• Reklama
  • Torowe Płyty Nośne GTP

   Torowe Płyty Nośne GTP

  • Slider 12

   Torowe Płyty Zbierające GTW

  • Slider 10

MAGAZYN KOLEJOWY

Magazyn kolejowy to niezależne spojrzenie na transport kolejowy w Polsce

 • Rail Baltica – łączy kraje, izoluje regiony

  Co roku nasz kraj wydaje kilka miliardów złotych na różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne w tym kolejowe i drogowe, których jednym z głównych celów jest budowa spójnej sieci transportu między krajami Unii Europejskiej oraz niwelowanie różnic w poziomie dostępności transportowej między regionami mocno i słabo rozwiniętymi.
  Niestety jak pokazuje codzienność wiele z nowych i bardzo kosztownych inwestycji tych już zrealizowanych, ale także i tych planowanych w najbliższej przyszłości, choć pozornie usprawnia system transportu międzynarodowego, to pogłębia i marginalizuje regiony, które dzięki tym inwestycjom miały powtórnie pojawić się na mapie komunikacyjnej naszego kraju.

  Więcej
 • Co hamuje intermodal?

  Transport intermodalny, najczęściej utożsamiany z przewozem kontenerów mógł normalnie się rozwijać, niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do jego zdrowego rozwoju opartego o szkielet sieci kolejowej sprawne, nowoczesne terminale przeładunkowe.

  Więcej
 • W oczekiwaniu na katastrofę

  Po cichu zbliża się paraliż przewozów kolejowych na wielu liniach kolejowych, spowodowany przymusowym wycofaniem z ruchu wielu nowych pojazdów lub co gorsza oczekiwaniem na nieuchronną katastrofę i dziesiątki zabitych z powodu pękających ram wózków w nowych szynobusach.

  Więcej
 • Czy drakońskie ubezpieczenia zlikwidują koleje lokalne?

  Mimo drugiej młodości jaką przeżywa obecnie transport kolejowy w Europie, w Polsce obserwujemy jego systematyczny regres. W zatrważającym tempie pustoszeją pociągi, spada ich liczba, pogarsza się dostępność komunikacyjna, wydłuża się czas przejazdu, zwłaszcza między małymi miastami i w długich relacjach.

  Więcej
 • Jak kupować tabor kolejowy?

  Każdy urząd marszałkowski zamawia inne typy pociągów pasażerskich. W efekcie liczba typów i wariantów pojazdów kolejowych, jakie wjechały na tory w ostatnich kilku latach, jest bliska liczbie wszystkich serii lokomotyw, jakie kursowały w powojennej Polsce. Za kilka lat koszty serwisowania takich pociągów mogą samorządom odbić się czkawką.

  Więcej
 • Kolejowa ustawka na Śląsku

  Analiza wymagań zawartych w przetargu KS/ZP/50/2014 organizowanym przez spółkę Koleje Śląskie na wynajem 28 elektrycznych zespołów trakcyjnych na okres 3 lat, jaki został ogłoszony na stronach przewoźnika 3 września 2014 roku jednoznacznie wskazuje na preferencje wobec jednego dostawcy – spółkę Przewozy Regionalne. 

  Więcej
 • Kolejowy układ zamknięty

  Analizując raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, pod nazwą „Raport z audytu finansowo-prawnego działalności dotyczącej świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego przez Koleje Śląskie sp. z o.o. w 2012 roku”, który został przygotowany dla Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie umowy nr 748/TZ/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku, należy stwierdzić, iż umowa ta została zawarta z dużą dozą prawdopodobieństwa z naruszeniem prawa i interesu społecznego.

  Więcej
 • Dodaj link do:
 • Logowanie
  Formularz logowania
 • Polecamy
  • Jak kupować tabor kolejowy?

   Każdy urząd marszałkowski zamawia inne typy pociągów pasażerskich. W efekcie liczba typów i wariantów pojazdów kolejowych, jakie wjechały na tory w ostatnich kilku latach, jest bliska liczbie wszystkich serii lokomotyw, jakie kursowały w powojennej Polsce. Za kilka lat koszty serwisowania takich pociągów mogą samorządom odbić się czkawką.

   Więcej
  • Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej BETONFERTIGTEILE

   Wykorzystanie modułowych konstrukcji infrastrukturalnych, wykonywanych głównie z żelbetonu w specjalistycznych zakładach i dowożonych bezpośrednio na plac budowy dokładnie w czasie zaplanowanego ich montażu, mogłoby znacząco wpłynąć na skrócenie czasu realizacji wielu inwestycji. Natomiast skrócenie czasu remontu czy modernizacji bezpośrednio przekłada się na krótszy czas zamknięć torowych, a więc ogranicza straty u przewoźników.

   Więcej
  • Wymagania dla kolejowej infrastruktury usługowej

   Jak się okazuje w projektowaniu i realizacji wielkich inwestycji infrastruktury kolejowej bardzo często zapominamy o tworzeniu obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, w pełni interpretacyjnej sieci kolejowej.

   Więcej
  • Co hamuje intermodal?

   Transport intermodalny, najczęściej utożsamiany z przewozem kontenerów mógł normalnie się rozwijać, niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do jego zdrowego rozwoju opartego o szkielet sieci kolejowej sprawne, nowoczesne terminale przeładunkowe.

   Więcej
  • Procedura SMS-PW-17 narzędzie systemu bezpieczeństwa czy regulacji rynku?

   Procedura SMS-PW-17 została utworzona jako integralny element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem narodowego zarządcy infrastruktury do wdrożenia którego był zobowiązany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

   Więcej