Procedura SMS-PW-17 narzędzie systemu bezpieczeństwa czy regulacji rynku?

W art. 2 tejże procedury czytamy, że obejmuje ona swym zakresem elementy podsystemów i technologie (zwane EiT), których stosowanie może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego lub na bezpieczeństwo osób korzystających z usług kolei. Szczegółowa lista elementów podsystemów i technologie jakie podlegają procedurze SMS-PW-17 określa załącznik nr. 1, który na dzień 9 listopada 2016 roku zawierał 5 głównych obszarów urządzeń w zakresie:

 • A - automatyki i telekomunikacji,
 • B - energetyki,
 • C - eksploatacji,
 • D - ochrony środowiska,
 • E - dróg kolejowych.

Zatem procedura ta obejmuje niemal wszystkie kluczowe obszary działania spółki, a co za tym idzie podlega jej kilka tysięcy produktów, w tym spora część tych, które spotykamy na co dzień w przemyśle i na ulicy, a które były zazwyczaj co najmniej raz badane przez stosowne instytuty na zgodność z wymaganiami prawnymi, w tym szczególnie właściwymi normami technicznymi obowiązującymi w Polsce i Europie. Wystarczy wspomnieć, iż procedurze tej podlegają m.in.:

 • urządzenia sterowania oświetleniem zewnętrznym,
 • oprawy oświetlenia zewnętrznego,
 • technologie naprawy i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych,
 • systemy diagnostyki i monitoringu antykradzieżowego sieci trakcyjnej,
 • systemy ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,
 • obszar zabezpieczenia miejsca pracy (automatyczne systemy ostrzegania),
 • obszar wspomagania utrzymania urządzeń i systemów automatyki i telekomunikacji, w tym przyrządy i mierniki wykorzystywane w procesie utrzymania, których wiarygodność pracy wpływa na poziom utrzymania ww. urządzeń i systemów.
 • Dodaj link do:
 • Logowanie
  Formularz logowania
 • Polecamy
  • Wymagania dla kolejowej infrastruktury usługowej

   Jak się okazuje w projektowaniu i realizacji wielkich inwestycji infrastruktury kolejowej bardzo często zapominamy o tworzeniu obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, w pełni interpretacyjnej sieci kolejowej.

   Więcej
  • Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej BETONFERTIGTEILE

   Wykorzystanie modułowych konstrukcji infrastrukturalnych, wykonywanych głównie z żelbetonu w specjalistycznych zakładach i dowożonych bezpośrednio na plac budowy dokładnie w czasie zaplanowanego ich montażu, mogłoby znacząco wpłynąć na skrócenie czasu realizacji wielu inwestycji. Natomiast skrócenie czasu remontu czy modernizacji bezpośrednio przekłada się na krótszy czas zamknięć torowych, a więc ogranicza straty u przewoźników.

   Więcej
  • Jak kupować tabor kolejowy?

   Każdy urząd marszałkowski zamawia inne typy pociągów pasażerskich. W efekcie liczba typów i wariantów pojazdów kolejowych, jakie wjechały na tory w ostatnich kilku latach, jest bliska liczbie wszystkich serii lokomotyw, jakie kursowały w powojennej Polsce. Za kilka lat koszty serwisowania takich pociągów mogą samorządom odbić się czkawką.

   Więcej
  • Co hamuje intermodal?

   Transport intermodalny, najczęściej utożsamiany z przewozem kontenerów mógł normalnie się rozwijać, niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do jego zdrowego rozwoju opartego o szkielet sieci kolejowej sprawne, nowoczesne terminale przeładunkowe.

   Więcej
  • Procedura SMS-PW-17 narzędzie systemu bezpieczeństwa czy regulacji rynku?

   Procedura SMS-PW-17 została utworzona jako integralny element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem narodowego zarządcy infrastruktury do wdrożenia którego był zobowiązany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

   Więcej