znacznym stopniu do postępu prac nad stworzeniem ostatecznej wersji Rozporządzenia.

Pragniemy również poinformować, że w dniu 13 września 2010 roku na antresolach trzech stacji metra to jest Kabaty, Centrum i Słodowiec wytyczono miejsca do nauki oznakowania dotykowego. Miejsca do ćwiczeń wytyczono poza strefami zagrożenia. Układ elementów wykonano zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w rozporządzeniu.

Również zgodnie z zapisem projektowanego rozporządzenia zgodnie z §21 punkt 3 „Przezroczyste przeszkody, takie jak szklane drzwi lub przezroczyste ściany, należy oznaczyć przynajmniej dwoma pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem (…) ” na szklanych elementach stacji umieściliśmy znaki ostrzegawcze w postaci żółtych pasów.

Tylko w ostatnich latach Metro Warszawskie podjęło szereg działań w zakresie zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych:

  • 2006 – opracowano projekty zabezpieczeń dla osób niewidomych i niedowidzących na stacjach metra;
  • 2007 – przystosowano windy w metrze do potrzeb osób niepełnosprawnych, windy na odcinku metra od stacji Kabaty do stacji Politechnika zostały zmodernizowane. Modernizacja polegała na wprowadzeniu informacji głosowej w kabinach oraz oznakowania dotykowego w kasetach sterujących (oznakowanie brajlowskie). Ponadto wyposażono windy w interkomy, które zapewniają bezpośrednią łączność z obsługą stacji. Dostosowano szerokości wyjść i uregulowano rozmieszczenie poręczy na stałej wysokości;
  • 2007 – rozpoczęto przebudowę Systemu Informacji Pasażerskiej w metrze;
  • 2008 – System Informacji Pasażerskiej w metrze rozpoczął działanie na stacjach odcinka bielańskiego;
  • 2009 – na wniosek osób niedowidzących wprowadzone zostały znaki informujące o drodze dojścia do wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;
  • 2009 – na stacjach metra z peronami bocznymi: Centrum, Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew, Młociny funkcjonuje głosowy system ostrzegawczy, sygnalizujący wjazd pociągu na stację.

W dniu 17 września 2010 otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury pismo dotyczące konieczności podjęcia prac weryfikujących zgłoszone uwagi i wnoszące o wydelegowanie pracownika Metra Warszawskiego Sp. z o.o. do udziału w pracach zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie wersji projektu rozporządzenia umożliwiającej sfinalizowanie procesu legislacyjnego.

Zarząd Spółki Metro Warszawskie w zakresie własnej infrastruktury podejmuje stałe działania. Wprowadzenie przepisów i standardów stosowania oznakowania dotykowego pozwoli na kontynuowanie procesu dostosowywania metra, a co niemniej ważne, wprowadza normy, które będą musiały być uwzględnione w projektach i budowie II linii metra. Metro Warszawskie jako Inwestor Zastępczy zobowiązało Wykonawcę, aby przy projektowaniu odcinka centralnego II linii metra, zostały uwzględnione normy i rozwiązania przewidziane w przygotowywanym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.


Autor: (źródło: Metro Warszawskie, 21.09.2010)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.