• Reklama
  • Torowe Płyty Nośne GTP

   Torowe Płyty Nośne GTP

  • Slider 12

   Torowe Płyty Zbierające GTW

  • Slider 10

Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej BETONFERTIGTEILE

 • Torowe Płyty Nośne GTP

  Torowe Płyty Nośne GTP

 • Torowe Płyty Nośne GTP

  Torowe Płyty Nośne GTP

 • Torowe Płyty Zbierające GTW

  Torowe Płyty Zbierające GTW

 • Torowe Płyty Zbierające GTW

  Torowe Płyty Zbierające GTW

 • Torowe Płyty Nośne GTP

  Torowe Płyty Nośne GTP

 • Torowe Płyty Zbierające GTW

  Torowe Płyty Zbierające GTW

Budynki Modułowe

Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej to nie tylko tory, mosty i wiadukty. To także szereg małych budynków powstających w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, w których umieszczana jest aparatura automatyki, telekomunikacji, sterowania i energetyki, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnych systemów kolejowych. Urządzenia te wymagają niejednokrotnie stałej temperatury, wilgotności, odporności na przepięcia przy jednoczesnym maksymalnym zabezpieczeniu ich przed dewastacją i ingerencją z zewnątrz osób niepowołanych.

Te rygorystyczne wymagania spełnia od wielu lat system żelbetowych budynków modułowych oferowany przez firmę BFL. Bogate doświadczenie w dostarczaniu tego typu obiektów do DB AG, zarządców telefonii komórkowej, autostrad oraz lokalnych sieci wodociągowych, pozwoliło na wypracowanie rozwiązań gwarantujących niezrównaną trwałość konstrukcji oraz możliwości adaptacji do nawet najbardziej niespotykanych potrzeb zamawiającego. Najczęściej budynki modułowe wykorzystuje się na:

 • sterownie i stacje transformatorowe,
 • sterownie zwrotnic kolejowych,
 • sterownie urządzeń Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej (SSP),
 • stacje telekomunikacyjne,
 • pompownie wody i ścieków,
 • stacje rozdzielcze wzdłuż autostrad,
 • stacjonarne punkty odfekalniania taboru kolejowego,
 • strażnice przy strzeżonych przejazdach kolejowych (rogatkach),
 • stacje GSM-R,
 • budynki małych stacji i przystanków kolejowych,
 • budynki kas biletowych,
 • budynki strażnic, portierni, gospodarcze, magazynowe, stacji paliw etc.

Nie bez znaczenia jest także fakt, iż stosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają także na adaptacje budynków do potrzeb otaczającego je krajobrazu, co ma coraz większe znaczenie w procesie dbałości architektów i projektantów o wygląd naszego otoczenia. Oferowane rozwiązania umożliwią wkomponowanie niezbędnych z punktu widzenia technologicznego obiektów systemu kolejowego w otoczenie, bez konieczności psucia krajobrazu tak licznymi i powszechnymi w naszym otoczeniu „blaszanymi” kontenerami stojącymi przy torach.

Stosowanie systemu prefabrykowanych budynków modułowych produkowanych przez BFL umożliwia:

 • adaptowanie budynków niemal do wszelkich zastosowań,
 • łączenie w kompleksy składające się z większej ilości budynków,
 • wykorzystuje technologię wielkopłytową oraz płyt sandwiczowych,
 • dwa typoszeregi z piwnicą i bez piwnicy,
 • stosowanie dowolnego układu ścian działowych,
 • stosowanie podłóg systemowych i systemów prowadzenia kabli,
 • instalacje nawiewu i wywiewu dopasowane do wymogów technicznych,
 • stosowanie różnych elewacji np. z tworzywa sztucznego, betonu płukanego, klinkieru lub tynku strukturalnego,
 • wykorzystanie bogatej oferty drzwi,
 • stosowanie dachów płaskich, dwuspadowych lub czterospadowych,
 • możliwość skompletowania elementów wyposażenia budynku (np. elektrycznego) bezpośrednio na terenie zakładu przez dostawcę lub podwykonawców i profesjonalną walidację zastosowanych urządzeń.

 

 • Dodaj link do:
 • Logowanie
  Formularz logowania
 • Polecamy
  • Wymagania dla kolejowej infrastruktury usługowej

   Jak się okazuje w projektowaniu i realizacji wielkich inwestycji infrastruktury kolejowej bardzo często zapominamy o tworzeniu obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, w pełni interpretacyjnej sieci kolejowej.

   Więcej
  • Co hamuje intermodal?

   Transport intermodalny, najczęściej utożsamiany z przewozem kontenerów mógł normalnie się rozwijać, niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do jego zdrowego rozwoju opartego o szkielet sieci kolejowej sprawne, nowoczesne terminale przeładunkowe.

   Więcej
  • Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej BETONFERTIGTEILE

   Wykorzystanie modułowych konstrukcji infrastrukturalnych, wykonywanych głównie z żelbetonu w specjalistycznych zakładach i dowożonych bezpośrednio na plac budowy dokładnie w czasie zaplanowanego ich montażu, mogłoby znacząco wpłynąć na skrócenie czasu realizacji wielu inwestycji. Natomiast skrócenie czasu remontu czy modernizacji bezpośrednio przekłada się na krótszy czas zamknięć torowych, a więc ogranicza straty u przewoźników.

   Więcej
  • Procedura SMS-PW-17 narzędzie systemu bezpieczeństwa czy regulacji rynku?

   Procedura SMS-PW-17 została utworzona jako integralny element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem narodowego zarządcy infrastruktury do wdrożenia którego był zobowiązany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

   Więcej
  • Jak kupować tabor kolejowy?

   Każdy urząd marszałkowski zamawia inne typy pociągów pasażerskich. W efekcie liczba typów i wariantów pojazdów kolejowych, jakie wjechały na tory w ostatnich kilku latach, jest bliska liczbie wszystkich serii lokomotyw, jakie kursowały w powojennej Polsce. Za kilka lat koszty serwisowania takich pociągów mogą samorządom odbić się czkawką.

   Więcej