• Reklama
  • Torowe Płyty Nośne GTP

   Torowe Płyty Nośne GTP

  • Slider 12

   Torowe Płyty Zbierające GTW

  • Slider 10

Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej BETONFERTIGTEILE

 • Torowe Płyty Nośne GTP

  Torowe Płyty Nośne GTP

 • Torowe Płyty Nośne GTP

  Torowe Płyty Nośne GTP

 • Torowe Płyty Zbierające GTW

  Torowe Płyty Zbierające GTW

 • Torowe Płyty Zbierające GTW

  Torowe Płyty Zbierające GTW

 • Torowe Płyty Nośne GTP

  Torowe Płyty Nośne GTP

 • Torowe Płyty Zbierające GTW

  Torowe Płyty Zbierające GTW

Prefabrykowane elementy infrastruktury

W procesie modernizacji lub odnowy linii kolejowych, wielokrotnie występuje potrzeba gruntownej przebudowy małych mostów, wiaduktów czy zwykłych przepustów dla różnego rodzaju cieków wodnych i dróg. W tradycyjnej metodzie proces odkrywania obiektu, szalowania, zbrojenia, wylewania betonu i jego tężenia zajmuje wiele dni, a sam proces jest bezpośrednio uzależniony od warunków pogodowych. To powoduje, iż czas przeznaczony na budowę lub naprawę jest bardzo długi co wiąże się z dużymi perturbacjami w ruchu pociągów – wyłączenie toru, ograniczenie przepustowości, ograniczenie prędkości na sąsiednim torze etc. Szansą na zminimalizowanie uciążliwości modernizacyjnych związanych z tym procesem jest zastosowanie prefabrykatów żelbetowych, przygotowanych uprzednio w optymalnych warunkach i dowiezionych bezpośrednio na plac budowy. Zastosowanie takiego rozwiązania ma także dodatkowe plusy w postaci zabudowy elementów o sprawdzonej jakości i wytrzymałości, gwarantującej znacznie dłuższy okres życia, jak również poprawę estetyki wykonania i skrócenia ewentualnych uciążliwości poza kolejowych, np. poprzez wyłączenie dróg lokalnych, okresowe spiętrzenie małych cieków wodnych, ograniczenie podtopień etc.

 

W ofercie BFL znajduje się kilkadziesiąt znormalizowanych, policzonych i technicznie zweryfikowanych konstrukcji:

 • przepustów,
 • kanałów odwadniających,
 • kanałów energetycznych,
 • belek mostowych,
 • przyczółków,
 • podpór mostów,
 • dźwigarów żelbetowych,
 • pomostów mostów,
 • stopni wodnych,
 • przepławek,
 • kanałów technologicznych

co znacznie upraszcza proces inwestycyjny i poprawia konkurencyjność firm wykonawczych w przetargach na realizacje inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych.

 

Wśród znaczących zalet stosowania tego typu rozwiązań należy wymienić:

 • znaczne skrócenie czasu realizacji całej inwestycji,
 • możliwość zastosowania skomplikowanych profili,
 • możliwość pokrycia powierzchni elementów powłoką ochronną zabezpieczającą przed dodatkowym niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych lub cieczy agresywnych – np. w zakładach chemicznych, oczyszczalniach ścieków,
 • wyeliminowanie prac szalunkowych na budowie (szczególnie w trudnych warunkach gruntowych),
 • ograniczenie kosztownego sprzętu i personelu na budowie,
 • beton wykonywany w zakładzie prefabrykowania zapewnia oczekiwaną wodoszczelność i mrozoodporność oraz zgodność z wymaganiami i normami,
 • możliwość ekonomicznej realizacji skomplikowanych systemów.

 

Fundamenty z prefabrykatów BFL idealnie nadają się na podziemne i naziemne fundamenty dla systemów sygnalizacji na terenach lotniska, fundamenty urządzeń w stacjach transformatorowych, fundamenty słupów, fundamenty blokowe i kielichowe do posadowienia konstrukcji betonowych, stalowych i drewnianych szkieletowych, a także do wykonania elementów betonowych wag torowych i drogowych różnej nośności i długości oraz do budowy trybun na stadionach.

 

Rozwiązania prefabrykatów żelbetonowych oferowane przez BFL mają zastosowanie także jako wszelkiego rodzaju wsporniki kątowe dla obszarów, gdzie konieczne jest spełnienie szczególnych wymogów w dziedzinie pomiaru i geometrii, odporności na obciążenia przy niekorzystnych warunkach lokalnych, a także przy nietypowych wymaganiach odnośnie kolorystyki i struktury powierzchni. Przykładem może tu być zabudowa elementów betonowych produkowanych właśnie przez BFL w ciągu korytarza E30 na zmodernizowanym wiadukcie kolejowym w Bolesławcu.

 

 • Dodaj link do:
 • Logowanie
  Formularz logowania
 • Polecamy
  • Procedura SMS-PW-17 narzędzie systemu bezpieczeństwa czy regulacji rynku?

   Procedura SMS-PW-17 została utworzona jako integralny element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem narodowego zarządcy infrastruktury do wdrożenia którego był zobowiązany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

   Więcej
  • Jak kupować tabor kolejowy?

   Każdy urząd marszałkowski zamawia inne typy pociągów pasażerskich. W efekcie liczba typów i wariantów pojazdów kolejowych, jakie wjechały na tory w ostatnich kilku latach, jest bliska liczbie wszystkich serii lokomotyw, jakie kursowały w powojennej Polsce. Za kilka lat koszty serwisowania takich pociągów mogą samorządom odbić się czkawką.

   Więcej
  • Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej BETONFERTIGTEILE

   Wykorzystanie modułowych konstrukcji infrastrukturalnych, wykonywanych głównie z żelbetonu w specjalistycznych zakładach i dowożonych bezpośrednio na plac budowy dokładnie w czasie zaplanowanego ich montażu, mogłoby znacząco wpłynąć na skrócenie czasu realizacji wielu inwestycji. Natomiast skrócenie czasu remontu czy modernizacji bezpośrednio przekłada się na krótszy czas zamknięć torowych, a więc ogranicza straty u przewoźników.

   Więcej
  • Wymagania dla kolejowej infrastruktury usługowej

   Jak się okazuje w projektowaniu i realizacji wielkich inwestycji infrastruktury kolejowej bardzo często zapominamy o tworzeniu obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, w pełni interpretacyjnej sieci kolejowej.

   Więcej
  • Co hamuje intermodal?

   Transport intermodalny, najczęściej utożsamiany z przewozem kontenerów mógł normalnie się rozwijać, niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do jego zdrowego rozwoju opartego o szkielet sieci kolejowej sprawne, nowoczesne terminale przeładunkowe.

   Więcej