Co hamuje intermodal?

Oczekiwane efekty

W efekcie wszystkich tych działań znaczącej poprawie w skali całej sieci uległoby wykorzystanie infrastruktury kolejowej zwłaszcza modernizowanej. Ponadto wprowadzenie proponowanych mechanizmów stymulujących przewoźników kolejowych (głównie intermodalnych) zachęciłoby rynek do inwestowania w nowoczesny tabor kolejowy co przyczyniłoby się do szybkiego ożywienia branży i powstania wielu nowych miejsc pracy w całej gospodarce.

Efektem ubocznym, choć bardzo pożądanym byłoby stopniowe eliminowanie z rynku starych i niebezpiecznych wagonów oraz lokomotyw. Przełożyłoby to się bez wątpienia na poprawę bezpieczeństwa samych przewozów kolejowych zwłaszcza przy przewozach towarów niebezpiecznych, które są obecnie transportowane właśnie w kontenerach, a także komfortu pracy maszynistów.

Zwiększenie szybkości przewozów ładunków, spowodowałoby stworzenie realnej konkurencji dla transportu drogowego kontenerami, a to z kolei przyczyniłoby się do częściowego ograniczenia ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych, zmniejszając zatłoczenie, emisję spalin i ograniczając liczbę wypadków, a tym samym obniżając koszty społeczne akcji ratunkowych i rehabilitacji ofiar wypadków, ponoszonych przez każdego z nas.

Nie bez znaczenia jest także szansa na zwiększenie zainteresowania budowaniem lokalnych terminali kontenerowych kumulujących ładunki przewozowe w jednostkach ładunkowych (np. kontenery, nadwozia wymienne, etc.) ograniczając tym ruch samochodów ciężarowych do obszaru działania centrum logistycznego/terminala. Takie lokalne centra ładunkowe (mini terminale) mogłyby powstawać na istniejących już teraz bocznicach kolejowych, generując nowe miejsca pracy i rozwój przemysłu wokół nich – dzięki szybkim i tanim połączeniom z portami i innymi terminalami kontenerowymi w Polsce, Europie i Azji.

Choć to wszystko brzmi nierealistycznie, to jest możliwe do wdrożenia niemal od zaraz. Pytanie czy politycy i decydenci naprawdę chcą rozwijać transport intermodalny w Polsce i czy zdają sobie sprawę z jego specyfiki i uwarunkowań. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł przybliżył Państwu nieco inne niż dotychczasowe spojrzenie na te zagadnienia.

autor: Piotr Kazimierowski

 • Dodaj link do:
 • Logowanie
  Formularz logowania
 • Polecamy
  • Co hamuje intermodal?

   Transport intermodalny, najczęściej utożsamiany z przewozem kontenerów mógł normalnie się rozwijać, niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do jego zdrowego rozwoju opartego o szkielet sieci kolejowej sprawne, nowoczesne terminale przeładunkowe.

   Więcej
  • Wymagania dla kolejowej infrastruktury usługowej

   Jak się okazuje w projektowaniu i realizacji wielkich inwestycji infrastruktury kolejowej bardzo często zapominamy o tworzeniu obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, w pełni interpretacyjnej sieci kolejowej.

   Więcej
  • Jak kupować tabor kolejowy?

   Każdy urząd marszałkowski zamawia inne typy pociągów pasażerskich. W efekcie liczba typów i wariantów pojazdów kolejowych, jakie wjechały na tory w ostatnich kilku latach, jest bliska liczbie wszystkich serii lokomotyw, jakie kursowały w powojennej Polsce. Za kilka lat koszty serwisowania takich pociągów mogą samorządom odbić się czkawką.

   Więcej
  • Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej BETONFERTIGTEILE

   Wykorzystanie modułowych konstrukcji infrastrukturalnych, wykonywanych głównie z żelbetonu w specjalistycznych zakładach i dowożonych bezpośrednio na plac budowy dokładnie w czasie zaplanowanego ich montażu, mogłoby znacząco wpłynąć na skrócenie czasu realizacji wielu inwestycji. Natomiast skrócenie czasu remontu czy modernizacji bezpośrednio przekłada się na krótszy czas zamknięć torowych, a więc ogranicza straty u przewoźników.

   Więcej
  • Procedura SMS-PW-17 narzędzie systemu bezpieczeństwa czy regulacji rynku?

   Procedura SMS-PW-17 została utworzona jako integralny element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem narodowego zarządcy infrastruktury do wdrożenia którego był zobowiązany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

   Więcej