• Reklama
  • Torowe Płyty Nośne GTP

   Torowe Płyty Nośne GTP

  • Slider 12

   Torowe Płyty Zbierające GTW

  • Slider 10

Rail Baltica – łączy kraje, izoluje regiony

 • Rail Baltica w okolicy Olecka

  Rail Baltica w okolicy Olecka

Nie dziwi więc fakt determinacji Burmistrza Olecka w realizacji choćby minimalnego planu włączenia Olecka w system transportu szynowego poprzez budowę łącznicy i przeniesienie dworca w nowe miejsce, gdyż jest to jedyna szansa na jakikolwiek rozwój i cywilizowane życie mieszkańców tego regionu. Dziwi natomiast upartość i nieugiętość przedstawicieli PKP PLK w forsowaniu rozwiązań, które kosztują krocie i szkodzą interesowi publicznemu, gdyż nie przynoszą żadnej korzyści regionowi przez który przebiegają.

Pozbawienie tego terenu dostępu do komunikacji szynowej, to świadome skazywanie mieszkańców na marginalizację i biedę pod szczytnymi hasłami walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

Przykład Olecka karze na nowo zdefiniować i przewartościować wszelkie działania spółki PKP PLK tak, aby wydane publiczne pieniądze rzeczywiście przynosiły długotrwałe korzyści i poprawiały realnie dostępność do transportu publicznego dla mieszkańców wszystkich regionów na terenie których są realizowane.

Należy też poważnie się zastanowić czy plany elektryfikacji napięciem 25kV AC odcinka Ełk – Suwałki – Trakiszki, są zgodne z interesem publicznym i racją stanu naszego kraju. Może warto powtórnie przenalizować ten projekt i odcinek Ełk – Olecko – Suwałki zelektryfikować ogólnopolskim napięciem 3kV, natomiast dużą stację postojową i zaplecze techniczne dla zmiany napięcia z 25kV AC na 3 kV DC zaplanować między Suwałkami a Trakiszkami? Poza mniejszymi problemami i kosztami w realizacji tej inwestycji na odcinku Ełk – Olecko -Suwałki uzyskalibyśmy ogromną wartość dodaną w postaci możliwości bezpośredniego prowadzenia pociągów międzywojewódzkich do Suwałk klasycznymi pojazdami trakcyjnymi oraz uruchamiania bezpośrednich pociągów regionalnych Białystok – Ełk – Olecko – Suwałki oraz Olsztyn – Korsze – Ełk – Olecko - Suwałki, bez konieczności przesiadek lub zakupów kosztownych pojazdów dwusterowych.
Ponadto znacznie łatwiej, szybciej i taniej będzie wybudowanie nowej stacji dla zmiany systemu napięcia zupełnie od nowa w przysłowiowym polu, niż ponowne przebudowywanie stacji Ełk. Należy pamiętać, iż dla stacji Ełk są już wykonane projekty modernizacyjne, które nie uwzględniają nowej roli i funkcjonalności jaką miałaby uzyskać stając się stacją o 2 napięciach 3kV DC i 25 kV AC.


Piotr Kazimierowski

 • Dodaj link do:
 • Logowanie
  Formularz logowania
 • Polecamy
  • Jak kupować tabor kolejowy?

   Każdy urząd marszałkowski zamawia inne typy pociągów pasażerskich. W efekcie liczba typów i wariantów pojazdów kolejowych, jakie wjechały na tory w ostatnich kilku latach, jest bliska liczbie wszystkich serii lokomotyw, jakie kursowały w powojennej Polsce. Za kilka lat koszty serwisowania takich pociągów mogą samorządom odbić się czkawką.

   Więcej
  • Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej BETONFERTIGTEILE

   Wykorzystanie modułowych konstrukcji infrastrukturalnych, wykonywanych głównie z żelbetonu w specjalistycznych zakładach i dowożonych bezpośrednio na plac budowy dokładnie w czasie zaplanowanego ich montażu, mogłoby znacząco wpłynąć na skrócenie czasu realizacji wielu inwestycji. Natomiast skrócenie czasu remontu czy modernizacji bezpośrednio przekłada się na krótszy czas zamknięć torowych, a więc ogranicza straty u przewoźników.

   Więcej
  • Wymagania dla kolejowej infrastruktury usługowej

   Jak się okazuje w projektowaniu i realizacji wielkich inwestycji infrastruktury kolejowej bardzo często zapominamy o tworzeniu obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, w pełni interpretacyjnej sieci kolejowej.

   Więcej
  • Procedura SMS-PW-17 narzędzie systemu bezpieczeństwa czy regulacji rynku?

   Procedura SMS-PW-17 została utworzona jako integralny element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem narodowego zarządcy infrastruktury do wdrożenia którego był zobowiązany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

   Więcej
  • Co hamuje intermodal?

   Transport intermodalny, najczęściej utożsamiany z przewozem kontenerów mógł normalnie się rozwijać, niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do jego zdrowego rozwoju opartego o szkielet sieci kolejowej sprawne, nowoczesne terminale przeładunkowe.

   Więcej