• Reklama
  • Torowe Płyty Nośne GTP

   Torowe Płyty Nośne GTP

  • Slider 12

   Torowe Płyty Zbierające GTW

  • Slider 10

Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej BETONFERTIGTEILE

 • Torowe Płyty Nośne GTP

  Torowe Płyty Nośne GTP

 • Torowe Płyty Nośne GTP

  Torowe Płyty Nośne GTP

 • Torowe Płyty Zbierające GTW

  Torowe Płyty Zbierające GTW

 • Torowe Płyty Zbierające GTW

  Torowe Płyty Zbierające GTW

 • Torowe Płyty Nośne GTP

  Torowe Płyty Nośne GTP

 • Torowe Płyty Zbierające GTW

  Torowe Płyty Zbierające GTW

Płyty GTW dla systemów zbierających

Torowe płyty zbierające typu GTW wchodzą w skład systemu prefabrykatów żelbetonowych umożliwiających bezpieczne gromadzenie płynów szkodliwych dla środowiska naturalnego. Płyty GTW stosowane są głównie do budowy systemów ekologicznego magazynowania, napełniania i przeładowywania substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego (instalacje LAU- Laden, Abfullen, Umschlagen – Magazynowanie, Napełnianie, Przeładowywanie). Najczęściej są wykorzystywane do zabudowy w torach do przeładunku płynnych materiałów niebezpiecznych z i do wagonów np. cystern, na bocznicach kolejowych, w zakładach chemicznych, stacjach i magazynach paliw płynnych, a także lokalnych stacjach tankowania lokomotyw i szynobusów oraz punktach mycia i odfekalniania pojazdów kolejowych.

Modułowy system zabudowy płyt oraz ich parametry umożliwiają wykorzystanie ich także do budowy stanowisk postojowych do odstawiania uszkodzonych wagonów przewożących towary niebezpieczne zgodnie z wymogami instrukcji Ir-16 PKP PLK oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne.

Prefabrykaty żelbetowe typu GTW są odporne na wpływy atmosferyczne i niewrażliwe na zmiany zamarzania-rozmarzania, przy wysokim nasyceniu wodą, a także spełniają wymagania normy EN 206-1 (PN-EN 2006-1) w zakresie klasy ekspozycji:

 • XA3 - agresja chemiczna => środki chemiczne silnie agresywne wg. EN 206-1 (PN-EN 206-1),
 • XD3 - korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej => cyklicznie mokre i suche,
 • XF4 - agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania bez środków odladzających albo ze środkami odladzającymi => silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską,
 • XM2 - Agresja wywołana ścieraniem => silne zagrożenie ścieraniem.

 

Płyty wykonywane są w 3 typowych długościach 2500, 5000 oraz 7500 mm oraz szerokości dostosowanej do indywidualnych potrzeb i wymagań, w tym dla myjni pojazdów kolejowych z dodatkowym tokiem szynowym dla bram myjących.

System płyt GTW jest wykorzystywany zarówno do typowych szerokości toru 1000, 1435 i 1524 mm, jak również ich splotów lub torów o innej szerokości. Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość adaptacji systemu GTP do indywidualnych potrzeb klienta.

Wśród najważniejszych zalet stosowania płyt GTW należy wymienić:

 • możliwość użytkowania płyt GTW zaraz po wbudowaniu,
 • prosty montaż dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych,
 • najkrótszy czas montażu spośród dostępnych rozwiązań,
 • montaż niemal w każdych warunkach atmosferycznych, z wyłączeniem zabudowy na zamarzniętym gruncie i w ulewnym deszczu,
 • uproszczone postępowanie przy uzyskaniu stosownych zezwoleń,
 • możliwość zastosowania dowolnej szerokości torów oraz ich splotów
 • spełnienie wymagań jakościowych i wytrzymałościowych dzięki odpowiedniemu wykonaniu wraz ze wszystkimi certyfikatami i dokumentami potwierdzającymi jakość produktu zgodnie z wymogami przepisów kolejowych, budowlanych, prawa wodnego i ochrony środowiska,
 • możliwość poruszania się osób i lekkich pojazdów drogowych po płytach dzięki zastosowaniu rusztów kratowych,
 • możliwość dokładnego pokrycia powierzchni elementu dodatkową powłoką odporną na działanie agresywnych czynników chemicznych,
 • wysoka precyzja montażu i estetyka gotowego wyrobu,
 • znaczna redukcja hałasu, wibracji i ograniczenie oddziaływań dynamicznych,
 • odporność na czynniki atmosferyczne,
 • nie wymaga konserwacji - niskie koszty utrzymania,

 

 • Dodaj link do:
 • Logowanie
  Formularz logowania
 • Polecamy
  • Co hamuje intermodal?

   Transport intermodalny, najczęściej utożsamiany z przewozem kontenerów mógł normalnie się rozwijać, niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do jego zdrowego rozwoju opartego o szkielet sieci kolejowej sprawne, nowoczesne terminale przeładunkowe.

   Więcej
  • Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej BETONFERTIGTEILE

   Wykorzystanie modułowych konstrukcji infrastrukturalnych, wykonywanych głównie z żelbetonu w specjalistycznych zakładach i dowożonych bezpośrednio na plac budowy dokładnie w czasie zaplanowanego ich montażu, mogłoby znacząco wpłynąć na skrócenie czasu realizacji wielu inwestycji. Natomiast skrócenie czasu remontu czy modernizacji bezpośrednio przekłada się na krótszy czas zamknięć torowych, a więc ogranicza straty u przewoźników.

   Więcej
  • Procedura SMS-PW-17 narzędzie systemu bezpieczeństwa czy regulacji rynku?

   Procedura SMS-PW-17 została utworzona jako integralny element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem narodowego zarządcy infrastruktury do wdrożenia którego był zobowiązany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

   Więcej
  • Jak kupować tabor kolejowy?

   Każdy urząd marszałkowski zamawia inne typy pociągów pasażerskich. W efekcie liczba typów i wariantów pojazdów kolejowych, jakie wjechały na tory w ostatnich kilku latach, jest bliska liczbie wszystkich serii lokomotyw, jakie kursowały w powojennej Polsce. Za kilka lat koszty serwisowania takich pociągów mogą samorządom odbić się czkawką.

   Więcej
  • Wymagania dla kolejowej infrastruktury usługowej

   Jak się okazuje w projektowaniu i realizacji wielkich inwestycji infrastruktury kolejowej bardzo często zapominamy o tworzeniu obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, w pełni interpretacyjnej sieci kolejowej.

   Więcej